Arbejdes der på en børsnotering?

Ja forberedelserne til en børsnotering er i fuld gang og har været det i nogle år. Det har altid været Nordic Solars ambition at blive en folkeaktie, så udbredelsen af solenergi som bæredygtig energikilder kan blive til gavn for flest mulige. Helt konkret er selskabernes årsregnskaber gennem de sidste år lavet efter samme IFRS-regnskabsprincipper som [...]

Af |25.11.2020|

Har bestyrelsen og managementselskabet selv hånden på kogepladen?

Ja, såvel bestyrelsen i de to investeringsselskaber og managementselskabet har investeret betydelige beløb i begge selskaber og flere medarbejdere er også aktionærer privat. Managementselskabet tildeles også løbende optioner/warrants og har således et økonomisk incitament til at skabe mest mulig værdi i de to investeringsselskaber.

Af |24.11.2020|

Hvilke omkostninger er der til managementselskabet?

Alle omkostninger til drift, administration og indkøb af nye solparker kræver godkendelse af bestyrelsen, typisk aftalt på en forudgående kontrakt. Omkostninger til administration og drift udgør omkring 0,5% af balancesummen. Managementselskabet modtager derudover en markedsmæssig og fair betaling ved kapitalrejsning og køb af nye solparker.

Af |24.11.2020|
Go to Top