Chief People Officer

Vi søger en selvkørende og positiv CPO (Chief People Officer), der kan skabe et solidt HR-anker, som understøtter Nordic Solars udvikling og tilsikrer en høj medarbejdertrivsel. Stillingen er en attraktiv mulighed for at påtage sig en alsidig og udfordrende rolle i en veldrevet vækstvirksomhed, der har fokus på solenergi.

Som CPO vil din hverdag være præget af en bred kontaktflade til ledere og medarbejdere på tværs af virksomheden. I stillingen vil du indgå ledergruppen og referere direkte til Nordic Solars CEO Nikolaj Holtet Hoff.

Dine ansvarsområder som CPO kan sammenfattes til:

  • Udvikling af HR-området som et strategisk og forretningsstøttende fokusområde
  • Tilsikre et værdifuldt partnerskab med selskabets ledere og sikre transparens imellem HR-aktiviteterne og resten af organisationen
  • Sikre det fulde overblik over hvilke kompetencer, kultur og kapabiliteter, der er kritiske for at kunne levere på selskabets strategi, succesfaktorer og nøgletal
  • Sikre optimering af organisationsdesign

I forlængelse af ovenstående, bliver du ansvarlig for varetagelsen af en række konkrete arbejdsopgaver, herunder udvikling af virksomhedens HR-strategi, onboarding og offboarding, intern undervisning, udviklingsplaner, igangsættelse af employer branding aktiviteter, karriereplanlægning for medarbejdere, og tilrettelæggelse af MUS og øvrige medarbejdersamtaler. Herunder er det afgørende, at du får lavet en omfattende plan for udviklingen af organisationens medarbejdere. Dette gælder ligeledes mellemledere og ledere, så alle oplever en fremdrift og udvikling. Du deltager ligeledes i AMO og ESG-arbejde.

Det er hensigten, at det administrative og manuelle arbejde på sigt skal fylde mindre, hvorfor du ligeledes får til opgave at udvælge og implementere virksomhedens nye HR-system, samt sørge for at få uddannet ledere og medarbejdere i systemet. Endelig skal du kunne bidrage med konkret og kompetent ledersparring.

Erfaren CPO, der kan binde forretningen sammen via målrettede HR-tiltag
Vi ser gerne, at du kommer med en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc, HRM, cand.merc.psyk, cand.psyk, cand.soc eller anden relevant uddannelse. For at kunne varetage stillingen er det endvidere væsentligt, at du har minimum 10 års relevant erhvervserfaring fra en lignende stilling, gerne fra en virksomhed i vækst, der har etableret faste rammer samt afprøvet HR-elementer. Rollen rummer ledelsesansvar for HR-medarbejdere, en office manager og piccoliner, hvorfor det er et krav, at du har ledelseserfaring. Vigtigst er imidlertid, at du er drevet af et ønske om at være med til at udvikle HR-funktionen både strategisk, taktisk og operationelt.

Kan du skabe kulturbærende aktiviteter?
På det personlige plan forestiller vi os, at du er udadvendt og har let ved at tilpasse dig nye kollegaer og arbejdsopgaver. Du viser en menneskelig indsigt og forståelse og er imødekommende og tydelig i din kommunikation, hvorfor du formår at kommunikere i øjenhøjde med kollegaer og interessenter på flere niveauer.

Samtidig er det essentielt, at du er selvkørende og trives i et dynamisk team, der til tider arbejder under korte deadlines. Som person sætter du pris på entusiasme og engagement i arbejdsmiljøet. Endelig er du ambitiøs i forhold til din arbejdsindsats og leverancer, ligesom du sætter en ære i at bidrage til Nordic Solars fortsatte vækst.

Om Nordic Solar A/S
Nordic Solar har siden etableringen i 2010 haft fokus på at opbygge en grøn og bæredygtig solenergivirksomhed, samtidig med at vi sikrer aktionærerne et attraktivt afkast. Nordic Solar udvikler, bygger og driver industrielle solparker med fokus på Europa og arbejder målrettet på at skabe det største og mest professionelle solenergiselskab i Norden.

Virksomheden prioriterer at skabe en spændende og udviklende arbejdsplads for alle medarbejdere, og der arbejdes målrettet med værdierne. I det daglige arbejdes der intensivt på tværs af alle afdelinger og faggrupper, hvorfor der også er stor fokus på medarbejder- og organisationsudvikling. I Nordic Solar er vi også meget optaget af medarbejdertrivsel, hvorfor der bl.a. er fælles træning (frivilligt), en god kantineordning, mulighed for psykoterapi, massage, en personaleforening og meget mere. Teamet bag Nordic Solar er meget alsidigt både i alder, nationalitet, uddannelse og erfaring. Dette udgør en styrke både fagligt og socialt, samtidig med at det medfører stor rummelighed og god tilpasningsevne.

De kommende år har Nordic Solar ambitioner om at fortsætte den høje vækst og forventer en tredobling af kapaciteten af de solparker, der er i drift, inden udgangen af 2025. En plan, der kræver investeringer på op mod DKK 10 mia. de kommende år.

Søg stillingen
Passer ovenstående på din profil, hører vi meget gerne fra dig. Du søger stillingen ved at følge linket Søg stillingen og indsende dit CV. Ansøgere vurderes løbende. Vi ser frem til at læse dit CV.

Søg stillingen