Fremmedfinansieringen i de to selskaber udgør for indeværende ca. 65% i Nordic Solar Energy A/S (NSE) og ca. 25% i Nordic Solar Global A/S (NSG). Lånefinansieringen i begge selskaber bliver optaget som fastforrentede og uopsigelige lån. For at optimere afkast til vore investorer, er målsætningen at få en lidt højere grad af lånefinansiering i NSE, og i NSG en andel på lidt under den i NSE.