Det er 100% frivilligt om du på tidspunktet hvor tilsagnet trækkes vælger at udnytte det konverteringstilbud som fremsendes til at erhverve aktier i selskabet. Langt de fleste af investorerne vælger at benytte sig af konverteringstilbuddet for på den at blive aktionær hos Nordic Solar.