Solen skinner på vedvarende energi:

Dansk solenergiselskab lander rekordregnskab

Solenergiselskabet Nordic Solar Energy, der investerer i solparker for private investorer, rider videre på vækstbølgen, og lander det bedste regnskab i selskabets nu 10 år lange historie. Væksten kommer på ryggen af et globalt fokus på vedvarende energi, hvor solenergi – trods coronas greb om de globale aktiemarkeder – fortsat rummer et kæmpe vækstpotentiale mod en fremtidig CO2-neutral grøn energiforsyning.

Fremtidens investeringer er grønne, og for både investorer og samfundet er solenergi noget af en solstrålehistorie. Lige nu oplever mange investorer et rekordhøjt afkast, værdistigninger og en generel lav risiko på deres investeringer i solenergi. Flere af de børsnoterede selskaber indenfor solenergi er ligefrem steget i år, og selvom coronavirus har skabt usikkerhed blandt investorer verden over, er solenergi fortsat upåvirket.

Det mærker de også hos danske Nordic Solar Energy, der i år fejrer sit 10-års jubilæum med nyt rekordregnskab. Siden etableringen har væksten, der er baseret på investeringer i nye solcelleparker, været betydelig på det hurtigt voksende marked for solenergi. I et marked der de sidste 10 år er vokset 35% årligt, er Nordic Solar Energy vokset med næsten 70% årligt.

I 2019 kunne Nordic Solar Energy således præsentere en vækst i omsætningen på 55 pct. op til DKK 216 mio., og en vækst i EBITDA på 57 pct. op til DKK 175,8 mio. Det flotte regnskab betyder, at investorerne i Nordic Solar Energy i 2019 fik et afkast på 10.2 pct. Det bringer Nordic Solar Energy op på et årligt gennemsnitligt afkast til aktionærerne for de sidste fire år på 8,4 pct.

”Vi er utrolig stolte over vores flotte regnskab og over, at vi kontinuerligt kan sikre vores investorer et stabilt afkast. De sidste mange år har vist, at solenergi har et utroligt stabilt cash flow, der i høj grad er upåvirket af makrotendenser og konjunkturer. Næsten som en obligation. Det gælder også i den nuværende corona-krise, hvor vi har oplevet fortsat stabilitet,” siger Nikolaj Holtet Hoff, der er direktør i Nordic Solar Energy og fortsætter:
”Det flotte resultat er også et udtryk for, at solcelleindustrien gradvist bliver mere erfaren, hvilket bl.a. betyder, at produktionsomkostningerne på solceller falder betragteligt. Siden år 2000 er prisen på solpaneler faldet med 96 pct., hvilket er den største omkostningsreduktion på tværs af alle energisektorer nogensinde.”

Solenergi er win-win-win for samfundet
Alt imens frygten for coronavirus globalt har påvirket aktiemarkedet, er verden ved at få øjnene op for grønne investeringer. Ifølge Bloomberg New Energy Finance (BNEF), der er leverandør af analyser inden for bl.a. vedvarende energi, blev der alene i 2019 investeret 282.2 mia. USD i vedvarende energi – og på trods af den nuværende situation forventes markedet for solenergi at stige med op mod 14 pct. i 2020.

Spørger man Nikolaj Holtet Hoff, understreger den nuværende coronakrise netop behovet for, at der tænkes i bæredygtige løsninger, flere investeringer, adgang til finansiering kan accelerere produktionen af vedvarende energi til at hjælpe med at genetablere økonomisk vækst, sikre arbejdspladser og opfylde de ambitiøse politiske målsætninger om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

”Der er ingen tvivl om, at solenergi vil stå som en af de klare vindere i den rejse mod en mere CO2-neutral grøn og bæredygtig fremtid. I over halvdelen af verdens lande er solenergi allerede den billigste og reneste energiform. På mange måder er en investering i solenergi derfor en win win win-situation, der kan bidrage til et styrket samfund, miljø og verdensøkonomi – samtidig med det stadig er en stabil investering, selv når markedet er udfordret,” siger Nikolaj Holtet Hoff.

Investeringer i solenergi spås en lys fremtid
Efter mange års stabil vækst – og med en stadig stigende efterspørgsel blandt investorer – stiftede Nordic Solar Management, selskabet der driver der driver Nordic Solar Energy, i 2018 søsterselskabet Nordic Solar Global. Hvor
Nordic Solar Energy udelukkende investerer i solparker i drift, er Nordic Solar Global det mere risikovillige søsterselskab, der både investerer i og er med til at bygge solparker.
”Hele verden efterspørger grøn energi, og senest med EU’s hjælpepakker fik vi understreget, hvordan de ser på solenergi som en forudsætning for at komme godt igennem krisen. Lige nu står solenergi kun for fire pct. af EU’s samlede elforbrug. Der er derfor et kæmpe vækstpotentiale, og her kan Nordic Solar Global være en aktiv europæisk spiller, når det kommer til både at investere og bygge solparker, hvilket er essentielt for at nå klimamålsætningerne. Kampen mod coronavirus og økonomisk genopretning må ikke blive på bekostning af kampen for en sundere og mere bæredygtig fremtid, med måske endnu større konsekvenser for verden end den nuværende krise”
Nordic Solar ejer i 89 solparker fordelt i 9 forskellige EU-lande, der sammenlagt producerer grøn strøm til over 43.000 husstande– eller hvad der svarer til 80.000 ton ikke udledt CO2. Det svarer til, at Nordic Solar Energy kan dække 50 pct. af elforbruget på Færøerne.

Nordic Solar Energy
• Nordic Solar Energy A/S blev stiftet i 2010
• Har i dag I alt 89 solparker
• Produktionsstigning på 32% i 2019 fra 116 til 153 MWp
• Den første solpark blev købt I Tyskland i 2010.
• Solcelleparkerne er spredt i hele Europa i: Tyskland, Spanien, Italien, Belgien, England, Frankrig, Portugal, Polen og Danmark.
• Den største investering er i Belgien der står for ca. 31%, England og Polen hver med 9% og Danmark med 7% hvilket ændrer sig løbende
• Producerer grøn strøm svarende til over 43.000 husstandes årlige elforbrug
• I 2019 et afkast på 10.2 pct. Hvilket giver et årligt gennemsnit for de sidste fire år på 8,4 pct.
• Vækst i omsætning med 55 pct. til DKK 216 mio.
• Vækst i EBITDA på 57 pct. til DKK 175,8 mio.
• Nordic Solar Global A/S blev stiftet i 2018, for at imødekomme efterspørgsel fra investorer der ønsker at opbygge en stor portefølje af solparker som selskabet selv har fået bygget og finansieret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev