Sammenlægningen skal skabe den vækstplatform, der skal til for at indfri ambitionen om at blive Nordens førende solenergiselskab. Med stærke kompetencer i hele værdikæden vil vi som ét samlet selskab komme til at stå langt stærkere i markedet, og skabe væsentlige optimeringer i finansieringen af virksomhedens projektersamt mulige løbende frasalg af minoritetsinteresser.

Vi vil også fremadrettet kunne skabe et attraktivt risikojusteret afkast til aktionærerne.