Hvad er styrken med ét Nordic Solar?

Sammenlægningen skal skabe den vækstplatform, der skal til for at indfri ambitionen om at blive Nordens førende solenergiselskab. Med stærke kompetencer i hele værdikæden vil vi som ét samlet selskab komme til at stå langt stærkere i markedet, og skabe væsentlige optimeringer i finansieringen af virksomhedens projekter, samt mulige løbende frasalg af minoritetsinteresser. Vi vil også fremadrettet kunne skabe [...]

Hvornår skal Nordic Solar børsnoteres?

Helt fra starten i 2010 har det været et mål, at Nordic Solar skulle børsnoteres, og det mål nærmer sig. Med fusionen af de tre selskaber har vi taget et meget vigtigt skridt henimod at skabe den helt rigtige og solide platform for vækst og en mulig børsnotering. Inden en eventuel børsnotering, ligger der fortsat [...]

Arbejdes der på en børsnotering?

Ja forberedelserne til en børsnotering er i fuld gang og har været det i nogle år. Det har altid været Nordic Solars ambition at blive en folkeaktie, så udbredelsen af solenergi som bæredygtig energikilder kan blive til gavn for flest mulige. Helt konkret er selskabernes årsregnskaber gennem de sidste år lavet efter samme IFRS-regnskabsprincipper som [...]

Go to Top