Bliv investor

Bliv bæredygtig investor

– God økonomi og solenergi går hånd i hånd

Flere rapporter slår fast at bæredygtige investeringer giver et bedre risikojusteret afkast og mindre volatilitet end traditionelle investeringer. Samtidig viser analyser, at investeringsfonde, med fokus på klima og miljø, står overfor en kraftig vækst i de kommende år.

Kilde: Børsen og Pwc, Financial Times, FinansWatch

Bliv investor

Sådan fungerer det

Overvejer du at blive investor i solenergi, kan du forvente, at Nordic Solar står til rådighed med detaljerede oplysninger om budgetter, forventet afkast og risici med mere. Vi tilstræber også at gøre investeringsprocessen så transparent og enkel som mulig.

Inden du investerer

Nordic Solar rådgiver dig med transparens og reelle tal. Budgetterne er realistiske og veldokumenterede - så du får de rette forudsætninger for at tage din investeringsbeslutning.

Du bør overveje følgende, før du investerer i Solenergi:

  • Din investeringshorisont
  • Hvordan passer investeringen med dine andre investeringer
  • Hvor høje omkostninger er sat til og de efterfølgende administrationsomkostning
  • Vær opmærksom på, hvordan afkastet beregnes

Når du investerer

Vi tager højde for at indkøb af solparker tager tid og varierer i størrelse. For at undgå perioder med overkapitalisering og dermed lavere afkast, finansieres indkøb af solparker til porteføljen med tilsagn.

Så når du beslutter dig for at investere i Nordic Solar, afgiver du i første omgang et bindende tilsagn, som du senere indbetaler. Efterfølgende kan du konvertere tilsagnet til aktier eller beholde som lån. Aktierne er registreret i VP og lægges i dit aktiedepot i banken.

Efter du har investeret

Hver måned vil du modtage vores månedsrapport med nøgletal, status på indkøb, opførsel, og drift af solparker. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, med nyheder omkring solenergi.

Ved afslutning af årsregnskabet udbetales der udbytte af din investering.
Det er vigtigt for os, at du løbende føler dig velinformeret i forhold til din investering hos Nordic Solar, så kontakt os gerne med spørgsmål, hvis der er noget du gerne vil have uddybet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad har det historiske afkast været?

8,5% i Nordic Solar Energy A/S siden 2015
14,9% i Nordic Solar Global A/S siden 2019

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvordan beregner Nordic Solar værdien af de enkelte solparker?

Værdien af den enkelte solpark er opgjort ved at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme i budgettet til nutidsværdi. Den interne rente der anvendes til dette, kan variere fra land til land, og afspejler en realistisk vurdering af markedsafkastet i det pågældende land på det pågældende tidspunkt.

Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solparker.

Hvad er aktiekursen lige nu i de 2 investeringsselskaber?
Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang det pågældende selskab har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har begge selskaber en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe 10% af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar Energy har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb, en lignende kredit forventes etableret i Nordic Solar Global.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvordan beskattes udbyttet og afkastet?
Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores kunder roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med investorernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, investorerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Se alle ofte stillede sprøgsmål

Mød seks af vores investorer her

Kim René Pedersen, Partner i ATRIUM Kapitalforvaltning

Pernille Foss, Bestyrelsesmedlem og impact investor

Tommy Andersen, byFounders stifter

Jesper Ryby, stifter af Ryby Hvidevarer A/S

Michael Moesgaard, Iværksætter

Frederik Heegaard, medejer af Nørrebro Bryghus

Bestil præsentationsmaterialet

Book et uforpligtende intromøde med

Torben Frederiksen | Client Executive

Når du klikker dig videre her, kan du vælge en tid som passer dig.

Book et møde
Go to Top