Identifikation og legitimation

Nordic Solar Management A/S er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Ifølge §62 i Lov om Forvaltere af Alternative Investeringsfonde m.v., skal vi derfor indhente en række oplysninger om dig inden du investerer.

Alle dine oplysninger leveres til os i krypteret form, og behandles naturligvis fortroligt.