Ny forskning slår fast, at bæredygtige investeringer klarer sig bedre end ikke-bæredygtige investeringer. De bæredygtige investeringer giver bedre risikojusteret afkast og mindre volatilitet.

Kilde: Børsen, 08.10.20.20