Pressemeddelelse Q3 2023

Nordic Solar offentliggør regnskab for 3. kvartal

 

I årets tredje kvartal opnåede selskabet en omsætning på EUR 21,2 mio. og et nettoresultat på EUR 5,1 mio. Til trods for en forøgelse af driftsporteføljens kapacitet med 20 procent på årsbasis kunne dette ikke opveje påvirkningen fra betydeligt lavere elektricitetspriser sammenholdt med de ekstraordinært høje priser i tredje kvartal 2022. Selskabet sikrede en betydelig fremgang i projekter under opførelse på over 900 procent og har tilføjet væsentlige strategiske elementer til selskabets forretningsstrategi, der skal understøtte den fremtidige vækst. Nordic Solar indsnævrer samtidig sine finansielle forventninger til året.

Selskabets resultater i hovedtræk: Omsætning på EUR 21,2 mio. (Q3 2022: EUR 27,1 mio.), EBITDA på EUR 16,9 mio. (Q3 2022: EUR 22,2 mio.) og et nettoresultat på EUR 5,1 mio. (Q3 2022: EUR 10,3 mio.). Den andel af omsætningen, som er sikret ved faste prisaftaler, feed-in-tariffer og statsstøtte, steg til 66,8 procent (Q3 2022: 61,8 procent), mens selskabet opretholder et stærkt niveau for frie pengestrømme på EUR 10,4 mio. (EUR 13,1 mio.).

Med den realiserede omsætning år-til-dato indsnævrer Nordic Solar sine finansielle forventninger for året til en omsætning mellem EUR 57-63 mio. (tidligere EUR 57-67 mio.) og EBITDA mellem EUR 34-39 mio. (tidligere EUR 32-39 mio.).

Flere projekter bygges, og produktionen fra driftsporteføljen er større
Sammenholdt med samme periode i 2022 har Nordic Solar opnået en mærkbar fremdrift i konverteringen af udviklingsprojekter til byggeri, og selskabet har samtidig udvidet porteføljen af solparker i drift. Nordic Solars samlede portefølje af udviklings- og byggeprojekter steg med 7 procent til 1.915 MWp (Q3 2022: 1.784 MWp).

Nordic Solar har ved kvartalets afslutning i alt fem projekter under opførelse på tværs af Europa med en samlet estimeret kapacitet på 334 MWp (Q3 2022: 33 MWp), svarende til en stigning på over 900 procent sammenholdt med samme periode sidste år.

Driftsporteføljens kapacitet er blevet forøget med 20 procent i kvartalet til 390 MWp. Denne stigning har samtidig medført en forøgelse af den realiserede produktion i kvartalet med 14 procent til 165 GWh (Q3 2022: 145 GWh).

CEO Nikolai Holtet Hoff uddyber: ”Den kraftige forøgelse af byggeprojekter afspejler selskabets evne til at omsætte udviklingsprojekter til byggeri og kvaliteten af vores pipeline. Vi forventer, at flere af disse projekter kommer i drift i løbet af 2024. Samtidig fortsætter vi med at tilføre kapacitet til vores driftsportefølje, som samlet har nået 390 MWp. Med vores opdaterede strategi ser vi fortsat en stærk udvikling i vores vækst, fremtidige konkurrenceevne og en styrket evne til at omsætte potentialet i vores forretningsmodel til fremtidig værdi”.

Opdatering af strategi
I forlængelse af tredje kvartal har Nordic Solars ledelse i samråd med bestyrelsen vedtaget tre strategiske tilføjelser til selskabets forretningsstrategi, som skal understøtte den fortsatte udvikling og vækst samt skærpe den fremtidige konkurrenceevne.

Nordic Solar vil over de næste tre til fem år gradvist investere mere i at udvikle egne greenfield-projekter som supplement til den eksisterende tilførsel af projekter og projektrettigheder fra tredjepartsudbydere. Herudover vil selskabet øge sit fokus på investeringer i energilagring i form af batterier. Målet er at gøre forretningsmodellen mere robust over for udsving i energipriserne og øge konkurrenceevnen. Desuden vil selskabet tidligt i 2024 indlede en kapitalrejsningsproces for at sikre fortsat værdiskabelse og realisering af potentialet i selskabets udviklingsportefølje. Målet er at opnå yderligere finansiering i løbet af 2024-2025. Disse strategiske elementer vil blive gennemgået nærmere på den planlagte onlinepræsentation i eftermiddag.

Webinar i eftermiddag kl. 15.00
I forbindelse med udgivelsen af ​​kvartalsrapporten for tredje kvartal 2023 vil Nordic Solar afholde en onlinepræsentation i eftermiddag kl. 15.00. Under præsentationen vil CEO Nikolaj Holtet Hoff og CFO Jes Vengaard fremlægge kvartalsrapporten, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Præsentationen vil blive afholdt på dansk og vil efterfølgende kunne findes på selskabets hjemmeside. Tilmelding til onlinepræsentationen foregår via følgende link: https://hca.videosync.fi/2023-11-29-nordic-solar/register.

Om Nordic Solar A/S
Nordic Solar er en dansk solenergivirksomhed, som udvikler, bygger og driver solparker i industriel skala over hele Europa. Siden etableringen i 2010 er behovet og markedet for grøn energi steget kraftigt, og Nordic Solar ønsker at være en central del af den grønne omstilling. Selskabet er ejet af ca. 725 aktionærer og beskæftiger mere end 100 medarbejdere. I dag driver Nordic Solar solparker med en samlet kapacitet på 390 MWp over hele Europa og har projekter under udvikling og opførelse for samlet 1,9 GW. Læs mere på www.nordicsolar.eu

Tilmeld dig vores nyhedsbrev