Bliv aktionær

Bliv bæredygtig aktionær

– God økonomi og solenergi går hånd i hånd

Flere rapporter slår fast at bæredygtige investeringer giver et bedre risikojusteret afkast og mindre volatilitet end traditionelle investeringer. Samtidig viser analyser, at investeringsfonde, med fokus på klima og miljø, står overfor en kraftig vækst i de kommende år.

Bestil præsentationsmateriale
Book et uforpligtende møde

Bliv bæredygtig aktionær

– God økonomi og solenergi går hånd i hånd

Flere rapporter slår fast at bæredygtige investeringer giver et bedre risikojusteret afkast og mindre volatilitet end traditionelle investeringer. Samtidig viser analyser, at investeringsfonde, med fokus på klima og miljø, står overfor en kraftig vækst i de kommende år.

Book et uforpligtende møde
Bestil præsentationsmateriale

Sådan fungerer det

Overvejer du at blive investor i solenergi, kan du forvente, at Nordic Solar står til rådighed med detaljerede oplysninger om budgetter, forventet afkast og risici med mere. Vi tilstræber også at gøre investeringsprocessen så transparent og enkel som mulig.

Inden du investerer

Nordic Solar rådgiver dig med transparens og reelle tal. Budgetterne er realistiske og veldokumenterede - så du får de rette forudsætninger for at tage din investeringsbeslutning.

Du bør overveje følgende, før du investerer i Solenergi:

  • Din investeringshorisont
  • Hvordan passer investeringen med dine andre investeringer
  • Hvor høje omkostninger er sat til og de efterfølgende administrationsomkostning
  • Vær opmærksom på, hvordan afkastet beregnes

Når du investerer

Vi tager højde for at indkøb af solparker tager tid og varierer i størrelse. For at undgå perioder med overkapitalisering og dermed lavere afkast, finansieres indkøb af solparker til porteføljen med tilsagn.

Så når du beslutter dig for at investere i Nordic Solar, afgiver du i første omgang et bindende tilsagn, som du senere indbetaler. Efterfølgende kan du konvertere tilsagnet til aktier eller beholde som lån. Aktierne er registreret i VP og lægges i dit aktiedepot i banken.

Efter du har investeret

Hver måned vil du modtage vores månedsrapport med nøgletal, status på indkøb, opførsel, og drift af solparker. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, med nyheder omkring solenergi.

Ved afslutning af årsregnskabet udbetales der udbytte af din investering.
Det er vigtigt for os, at du løbende føler dig velinformeret i forhold til din investering hos Nordic Solar, så kontakt os gerne med spørgsmål, hvis der er noget du gerne vil have uddybet.

Investeringsfokus for Nordic Solar:

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er styrken med ét Nordic Solar?

Sammenlægningen skal skabe den vækstplatform, der skal til for at indfri ambitionen om at blive Nordens førende solenergiselskab. Med stærke kompetencer i hele værdikæden vil vi som ét samlet selskab komme til at stå langt stærkere i markedet, og skabe væsentlige optimeringer i finansieringen af virksomhedens projektersamt mulige løbende frasalg af minoritetsinteresser.

Vi vil også fremadrettet kunne skabe et attraktivt risikojusteret afkast til aktionærerne.

Hvordan er vækst og afkast potentialet for ét selskab?

Vi har gennem de sidste 12-18 måneder opbygget en meget stor udviklingsportefølje af nye projekter i såvel Danmark, Italien, Polen, Grækenland og Portugal med flere på vej ind. 

Dette er projekter der skal bygges over de næste 1-5 år og som hvis de alle sammen lykkes vil tredoble selskabets kapacitet op imod 1 GWp. Byggeriet i Polen og Portugal er i fuld gang.

Vi forventer i perioden at kunne leverer et afkast til aktionærerne på mellem 7% og 11%.

Hvad har det historiske afkast været?

8,5% i Nordic Solar Energy A/S siden 2015
14,9% i Nordic Solar Global A/S siden 2019

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solparker.

Hvad er gearingen i selskabet?

Fremmedfinansieringen udgør for indeværende ca. 50% i Nordic Solar A/S. Lånefinansieringen bliver primært optaget som fastforrentede og uopsigelige lån, ca. 90%. For at optimere afkast til vore aktionærer, er målsætningen at få en lidt højere grad af lånefinansiering.

Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Hvornår kan jeg forvente at mine penge bliver investeret?

Som udgangspunkt mellem 2-5 måneder, somme tider endnu hurtigere.
Teoretisk set kan det tage op til 12 måneder, men det er udfra en meget konservativ vurdering.

Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang selskabet har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har selskabet en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe en del af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores aktionærer roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med aktionærernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, aktionærerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Se alle ofte stillede sprøgsmål

Mød seks af vores aktionærer her

Kim René Pedersen, Partner i Curo Capital
Pernille Foss, Bestyrelsesmedlem og aktionær
Tommy Andersen, byFounders stifter
Jesper Ryby, stifter af Ryby Hvidevarer A/S
Michael Moesgaard, Iværksætter
Frederik Heegaard, medejer af Nørrebro Bryghus

Book et uforpligtende møde

Book et uforpligtende 30-minutters online-møde med én af vores erfarne rådgivere, hvor du får et grundigt indblik i, hvad det vil sige at være investor i Nordic Solar, hvordan investeringsprocessen foregår m.m.

Samtidig får du rig lejlighed til at få svar på alle de spørgsmål, du måtte have.

Book et møde

Kenth og Michael investeringsrådgivere
Investor præsentation
Investor præsentation

Få tilsendt præsentationsmateriale

Vil du gerne vide mere om Nordic Solar, så kan du vælge at downloade vores præsentationsmateriale. I vores præsentationsmateriale får du bl.a.:

  • En grundig gennemgang af selskabet Nordic Solar

  • Personkredsen bag selskabet – ledelse og bestyrelse
  • Hvad det vil sige at være investor

  • Gennemgang af historisk og forventet fremtidigt afkast

Langt de fleste, vælger at følge deres download af præsentationsmaterialet op med et uforpligtende møde med én af vores erfarne rådgivere.

Bestil præsentationsmateriale
Go to Top