For at undgå perioder med for mange penge på kontoen og dermed lavere afkast til aktionærerne, finansieres indkøb af solparker til porteføljen med lånetilsagn ydet af selskabets aktionærer og andre investorer. Indkøb af solparker og projekter til porteføljen kan tage lang tid og varierer meget størrelsesmæssigt, hvorfor planlægning af kapitalbehovet til tider er vanskeligt. Adgang til investeringstilsagn fra investorerne styrker Nordic Solars konkurrenceevne og aktionærernes afkast.