Aktiekursen fastsættes ud fra samme princip som ved værdiansættelsen af de enkelte solparker hvor pengestrømme fra budgettet tilbagediskonteres til nutidsværdi. Aktiekursen afspejler således en realistisk opgørelse af værdien af den samlede portefølje af solparker på det givne tidspunkt.