Hvad er styrken med ét Nordic Solar?

Sammenlægningen skal skabe den vækstplatform, der skal til for at indfri ambitionen om at blive Nordens førende solenergiselskab. Med stærke kompetencer i hele værdikæden vil vi som ét samlet selskab komme til at stå langt stærkere i markedet, og skabe væsentlige optimeringer i finansieringen af virksomhedens projekter, samt mulige løbende frasalg af minoritetsinteresser. Vi vil også fremadrettet kunne skabe [...]

Hvornår skal Nordic Solar børsnoteres?

Helt fra starten i 2010 har det været et mål, at Nordic Solar skulle børsnoteres, og det mål nærmer sig. Med fusionen af de tre selskaber har vi taget et meget vigtigt skridt henimod at skabe den helt rigtige og solide platform for vækst og en mulig børsnotering. Inden en eventuel børsnotering, ligger der fortsat [...]

Hvordan er vækst og afkast potentialet for ét selskab?

Vi har gennem de sidste 12-18 måneder opbygget en meget stor udviklingsportefølje af nye projekter i såvel Danmark, Italien, Polen, Grækenland og Portugal med flere på vej ind.  Dette er projekter der skal bygges over de næste 1-5 år og som hvis de alle sammen lykkes vil tredoble selskabets kapacitet op imod 1 GWp. Byggeriet [...]

Hvad er gearingen i selskabet?

Fremmedfinansieringen udgør for indeværende ca. 50% i Nordic Solar A/S. Lånefinansieringen bliver primært optaget som fastforrentede og uopsigelige lån, ca. 90%. For at optimere afkast til vore aktionærer, er målsætningen at få en lidt højere grad af lånefinansiering.

Go to Top