Pengestrømmen ind i de bæredygtige investeringer stiger hurtigere end strømmen ind i de traditionelle aktiver, viser undersøgelse. Bla­ck­ro­ck, verdens største kapitalforvalter, op­le­ver stør­re pen­ge­strøm ind i bæ­re­dyg­ti­ge end i tra­di­tio­nel­le ak­ti­ver – in­ve­sto­rer vil på fem år for­dob­le de­res bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger

“Det er det rigtige at gøre,” svarer investorerne globalt i en Blackrock-undersøgelse om, hvorfor de investerer i bæredygtige aktiver. Kilde: Børsen

Læs hele artiklen her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev