Hvorfor vælge Nordic Solar? Læs om fordelene ved vores setup

Hvorfor Nordic Solar?

Nordic Solar har historisk set leveret stabile og forudsigelige afkast gennem mange år, og vi deler gerne vores gode erfaringer og succesfulde resultater med dig.

Bæredygtighed og den gode forretning hænger sammen og nye analyser viser, at bæredygtige investeringer klarer sig bedre end ikke-bæredygtige.

Se video
Hent præsentationsmateriale

5 grunde til at investere hos Nordic Solar

Markedet for solenergi er inde i en rivende udvikling og vokser kraftigt i hele verden. Klimaet har topprioritet i de fleste lande, hvor ikke mindst befolkningerne, politikerne og forskerne presser på for en hurtig omstilling væk fra fossile brændstoffer mod en grønnere og mere bæredygtig energiproduktion.

Vi ser derfor et solenergimarked med høje årlige vækstrater, samt flere og flere lande, hvor solenergi er blevet en naturlig del af den foretrukne energiproduktion – en udvikling vi forventer vil fortsætte mange år endnu.

Historisk afkast er godt og stabilt

Nordic Solar Energy køber og drifter færdigbyggede solcelleparker. Det årlige afkast, efter alle omkostninger, har de sidste 6 år i gennemsnit ligget på 8,5%.

De næste år forventes et gennemsnitligt afkast til aktionærerne på 6-8%, hvor optimeringer og stordriftsfordele også kan påvirke aktiekursen.

Nordic Solar Global køber solenergiprojekter, som vi selv færdigudvikler og bygger. Det årlige afkast, efter alle omkostninger, har de sidste 2 år i gennemsnit ligget på 14,9%.

De næste år forventes et gennemsnitligt afkast til aktionærerne på 8-12%, hvor indkøb af materialer, finansieringsomkostninger, byggestyring og forhandling af strømsalgsaftaler med videre også kan påvirke aktiekursen.

Se årsrapporter

Realistiske budgetter og lave omkostninger

Nordic Solar samarbejder med flere kapitalforvaltere. I deres udvælgelse af samarbejdspartner, har de blandt andet lagt vægt på personkredsen bag selskabet, det historiske afkast, investeringsprocessen og en fair omkostningsstruktur. Hør hvad en professionel investor siger om samarbejdet med Nordic Solar i videoen til højre.

Hør hvad kapitalforvalter siger

Risikospredning og solidt netværk

Siden etableringen i 2010 har Nordic Solar opbygget en bred portefølje af solparker i ni forskellige lande i Europa. Denne risikospredning sikrer, at vi som investorer har en lavere afhængighed af det enkelte lands støtteordninger, udvikling i elpriser, skatte- og energipolitik og andet der kan påvirke den fremtidige indtjening.

Nordic Solar har gennem investeringer i flere nye lande samtidig opbygget et enestående netværk af samarbejdspartnere, til finansiering, indkøb og drift af de enkelte parker.

Se alle solparker

Et kompetent, erfarent og professionelt team

Managementselskabet står for den daglige drift med indkøb, projektplanlægning, byggestyring, finasiering og kapitalrejsning samt budgettering og regnskaber.

Det kræver en bred palette af kompetencer og vi har tilsammen stor erfaring indenfor solenergi og bæredygtige investeringer, såvel i Danmark som internationalt.

Teamet består af mange forskellige nationaliteter, lige dele mænd og kvinder, med det til fælles at vi har hjertet på det rette sted, og vi brænder for at gøre en forskel.

Mød teamet

En professionel og uafhængig bestyrelse

Bestyrelsen i Nordic Solar selskaberne har mange års erfaring med alt fra solenergi, ledelse af børsnoterede selskaber, investeringer, jura og meget andet.

Det er bestyrelsens opgave at varetage investorernes interesser, beslutte rammerne for selskabernes investeringsstrategier, samt kontrollerer og faktuelt godkende investeringer, så de er attraktive for investorerne.

En professionel og uafhængig bestyrelse er garant for at stabilitet, gennemskuelighed og ansvarlighed løbende indarbejdes i alle væsentlige processer og beslutninger.

Bestyrelsesmedlemmerne er selv investorer i Nordic Solar på samme vilkår som alle andre investorer.

Mød bestyrelsen

Du bliver som aktionær medejer af hele selskabet

Hos Nordic Solar lægger vi vægt på at have en tæt dialog med vores investorer, det kræver transparens og tilgængelighed. Det er noget vores investorer nævner som et vigtigt parametre i valget af os som investeringspartner i solenergi.

Tillid til ledelse og bestyrelse, historisk gode afkast, likviditet, budgetter der holder, samt grøn investering nævnes også som væsentlige elementer for investorer der har valgt at investerer med os.

Bliv investor

Nordic Solar Management administrerer de 2 investeringsselskaber,
Nordic Solar Energy A/S og Nordic Solar Global A/S, som du kan læse mere om herunder.

Sådan hjælper vi dig

Hør mere
Se præsentation
Se årsrapporter

Mød seks af vores investorer her

Kim René Pedersen, Partner i ATRIUM Kapitalforvaltning

Pernille Foss, Bestyrelsesmedlem og impact investor

Tommy Andersen, byFounders stifter

Jesper Ryby, stifter af Ryby Hvidevarer A/S

Michael Moesgaard, Iværksætter

Frederik Heegaard, medejer af Nørrebro Bryghus

Accepter venligst marketing cookies for at se vores videoer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad har det historiske afkast været?

8,5% i Nordic Solar Energy A/S siden 2015
14,9% i Nordic Solar Global A/S siden 2019

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvordan beregner Nordic Solar værdien af de enkelte solparker?

Værdien af den enkelte solpark er opgjort ved at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme i budgettet til nutidsværdi. Den interne rente der anvendes til dette, kan variere fra land til land, og afspejler en realistisk vurdering af markedsafkastet i det pågældende land på det pågældende tidspunkt.

Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solparker.

Hvad er aktiekursen lige nu i de 2 investeringsselskaber?
Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang det pågældende selskab har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har begge selskaber en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe 10% af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar Energy har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb, en lignende kredit forventes etableret i Nordic Solar Global.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvordan beskattes udbyttet og afkastet?
Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores kunder roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med investorernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, investorerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Se alle ofte stillede sprøgsmål

Bestil præsentationsmaterialet

Book et uforpligtende intromøde med

Torben Frederiksen | Client Executive

Når du klikker dig videre her, kan du vælge en tid som passer dig.

Book et møde
Go to Top