Aktierne kan anskaffes privat og er frit omsættelige, hvorfor de efterfølgende kan overdrages til et pensionsdepot, hvis du selv administrerer det. Da aktierne er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, vil køb for VSO-midler skattemæssigt blive betragtet som en hævning.