Identifikation og legitimation

Nordic Solar A/S er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Derfor  skal vi indhente en række oplysninger om alle investorer. Alle dine oplysninger leveres til os i krypteret form, og behandles naturligvis fortroligt.