Helt fra starten i 2010 har det været et mål, at Nordic Solar skulle børsnoteres, og det mål nærmer sig. Med fusionen af de tre selskaber har vi taget et meget vigtigt skridt henimod at skabe den helt rigtige og solide platform for vækst og en mulig børsnotering. Inden en eventuel børsnotering, ligger der fortsat et grundigt analysearbejde og forberedelse i samarbejde med bestyrelse og aktionærer.