Ja, såvel bestyrelsen i de to investeringsselskaber og managementselskabet har investeret betydelige beløb i begge selskaber og flere medarbejdere er også aktionærer privat. Managementselskabet tildeles også løbende optioner/warrants og har således et økonomisk incitament til at skabe mest mulig værdi i de to investeringsselskaber.