Hvorfor vælge Nordic Solar? Læs om fordelene ved vores setup

Hvorfor Nordic Solar?

Nordic Solar har beskæftiget sig med solenergi siden 2010 og har stor erfaring med at bygge og drive industrielle solparker i Europa. Her kan du læse mere om investering i solenergi som aktionær i Nordic Solar.

Se video
Hent præsentationsmateriale

5 grunde til at investere hos Nordic Solar A/S

Markedet for solenergi er inde i en rivende udvikling og vokser kraftigt i hele verden. Klimaet har topprioritet i de fleste lande, hvor ikke mindst befolkningerne, politikerne og forskerne presser på for en hurtig omstilling væk fra fossile brændstoffer mod mere vedvarende energi som solenergi.

Sammen med vores investorer kan vi udvikle, bygge og drive flere industrielle solparker, der producerer mere solenergi til Europa.

En investering i Nordic Solar har siden 2015 givet et stabilt gennemsnitligt afkast på 9,3% årligt.*

*Historiske afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.

Afkast til aktionærerne

Nordic Solar A/S køber projekter som vi færdigudvikler og bygger, samt køber og driver solparker, som allerede er i drift.

Det årlige afkast, efter alle omkostninger, har de seneste 7 år i gennemsnit ligget på 9,3%.*

Nordic Solar forventer de næste år et gennemsnitligt afkast til aktionærerne på 7-11%.** Både indkøb af materialer, finansieringsomkostninger, byggestyring, forhandling af strømsalgsaftaler, optimeringer og stordriftsfordele kan påvirke aktiekursen.

Bemærk:

*Historiske afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.

** Scenariet for forventet afkast er et skøn over den fremtidige udvikling baseret på nuværende markedsforhold og er ikke en præcis indikator. Investeringens afkast afhænger af udviklingen i markedet og en række andre faktorer, samt investeringens levetid. Anbefalet investeringshorisont på 20 år.

Se årsrapporter

Realistiske budgetter og lave omkostninger

Nordic Solar samarbejder med flere kapitalforvaltere. I deres udvælgelse af samarbejdspartner, har de blandt andet lagt vægt på personkredsen bag selskabet, det historiske afkast, investeringsprocessen og en fair omkostningsstruktur. Hør hvad en professionel investor siger om samarbejdet med Nordic Solar i videoen til højre.

Hør hvad en kapitalforvalter siger

Risikospredning og solidt netværk

Siden etableringen i 2010 har Nordic Solar opbygget en bred portefølje af solparker i en række forskellige lande i Europa. Denne risikospredning medfører lavere afhængighed af det enkelte lands støtteordninger, udvikling i elpriser, skatte- og energipolitik og andet, der kan påvirke den fremtidige indtjening.

Nordic Solar har gennem investeringer i flere nye lande samtidig opbygget et enestående netværk af samarbejdspartnere til finansiering, indkøb og drift af de enkelte parker.

Se alle solparker
Landkort over Nordic Solar solcelleparker

Et kompetent, erfarent og professionelt team

Teamet i Nordic Solar vokser i takt med selskabets vækst, og det samme gør vores ambitioner og kompetencer. Vi har tilsammen stor erfaring indenfor solenergi og investeringer, såvel i Danmark som internationalt.

Teamet består af forskellige nationaliteter, og vi har det til fælles, at vi brænder for at gøre en forskel.

Mød teamet
Nordic Solar Medarbejdere

En professionel og uafhængig bestyrelse

Bestyrelsen i Nordic Solar har mange års erfaring med risikostyring, ledelse af børsnoterede selskaber, investeringer, jura og meget andet.

Det er bestyrelsens opgave at varetage aktionærernes interesser, beslutte rammerne for selskabernes investeringsstrategier samt kontrollere og faktuelt godkende investeringer, så de er attraktive for aktionærerne.

En professionel og uafhængig bestyrelse er garant for, at stabilitet, gennemsigtighed og ansvarlighed løbende indarbejdes i alle væsentlige processer og beslutninger.

Bestyrelsesmedlemmerne er selv aktionærer i Nordic Solar på samme vilkår som alle andre aktionærer.

Mød bestyrelsen

Du bliver som aktionær medejer af hele selskabet

Hos Nordic Solar lægger vi vægt på at have en tæt dialog med vores aktionærer, det kræver transparens og tilgængelighed. Det er noget vores aktionærer nævner som et vigtigt parameter i valget af os som investeringspartner i solenergi.

Tillid til ledelse og bestyrelse, historisk afkast, likviditet, budgetter der holder, samt investering i grøn energi nævnes også som væsentlige elementer for aktionærer, der har valgt at investere med os.

Bliv aktionær

Sådan hjælper vi dig

Hør mere
Se præsentation
Se årsrapporter

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan er vækst og afkast potentialet for ét selskab?

Vi har gennem de sidste 12-18 måneder opbygget en meget stor udviklingsportefølje af nye projekter i såvel Danmark, Italien, Polen, Grækenland og Portugal med flere på vej ind. Dette er projekter, der skal bygges over de næste 1-5 år og som, hvis de alle sammen lykkes, vil tredoble selskabets kapacitet op imod 1 GWp. Byggeriet i Polen og Portugal er i fuld gang.

Vi forventer i perioden at kunne levere et afkast til aktionærerne på mellem 7% og 11%.* 

*Dette scenarie er et skøn over den fremtidige udvikling baseret på nuværende markedsforhold og er ikke en præcis indikator. Investeringens afkast afhænger af udviklingen i markedet og en række andre faktorer, samt investeringens levetid. Den anbefalede investeringshorisont er 20 år.

Hvad har det historiske afkast været?

En aktieinvestering i Nordic Solar har siden 2015 givet et stabilt gennemsnitligt afkast på 9,3% årligt. *

*Historiske afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solpark.

Se også Investor Memorandum

Hvad er gearingen i selskabet?

Fremmedfinansieringen udgør for indeværende ca. 50% i Nordic Solar A/S. Lånefinansieringen bliver primært optaget som fastforrentede og uopsigelige lån, ca. 90%. For at optimere afkast til vore aktionærer, er målsætningen at få en lidt højere grad af lånefinansiering.

Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Hvornår kan jeg forvente at mine penge bliver investeret?

Som udgangspunkt mellem 2-5 måneder, somme tider endnu hurtigere.
Teoretisk set kan det tage op til 12 måneder, men det er udfra en meget konservativ vurdering.

Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang selskabet har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har selskabet en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe en del af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores aktionærer roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med aktionærernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, aktionærerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Se alle ofte stillede spørgsmål

Webinarer

Her kan du se eller gense webinarer med Nordic Solar. Herunder præsentationer af selskabets finansielle rapporter.

Gå til webinarer

Klar til at se hvad Nordic Solar kan gøre for dig?

Book uforpligtende møde

Vi vil gerne imødekomme alle spørgsmål, derfor gør et møde det let at få svar på alle dine spørgsmål om investering i solenergi. Book et online eller aftal et fysisk møde med vores eksperter her.

Book uforpligtende møde
Investor præsentation

Bestil præsentationsmateriale

Vores materiale giver dig dybdegående viden om Nordic Solar og investering i solenergi, så du efterfølgende kan træffe en beslutning omkring, hvorvidt du ønsker at investere.

Bestil materiale
Go to Top