Danske Nordic Solar, der opfører og driver solparker i hele Europa, har forøget sin omsætning med 75 pct. i forhold til samme periode sidste år. En accelerering af produktionskapaciteten med tre helt nye solparker er medvirkende til, at energivirksomheden har omsat for DKK 283 mio. i årets første seks måneder. For selskabets aktiviteter som helhed kompenseres de inflationsdrevne højere etableringsomkostninger på virksomhedens nye solparker af forhøjede energi-priser.
Energivirksomheden Nordic Solar leverer et stærkt resultat for den første halvdel af året. Alene i årets første seks må-neder er omsætningen steget med 75 pct. til DKK 283 mio. i forhold til samme periode sidste år. EBITDA for samme periode er steget med 81 pct. til DKK 201 mio.

”Vi er tilfredse med regnskabet for første halvår og med selskabets aktiviteter som helhed, som ud over vores tre helt nye solparker i drift naturligvis også drives af højere energipriser, der kompenserer for de stigende etableringsomkost-ninger, vi ser på nye projekter,” siger Jes Vengaard, CFO hos Nordic Solar.
Nordic Solar har siden etableringen i 2010 ekspanderet hastigt og er med samlede investeringer for DKK 4 mia. i dag blandt de 50 største porteføljer i Europa, hvor selskabet etablerer og driver solparker over hele Europa.

De tre nye operationelle solparker i Polen og Portugal tilførte i første halvår 113 MWp til Nordic Solars samlede pro-duktionskapacitet, som i indeværende år forventes at komme op på 359 MWp.

Nordic Solar har i løbet af første halvår indgået aftaler om rettigheder til etablering af nye solparker med en kapacitet på 703 MWp i Tyskland, Grækenland, Litauen, Danmark og Sverige. De nye aftaler har øget Nordic Solars pipeline til 1.700 MWp, og virksomheden er nu tæt på de 1.750 MWp, der er målet for i år.

Fastholder forventninger til omsætning og afkast for hele året
Mens omkostningsstrukturen på allerede operationelle solparker er forholdsvis uændret trods de udfordrede mar-kedsvilkår, så er pipelineprojekter mere påvirkede af prisstigninger, inflation og rentestigninger. Ændringerne har en negativ effekt på de samlede etableringsomkostninger, men effekten af de forventede højere energipriser kompenserer for disse højere omkostninger.

”Vi følger naturligvis alle faktorer tæt, men det er vores oplevelse og forventning, at Nordic Solars forretningsmodel er resistent og vil være forholdsvis upåvirket af udviklingerne i markedet. Vores forventning er da også, at vi fortsat når vores guidance for 2022,” siger Jes Vengaard.
Nordic Solar fastholder således forventningen om en omsætning for året på DKK 559 mio., svarende til en stigning på over 60 pct. i forhold til sidste år. Afkast til virksomhedens aktionærer forventes fortsat at ligge mellem 9-13 pct., ligesom virksomheden stadig forventer at udlodde dividender mellem DKK 3-4 pr. aktie til aktionærerne.

Ambitiøs vækststrategi frem mod 2025
Nordic Solar befinder sig på en ambitiøs vækstrejse frem mod 2025. Virksomheden implementerede i 2021 en ny for-retningsstrategi, der understøtter fremtidsplanerne, som ultimativt går mod at opnå en operationel portefølje på 1 GWp ved indgangen til 2025.

Se hele rapporten her

For yderligere information kontakt:
Head of Communication & Sustainability, Camilla Rose
Tlf. +45 28 19 29 09
[email protected]

Om Nordic Solar A/S:
Nordic Solar er en solenergivirksomhed, der udvikler, bygger og driver solparker i industriel skala over hele Europa. Selskabet er beliggende i København, er ejet af mere end 650 aktionærer og beskæftiger 50 medarbejdere med otte forskellige nationaliteter. Siden Nordic Solar blev etableret i 2010, har virksomheden fokuseret på, at den bæredygtige solenergi har leveret afkast til virksomhedens aktionærer og grøn el til slutbrugerne. I dag ejer Nordic Solar solparker med en samlet kapacitet på 326 MWp over hele Europa.

www.nordicsolar.eu

Tilmeld dig vores nyhedsbrev