Invester i Nordic Solar Global

 • Højt stabilt afkast

 • Risikospredning

 • Erfarent investeringsteam

 • Stærk aktionærkreds

 • Realistiske budgetter

 • Likviditet i aktien

 • Fremtidig børsnotering

 • Management medinvesterer

 • Årlige udbyttebetalinger

Kontakt os nu!

Bestil vores materiale i dag

Hvorfor investere i Nordic Solar?

Som aktionær får du:
    • Et attraktivt afkast
    • En grøn investering
    • Årlige udbyttebetalinger
    • Risikospredning i porteføljen
    • Et attraktivt aktionærnetværk
    • Mulighed for at handle aktierne
    • Mulig ekstra gevinst ved børsnotering eller salg

Hold dig opdateret

Minimumsinvestering er DKK 750.000Porteføljesammensætningen struktureres således:

 • Der investeres minimum 50 % i Europa
 • Der investeres maksimum 50 % i andre OECD lande
 • Der investeres maksimum 33 % i et enkelt land
 • Selskabet ønsker maksimum 33 % valutaeksponering forskellig fra Euro og Danske kroner
Selskabet har en målsætning om et afkast på minimum 8 % p.a. på den samlede solenergiportefølje. Afkastet skal ses i sammenhæng med den risiko, der er knyttet til den enkelte investering samt afkastniveauet generelt i det enkelte marked.

For at undgå perioder med overkapitalisering og dermed lavere afkast til aktionærerne, finansieres indkøb af solparker til porteføljen med lån ydet af selskabets aktionærer og andre investorer samt eventuelt af pengeinstitutter i form af investeringskreditter. Långivere får mulighed for at konvertere lån til aktiekapital på fordelagtige vilkår i takt med der foretages investeringer i selskabet.

Investeringspolitikken danner rammen omkring Global´s investeringer og kan løbende tilpasses af bestyrelsen, så den afspejler aktionærernes interesser og udviklingen i markedet. Det er selskabets politik at placerer minimum 50 % af investeringerne i Europa.
Investeringspolitikken træder i kraft, når der er foretaget mindst 5 investeringer, og bestyrelsen kan beslutte midlertidigt at fravige disse politikker.

Nordic Solar Global ønsker så stor en spredning i aktionærkredsen som muligt og alle aktionærer er medejere af selskabet på lige vilkår. Bestyrelsen vælges årligt på den ordinære generalforsamling.

Nordic Solar Global består af en gruppe aktionærer der gennem bestyrelsen sætter rammerne for selskabets drift og udvikling. Nøglebegreberne i selskabet er gennemskuelighed, stabilitet og ansvarlighed.

Nordic Solar Global har løbende åbent for tegning af lånetilsagn til brug for nye investeringer. Kapitaltilførsel bruges til nye investeringer, porteføljen opnår således en større risikospredning år for år. Enhver ny investering forudsætter at selskabet har investerbar kapital. Da udbytter fra de underliggende parker betales ud til aktionærerne hvert år, vil nye investeringer kræve en forudgående kapitaltilførsel. Det er i den forbindelse vigtigt, at selskabet har et fair system for fastsættelse af aktiekursen. Da selskabets aktier ikke er børsnoterede og dermed ikke har en officiel handelskurs, fastsættes kursen af bestyrelsen i forbindelse med nye kapitaludvidelser.

En gang årligt udbetales den frie likviditet genereret i de enkelte solparker som udbytte til aktionærerne.  Udbyttetbetalingen vedtages på selskabets ordinære generalforsamlingen.

Nordic Solar Global ønsker at give en bred kreds af investorer adgang til investeringer i byggemodnede solprojekter.

Selskabet vil etablere sig som investorernes foretrukne investeringsselskab inden for solenergi.

Visionen nås ved løbende gennemførelse af en række kapitaludvidelser, samt investeringer i solenergianlæg. Målet er at have etableret 250 MWp solenergianlæg i løbet af de næste år med en modsvarende egenkapital på minimum 1.000 millioner kroner.
Det er selskabets ønske at børsnotere Nordic Solar Global, i det omfang dette skaber yderligere værdi for selskabets aktionærer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har til opgave at være sparringspartner for direktionen og sikre gennemførelse af selskabets investeringspolitik. Bestyrelsen sikrer, som aktionærernes repræsentanter, at alle investeringsbeslutninger følger investeringspolitikken. Direktionen kan således ikke foretage investeringer uden at bestyrelsen har vurderet og godkendt dem. Bestyrelsen vælges årligt på den ordinære generalforsamling.

Christian Sagild
Christian SagildBestyrelsesformand

Født 1959, Aktuar, cand. act. fra Københavns Universitet, 1985.

35 års erhvervserfaring indenfor pension og finans, fra 2006 Koncerndirektør i Topdanmark (Liv/Pension, HR, IT mm.), Adm. direktør i Topdanmark fra 2009-2017

Bestyrelsesmedlem Ambu A/S (formand revisionsudvalget)
Adm. direktør Sagild ApS
Bestyrelsesmedlem SGD Invest A/S
Bestyrelsesmedlem Royal Unibrew

Tidligere tillidshverv

Bestyrelsesmedlem Johannes Fog A/S
Formand for en række selskaber i Topdanmark
Bestyrelsesmedlem i Brancheforeningen Forsikring og Pension
Formand for bestyrelsen Forsikring og Pension

Marinus Boogert
Marinus BoogertNæstformand

Født 1969, Master in Business, University of Groningen

12 års erfaring i solindustrien bla. i Shell Solar

Fra 2008 grundlægger og Administrerende Direktør i Onestone Solar Holding B.V.

Tidligere ansættelser

• Scheuten Solar Holding BV, NL, direktør salg & marketing
• Shell Solar: adm. dir. Sydafrika, salgsdirektør Sydeuropa/Mellemøsten/Afrika, salgsdirektør Off-grid
• Nuon Duurzame Energie, NL, produktchef
• Dikema T.O.P., NL, Forretningsudvikling
• Shell Solar Energy BV, NL, salgschef
• Lamco Int. Trading Inc., Filippinerne, direktør
• Victron UPS Ltd., Hong Kong, adm. dir. Pacific region
• Probos Bedrijfsondersteuning, NL, adm. dir./stifter

NSE Management A/S (Bestyrelsesmedlem)
Eindelÿk Zon B.V. (Medejer/Grundlægger)
Phocus Holding B.V. (Medejer)
Solesta B.V. (Administrerende Direktør)
SMPF Pte Ltd. (Ejer/Grundlægger)
Onestone Solar Holding (Administrerende Direktør)

Per Thrane
Per ThraneBestyrelsesmedlem

Født 1949, Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet

1981 grundlægger og tidligere administrerende direktør for Thrane & Thrane, verdensleder inden for satellitkommunikationsudstyr. Noteret på NASDAQ OMX i 2001-2012. 600 medarbejdere og omsætning på DKK 1.200 mio

Tidligere ansættelser

• Thrane & Thrane, grundlægger og tidligere administrerende direktør. Verdensleder inden for satellitbaseret kommunikationsudstyr. Noteret på NASDAQ OMX København 2001-2012. 600 ansatte, årlig omsætning 1.200 mio. DKK

BB Electronics A/S (Næstformand)
BB Electronics Holding A/S (Næstformand)
Force Technologies (Bestyrelsesmedlem)
DBC Marine ApS (Direktør)
Per Thrane Holding ApS (Direktør)
Per Thrane Holding II ApS (Direktør)
Gentofte Kommunes Havne (Bestyrelsesformand)
Poseidon Shipbuilding ApS (Direktør)

Frank Schyberg
Frank Schyberg Bestyrelsesmedlem

Født 1962, Forsikringsuddannet (Niveau 5), Pengeinstitutuddannelse

Administrerende direktør, IQ Energy Nordic

Tidligere ansættelser

• Direktør, Senior Partner, Signium International, Danmark
• Administrerende direktør, Institut for Karriereudvikling
• Administrerende direktør, Stepstone
• Rekrutteringschef, Attention/Adecco
• Ansættelser i den finansielle sektor (1983-1998)

Jobconsulting ApS (Direktion)
Jobconsulting Holding ApS (Grundlægger/Ejer/Direktion)
VL Gruppe 10
Theis Vine ApS (Bestyrelsesmedlem)
IQ Energy Nordic ApS (Administrerende Direktør)

Iben Mai Winsløw
Iben Mai WinsløwBestyrelsesmedlem

Født 1967, Jurist fra Københavns Universitet

Advokat med møderet for landsretten, medlem af Advokatrådet

Grundlægger af Byggesocietets Solenergiudvalg og Advokat for virksomheder i solindustrien

Grundlægger af Winsløw

Medlem af advokatrådet
Frederiksberg Centret ApS (Formand)
Byggesocietetet København (Næstformand)
I/S Gotham City
K/S Gotham City II (Formand)
Gotham City II Komplementar ApS (Direktion)
Windspace A/S (Bestyrelsesmedlem)
Dark Hill ApS (Administrerende Direktør)
Core Bolig VI P/S (Bestyrelsesmedlem)
Heather Valley ApS (Administrerende Direktør)
Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 (Bestyrelsesmedlem)
Virumgårdsvej 25 A/S (Formand)

Aktionærer & investorer

Nordic Solar Management A/S har stiftet Nordic Solar Global i september 2018 og vil indtil første kapitaludvidelse være eneste aktionær i selskabet. Nedenstående investorer stiller kapital til rådighed for de første investeringer.

Investorer

Christian Sagild
Per Thrane
Frank Schyberg
Lars Thrane
Christian Hoff
Nordic Solar Management
– Marinus Boogert
– Nikolaj Holtet Hoff
– Anders Søgaard-Jensen
– Med flere

Andersen Advisory Group A/S
Peter Aagaard
Erik Abraham
Jesper Mariussen
Jesper Ryby
Martin Mourier
Jesper Aggerholm
m.fl.

Ledelse

Nordic Solar Management A/S står for den daglige drift af Nordic Solar Global og Nordic Solar Energy. Vi har gennem en årrække opbygget stor erfaring med solenergi generelt, samt drift, administration og indkøb af nye parker. Selskabet varetager i dag alle væsentlige opgaver for de to selskaber.

Managementselskabet har med succes

 • etableret og administreret Nordic Solar Energy A/S siden 2010
 • opbygget en stærk organisation til drift, indkøb og administration af solparker
 • erhvervet 91 solcelleparker, en samlet investering på 1,8 mia. DKK (156 MWp)
 • leveret et afkast på 49,7 % siden etableringen af NSE, heraf DKK 41,5 i udbytte eller ca. 6,6 % årligt
 • opbygget et stærkt investornetværk af danske formuende personer, selskaber, fonde samt professionelle kapitalforvaltere
Nikolaj Holtet Hoff
Nikolaj Holtet HoffManaging Director

nhh@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 20 31 61 30

Master of Economics, University of Copenhagen

1992-1994
Gudme Raaschou. M&A
1995-1997
ANP / AT Kearney. Management consultant
1997-1999
Carli Gry International, Corporate controller
1999-2000
VELCAP (VELUX Group) Business development
2000-2002
Faber France (VELUX Group). Sales & marketing director
2002-2004
Faber A/S Marketing & product development director
2004-2010
SR Private Brands A/S, Founder and CEO

Semler Holding
Marianne Dulong

Tidligere tillidshverv

• Steffen Rønn Fondsmæglerselskab, formand
• Restaurationselskabet Nørrebro Bryghus A/S, formand
• Bryggeriet Baldersbrønde A/S, formand
• Ticket to Heaven A/S, formand
• Unidrain A/S
• Mammamia Danmark A/S, formand
• Solarstocc GmbH
• Selskaber i Semler Group

Anders Søgaard-Jensen
Anders Søgaard-JensenSales Director

asj@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 20 66 86 18

Bank Trained Market Economist
1988-1995
BG Bank, Børs, Bond dealer
1996-2000
ABN Amro, Bond dealer
2000-2005
IBM Account manager
2005-2006
Estatum Client executive
2006-2008
Capinordic Bank Client executive
2009-2011
Proadvisor group Client executive
Maria Lønborg-Andersen
Maria Lønborg-AndersenChief Financial Officer

mlb@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 60 12 61 17

Cand. Merc. Aud. (Chartered Accountant), Copenhagen Business School

Executive MBA fra Henley Management College

1994-1997
KPMG, Accountant
1997-1998
Coca-Cola Nordic Beverages A/S, Financial Analyst
1998-2001
UUNET Denmark (Now Verizon), Business Planning Manager
2001-2004
End2End, VP Commercial Finance
2004-2008
Experian A/S, CFO
2008-2012
Data Respons A/S, Finance Director
2012-2014
SPX Flow Technology A/S, Finance Director
2015-2015
Verifone A/S, Finance Director
Tim Gadatsch
Tim GadatschLegal Director, Rechtsanwalt, LL.M.

tjg@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 53 83 24 07

Maîtrise en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
LL.M. (Köln / Paris I), University of Cologne
First Legal State Examination, University of Cologne
Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy Studies, College of Europe, Bruges
Second Legal State Examination, Superior Court of Justice Berlin
2010 – 2012
Assistant Attorney (Legal Clerkship) with positions at CMS Hasche Sigle, the Federal Chancellery of Germany and the German Embassy in Denmark
2013 – 2015
European Energy A/S, Legal Manager
2015 – 2016
German Engineering Federation (VDMA), European Office, Legal and Trade Advisor
2016 – 2018
European Energy A/S, Senior Legal Manager
Holger Bang
Holger BangInvestment Director

hob@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 30 38 10 71

M.Sc. Business Administration, Copenhagen Business School (CBS)
CEMS MIM, Copenhagen Business School (CBS) and WU Wien
2005 – 2007
TDC, Graduate
2007 – 2008
TDC, Project Manager
2008 – 2010
European Energy A/S, Area Manager Germany
2010 – 2016
European Energy A/S, Director of M&A
2016 – 2017
European Energy A/S, Chief Investment Officer
Frederik Villiam Hoff
Frederik Villiam HoffSenior Investment Manager

fvh@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 61 46 99 91

MSc in International Business & Politics, Copenhagen Business School (CBS)
2008 – 2009
Department of Strategic Management & Globalization (CBS), Research Assistant
2010
Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Trainee, Private Sector Development Program
2011 – 2012
Novozymes, Financial Analyst
Yassine Chahi
Yassine ChahiInvestment Manager

yac@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 21 80 60 66

M.Sc. Economics, University of Copenhagen

2012 – 2014
Danish Financial Supervisory Authority, Securities Division
Student Analyst
2014 – 2017
Dong Energy, Quantitative Analytics
Student Analyst
2017 – 2018
Danske Bank, Risk Management
Credit Analyst
2018
Catella Corporate Finance, Debt Advisory
Associate

Mads Bøgebjerg Poulsen
Mads Bøgebjerg PoulsenInvestment Associate

mbp@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 61 50 80 43

M.Sc. Economics, University of Copenhagen

2017 – 2018:
Student Analyst at the Association of Danish Pharmacies
2018:
Teaching Assistant at the University of Copenhagen
2018 – 2019:
Student Analyst at Danske Bank, Business Intelligence and Financial Analysis

Kenth Meilgaard
Kenth MeilgaardClient Executive

kmj@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 42 15 10 10

2004 – 2008
Estatum A/S
Senior Account Manager
2008 – 2009
Investea A/S
Investment Director
2009 – 2010
Coin Fondsmæglerselskab A/S
Investment Adviser
2010 – 2012
Måde Esbjerg
Consultant
2013 – 2018
Nybolig Erhverv København A/S
Business Adviser
2018
EDC Erhverv Poul Erik Bech A/S
Business Adviser
2018
B.M. Christensen
Consultant

Marta Káradóttir
Marta KáradóttirSales & Marketing Coordinator

mak@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 20 54 80 18

BA (Hons) International Business with Spanish, European Business School (EBS), London
MSc International Business & Marketing, Reykjavik University (RU)

2013
The Representation of the Faroes in Reykjavik, Assistant Project Manager
2013 – 2018
Nordic Style Magazine, Editor & Content Coordinator
2014
Design Center Iceland, PR & Marketing Coordinator
2015 – 2017
Tempo EHF, Market Research & Data Analysis
2017 – 2018
Getty Images, Account Executive

Anette Engstrøm
Anette EngstrømChief Accountant

ane@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 27 87 14 45

Economist in Accounting, Helsingør Business School
1989 – 1993
DSB Business Travel, Copenhagen
Ticket Office Employee
1993 – 1995
Greenland Travel, Nuuk
Head of Departement for Business Travels
1995 – 1997
Albatros Travel, Copenhagen
Head of Departement for Ticket Office
1997 – 1999
Familile Ferie Bornholm, Rønne
Account Manager
1999 – 2001
Rø Golf Court, Rø
Business Manager
2001 – 2005
Asserbo Golf Club, Frederiksværk
Club Manager
2005 – 2007
Intergolf of Scandinavia A/S, Tikøb
Chief Accountant & Administration
2007 – 2016
Lemco ApS, Hellebæk
Chief Accountant & Administration
2016 – 2017
Woolspire ApS, Copenhagen
Chief Accountant & Administration
Max Hilligsøe Nørgaard
Max Hilligsøe NørgaardSenior controller

mhn@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 61 65 41 44

MSc Political Science, Aarhus University (AU)
HD Financial and Management accounting, Copenhagen Business School (CBS)

2010 – 2011
Controller, Ministry of Social Affaris
2011 – 2013
Consultant, Deloitte Process Solutions
2013 – 2017
Controller, Nordisk Film A/S
2017 – 2018
Business Controller, Telenor Danmark A/S

Vibeke Jespersen
Vibeke JespersenSenior Group Financial Controller

vij@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 53 88 20 44

MSc in Business Administration and Auditing, Copenhagen Business School (CBS)

2007 – 2011
Grant Thornton
Assistant Manager
2011 – 2016
DONG Energy
Senior Financial Controller
2016 – 2017
PFA Pension
Financial Controller
2017 – 2019
Falck A/S
Group Financial Controller

Anne Lund-Hansen
Anne Lund-HansenFinancial Controller

alh@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 24 84 19 93

MSc in Business and Economics and Auditing, Copenhagen Business School (CBS)

2003 – 2004
Ernst & Young
Auditor
2005 – 2009
Revisor-Team A/S
Auditor
2010 – 2012
Kreston Hørsholm CM
Auditor
2012 – 2018
European Energy A/S
Financial Controller
2018 – 2019
NNE A/S
Financial Controller

Silke Edvardsen
Silke EdvardsenController

ske@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 22 15 25 82

HD Financial and Management accounting, Copenhagen Business School (CBS)

2016 – 2018
Accountant Trainee, EY
2018
Accountant, BjørnLaursen Registrerede Revisorer A/S

Sille Christiansen
Sille ChristiansenAccountant

sch@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 30 62 10 50

Financial accounting & bookkeeping at Bigum&Co
Fundamental accounting at ZBC Næstved

2015 – 2019
H.W. Larsen
Accountant

Kristian Pedersen
Kristian PedersenBusiness Controller

kpe@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 61 50 80 42

Gabrielle Meersohn
Gabrielle MeersohnHead of Operations

gam@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 60 39 02 14

CEMS Msc International Management, Copenhagen Business School (CBS) and Universität zu Köln

MSc in Business, Language and Culture, Copenhagen Business School (CBS)

Bachelor in Political Science, University of Southern Denmark

2018-2020
Project Manager, Global Data Center Connectivity Facebook Inc.

2015-2018
Procurement Manager, Solar PV European Energy AS

2013-2015
Project Manager for Solar in Denmark and UK, European Energy AS

2011-2013
Project Manager, HVDC Converter Valves, ABB Ltd.

2009-2011
International Project developer and Project Manager, Italy Colexon Energy AG

Jan Guštinčič
Jan GuštinčičSenior Operations Engineer

jag@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 27 10 30 18

MSc in Sustainable Energy Systems, Chalmers University of Technology, Gothenburg
2014
European Association for the Storage of Energy, Policy Assistant
United Nations Framework for Climate Change Convention, Technical Assistant
2015
Snow Energy and Forte Renewables, Sales and Project Development Engineer
Alicja Wiktoria Firlejczyk
Alicja Wiktoria FirlejczykJunior Engineer

awf@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 21 80 60 32

MSc in Environmental Engineering, Aalborg University (AAU)
B. Eng. in Renewable Energy Sources and Waste Management, University of Environmental and Life Science in Wroclaw

2013
Wroclaw Combined Heat and Power Plant Kogeneracja S.A.
Renewable Energy intern
2014
EDF Oil & Energy, Poland
Waste Management intern
2016
University of Beira Interior, Portugal
Environmental Engineering intern

Camilla Rose
Camilla RoseCommunications Manager

car@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 28 19 29 09

MBA
BA in Performance-enhancing psychology, CBS
BSc, International Business, Communications and International studies, Copenhagen Business School (CBS)

2010 – 2013
Head of Communications
DE Association
2013 – 2015
Head of Communications
Vestforbrænding
2015 – 2017
Head of Communications & Executive Communications Advisor
Lighthouse Consulting
2017 – 2020
Executive Strategic Communications & Business Development Advisor

Christina Andersen
Christina Andersen Senior Legal Manager

cha@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 51 81 03 04

Juridisk embedseksamen fra Københavns Universistet

Advokatfuldmægtiguddanelsen ved Advokatsamfundet

2010-2014 Advokat og Avokatfuldmægtig hos Kromann Reumert

2014-2018 Senior Legal Manager hos European Energy A/S

2019-2020 Senior Legal Councel hos Greencells Group

Anne Wichmann
Anne WichmannLegal Secretary

aww@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 51 48 57 66

Paralegal AU Plus, Jurainstituttet
BA in International Corporate Communication, Copenhagen Business School (CBS)
2008 – 2018
European Energy A/S
Senior Legal Secretary
2018
Accura Advokatpartnerselskab
Legal Secretary
Maria Bjergsted Christensen
Maria Bjergsted Christensen Administrative Assistant

2000 HF student fra Efterslægten

Internt uddannet i KBH Lufthavn

2005 – 2017 Passager agent i KBH Lufthavn

Tobias Olsen Larsen
Tobias Olsen LarsenController

tol@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 20 26 16 09

HD Financial and Management accounting, Copenhagen Business School (CBS)

2016 – 2020

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Accountant

Benedict Arun Ruben
Benedict Arun Ruben
Simon Estrup
Simon EstrupSenior Group Financial Controller

State Authorised Public Accountant (FSR)

2011 – 2020
EY
Senior manager

2006 – 2011
Grant Thornton
Assistant

Denis Lange
Denis Lange
Victor Odorico Gormsen
Victor Odorico GormsenExecutive Assistant

vog@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 30 70 55 45

M.Sc. Economics, University of Copenhagen

2016-2019

Analyst at Copenhagen Corporate Finance

2016-2018:

Student Assistant at Modern Times Group (Now NENT), Finance

Nikolaj Bressendorf-Jakobsen
Nikolaj Bressendorf-JakobsenStudent Assistant

nbj@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 41 66 60 86

BSc. International Business & Politics, Copenhagen Business School (CBS)

Barbara Anna Winsløw
Barbara Anna WinsløwPiccoline

baw@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 26 19 70 30

Nærum gymnasium (NAG) STX

Birgitte Hesselvig
Birgitte Hesselvig

Nærum gymnasium (NAG) STX

Her finder du os

Nordic Solar Global A/S

Strandvejen 102E 3. sal
DK-2900 Hellerup
Denmark
Tel. +45 7026 4444