Alle omkostninger til drift, administration og indkøb af nye solparker kræver godkendelse af bestyrelsen, typisk aftalt på en forudgående kontrakt. Omkostninger til administration og drift udgør omkring 0,5% af balancesummen. Managementselskabet modtager derudover en markedsmæssig og fair betaling ved kapitalrejsning og køb af nye solparker.