Danske Nordic Solar, der bygger og driver solparker i hele Europa, har i tredje kvartal 2022 øget sin omsætning med 55 pct. og EBITDA med 63 pct. i forhold til sidste år. Solenergivirksomheden har allerede nu opnået sin målsætning for hele 2022 om en pipeline af projekter på 1.750 MWp. Nordic Solar har gennem det seneste kvartal bl.a. haft fokus på at idriftsætte en solpark i Lysabild med et særligt fokus på biodiversitet og planlægger at etablere flere solparker efter samme model. Nordic Solar fastholder sine finansielle forventninger for 2022.

Den stærke vækst fortsatte for Nordic Solar i årets tredje kvartal. Sammenlignet med samme periode sidste år oplevede solenergivirksomheden en omsætningsvækst på 55 pct. til EUR 27,1 mio. sammenlignet med EUR 17,6 mio. sidste år. EBITDA steg i samme periode med 63 pct. til EUR 22,2 mio.

”Vi er meget tilfredse med resultatet i tredje kvartal, hvor vi ud over at nå målsætningerne for både vores portefølje af solparker i drift og for vores projektpipeline har brugt kræfter på at optimere vores udviklingsprojekter. Vi kigger bl.a. på at udvide vores portefølje med nye projekter i Italien, Litauen og Danmark,” fortæller Nikolaj Holtet Hoff, der er CEO og stifter af Nordic Solar.

Nordic Solar har i løbet af årets første ni måneder indgået aftaler om rettigheder til etablering af nye solparker i Tyskland, Grækenland, Litauen, Danmark og Sverige. De nye aftaler har øget Nordic Solars pipeline til hele årets mål på 1.750 MWp. Med åbningen af en ny solpark i Lysabild har Nordic Solar nu også nået 2022-målsætningen om at have en portefølje af solparker i drift med en samlet kapacitet på 359 MWp.

Nye danske solparker med fokus på biodiversitet
I november satte Nordic Solar sin nyeste solpark i Lysabild i Sønderjylland i drift. Solparken er udviklet og etableret med et særligt fokus på biodiversitet og respekt for natur og dyreliv. Solparken er samtidig det første fuldskala-EPC-projekt, som Nordic Solar har gennemført. Nordic Solar har planer om at etablere flere solparker med samme fokus på biodiversitet.

Ambitiøs vækstrejse
Nordic Solar befinder sig på en ambitiøs vækstrejse, og strategien sigter efter at opnå en portefølje af solparker i drift på samlet 2 GWp ved udgangen af 2025. Nordic Solar har siden etableringen i 2010 ekspanderet hastigt og er med samlede investeringer for DKK 5 mia. i dag blandt de 35 største porteføljer i Europa, hvor selskabet udvikler, bygger og driver solparker.

Fastholder forventninger til omsætning og afkast for hele året
Nordic Solar har som mange andre også kunne mærke både høj inflation og stigende renter, men kommer alligevel ud af kvartalet med et flot resultat:

”Vi har i løbet af kvartalet set øget inflation og et renteniveau, som har påvirket vores etablerings- og driftsomkostnin-ger, men de højere energipriser har kompenseret for disse. Vi følger naturligvis alle faktorer tæt, men det er vores vur-dering, at Nordic Solars forretningsmodel er resistent overfor de kraftige udsving i markedet. Vi fastholder derfor også vores guidance for 2022,” siger Jes Vengaard, CFO hos Nordic Solar.

Nordic Solar fastholder således forventningen om en omsætning for året på EUR 75 mio., svarende til en stigning på mere end 60 pct. i forhold til sidste år. Forventningen til EBITDA er EUR 53 mio. På baggrund af disse finansielle for-ventninger ventes afkast til virksomhedens aktionærer fortsat at ligge mellem 9 og 13 pct., ligesom virksomheden for-venter at udlodde dividende på DKK 3,5 pr. aktie til aktionærerne.

Se rapporten her: https://nordicsolar.eu/om-nordic-solar/regnskaber/

For yderligere information, kontakt:

Head of Communications & Sustainability, Camilla Rose
Tlf. +45 28 19 29 09
[email protected]

Om Nordic Solar A/S:
Nordic Solar er en solenergivirksomhed, der udvikler, bygger og driver solparker i industriel skala over hele Europa. Selskabet er beliggende i København, er ejet af ca. 700 aktionærer og beskæftiger 65 medarbejdere med otte forskel-lige nationaliteter. Siden Nordic Solar blev etableret i 2010, har virksomheden fokuseret på, at den bæredygtige sol-energi har leveret afkast til virksomhedens aktionærer og grøn el til slutbrugerne og virksomheder. Nordic Solar har investeret i alt DKK 5 mia. i solparker i hele Europa. Se mere på www.nordicsolar.eu

Tilmeld dig vores nyhedsbrev