Aktiekursen beregnes månedligt efter nogle på forhånd fastlagte principper der er godkendt af bestyrelsen. For eksempel vil en solpark med et forventet afkast på 6% alt andet lige (hvis budgettet holder) stige med cirka 0,5% pr. måned. (1/12 af 6%). Hvis der skulle indtræffe en begivenhed der påvirker afkastet reguleres der tilsvarende i aktiekursen.