Global Energy Perspective 2021

The global energy landscape is going through major shifts We publish this long-term energy outlook at the start of 2021, after a year that has brought extraordinary challenges. The COVID-19 pandemic and subsequent economic crisis caused unprecedented disruption in the energy landscape—and the path to recovery remains uncertain. Kilde: McKinsey, Januar 2021

Gigantinvestor kræver klimaindsats af virksomheder

Ver­dens stør­ste ka­pi­tal­for­val­ter kræ­ver en kli­maind­sats af virk­som­he­der­ne: “Sel­ska­ber, som ikke hur­tigt for­be­re­der dem selv, vil se de­res for­ret­ning og vær­di­an­sæt­tel­se bli­ve ramt”. Blackrock, forvalter af knap 48 billioner, kræver, at virksomheder, de investerer i, forholder sig aktivt til klimaforandringer. Kilde: Børsen, 26.1.2021  

Renewable energy can « leapfrog » existing energy models

The International Energy Agency (IEA) said the per-watt cost of solar electricity finally fell below fossil fuels last year. By 2025, the renewables sector is expected to hit $1.5 trillion value, up 61% from $928 billion in 2017. After that, renewables will have achieved a firm footing in regular society. Growth will be exponential. Kilde: MoneyMorning, 13.1.2021

Go to Top