Ja alle aktionærer modtager en månedlig rapportering der indeholder aktiekurs, produktion, porteføljesammensætning, eventuelle afvigelser i forhold til budgettet og status på igangværende projekter, nye investeringer og investeringsprogrammer.