Et investeringstilsagn løber i 12 måneder, men i gennemsnit udnyttes tilsagnet efter 5-7 måneder, eller før. I videst mulige omfang vil investorerne løbende blive orienteret via et månedsbrev, men da der ofte er hård konkurrence om attraktive projekter skal der også tages hensyn til hemmeligholdelse af disse forhandlinger i forhold til andre interessenter. Vælger du som investor at tegne aktier når tilsagnet trækkes opnår du rabat på tegningsprovisionen, som kompensation for ventetiden.