Ja, såvel bestyrelsen som ledelsen har investeret betydelige beløb i selskabet og alle medarbejdere er også aktionærer. Selskabet har et attraktivt warrantprogram for bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne, der sikrer incitament til at skabe mest mulig værdi til selskabets aktionærer.