Legal Manager, Compliance and Regulatory

Nordic Solar A/S søger en analytisk og handlingsorienteret Legal Manager, Compliance and Regulatory (C&R), som kan sikre, at virksomheden er compliant og forberedt på en mulig fremtidig børsnotering. Stillingen er en attraktiv mulighed for at blive en del af en veldrevet vækstvirksomhed, som har fokus på solenergi.

Stillingen som Legal Manager (C&R) er placeret i Nordic Solars Legal team, hvor du vil referere direkte til CLO, Tim Gadatsch. I stillingen vil du desuden naturligt indgå i et tæt og fagligt stærkt samarbejde på tværs af afdelinger samt med direktionen og bestyrelsen.

Dine ansvarsområder som Legal Manager (C&R) kan sammenfattes til:

  • Implementering
   Der er allerede bygget et solidt grundlag for politikker og regler, som du vil bygge videre på og implementere i organisationen. Nordic Solar står desuden overfor en mulig børsnotering, og derfor skal regler, politikker mm. eventuelt ændres og tilpasses. Derudover skal du løbende sørge for at gældende lovgivning kontinuerligt implementeres i organisationen.
  • Drift og opretholdelse
   Du bliver ansvarlig for opretholdelse af den operationelle drift, herunder de beskrevne krav og specifikationer. Du forventes således at tilsikre at forretningsgange bliver fulgt og dokumenteret af alle medarbejdere, hvilket bl.a. indebærer facilitering og overvågning af relevante systemer.
  • Rapportering og sparring
   Du aflægger relevant rapportering til Nordic Solars bestyrelse og direktion og fungerer således som en vigtig sparringspartner i relation til virksomhedens compliance. Det indebærer bl.a. kvartalsvis rapportering til bestyrelsen, årlig compliance-redegørelse og revision af virksomhedens politikker på området. Du udarbejder og justerer endvidere virksomhedens treårige complianceplan.
  • Indgå i juridisk afdeling
   Du bliver en del af det juridiske team og vil også få ansvar for interne, juridiske opgaver, ligesom du vil rådgive forretningen om regulatorisk definerede områder (GDPR, ESG, AML, etc.).

Da Nordic Solar står overfor en mulig børsnotering, forventes det at du, på sigt, bidrager til at skabe en børsnoteret virksomhed, som spiller efter alle gældende regler. Du skal derfor løbende udvikle og opdatere virksomhedens forretningsgange i compliancemæssig henseende i overensstemmelse med krav fra myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Erfaren juridisk profil, der kan sikre fortsat kvalitet og udvikling
For at kunne varetage stillingen er det væsentligt, at du har en juridisk baggrund, f.eks. som cand.jur. eller cand. merc. jur., og har minimum tre års erfaring fra en lignende stilling, gerne fra en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har været bredt beskæftiget i virksomhedens compliancefunktion. Vigtigst er det imidlertid, at du har arbejdet i et bredt complianceperspektiv i den finansielle sektor. Derudover ser vi gerne, at du har erfaring med områder som GDPR, Health & Safety, ESG-forordningen, leverandørpolitikker og hvidvask.

Du har desuden projektlederegenskaber, som betyder, at du kan implementere og drive nye processer, herunder at tilsikre forankring i hele organisationen. Det indebærer ligeledes en god forståelse for strukturering af dokumentation og anvendelsen af relevante systemer. Det betyder også, at du forventes at være en stærk stakeholder manager, der kan agere bindeled mellem husets øvrige kollegaer, direktionen og bestyrelsen. Endelig forventes det at du har veludviklede IT-kundskaber, ligesom du er stærk i skriftlig kommunikation.

Tillidsvækkende og kommunikativt stærk Legal Manager
På det personlige plan er du analytisk anlagt og har en god forretningsforståelse. Du har desuden en høj stamina og er tillidsvækkende af natur med en opsøgende tilgang både til kollegaer og samarbejdspartnere, ligesom du kan kommunikere i øjenhøjde med kollegaer og stakeholdere på alle niveauer i organisationen. Endelig trives du i en rolle, hvor opgaveløsningen kræver et stort personligt ansvar, herunder i forhold til at træffe beslutninger og eksekvere, og du bliver motiveret af at varetage en stilling, hvor du er med til at præge eget job såvel som virksomhedens fremtidige retning.

Om Nordic Solar A/S
Nordic Solar har siden etableringen i 2010 haft fokus på at opbygge en grøn og bæredygtig solenergivirksomhed, samtidig med at de sikrer aktionærerne et attraktivt afkast. Nordic Solar udvikler, bygger og driver industrielle solparker med fokus på Europa og arbejder målrettet på at skabe det største og mest professionelle solenergiselskab i Norden.

Virksomheden prioriterer at skabe en spændende og udviklende arbejdsplads for alle medarbejdere, og der arbejdes målrettet med værdierne. I det daglige arbejdes der intensivt på tværs af alle afdelinger og faggrupper, hvorfor der også er stor fokus på medarbejder- og organisationsudvikling. I Nordic Solar er man også meget optaget af medarbejdertrivsel, hvorfor der bl.a. er fælles træning (frivilligt), en god kantineordning, mulighed for psykoterapi, massage, en personaleforening og meget mere. Teamet bag Nordic Solar er meget alsidigt både i alder, nationalitet, uddannelse og erfaring. Dette udgør en styrke både fagligt og socialt, samtidig med at det medfører stor rummelighed og god tilpasningsevne.

De kommende år har Nordic Solar ambitioner om at fortsætte den høje vækst og forventer en tredobling af kapaciteten af de solparker, der er i drift, inden udgangen af 2025. En plan, der kræver investeringer på op mod DKK 5 mia. de kommende år.

Søg stillingen
Passer ovenstående på din profil, hører vi meget gerne fra dig. Du søger stillingen ved at følge linket Søg stillingen og indsende dit CV. Ansøgere vurderes løbende. Vi ser frem til at læse dit CV.