Nordic Solar har gennemført sit første strategiske frasalg af en portefølje af selskabets solcelleanlæg.

På billedet ses Nikolaj Holtet Hoff, CEO i Nordic Solar og Holger Bang, CIO, Nordic Solar. Foto: Niclas Jessen

Den danske solenergivirksomhed Nordic Solar har gennemført sit første strategiske frasalg af en portefølje af selskabets solcelleanlæg. Med det første frasalg markerer Nordic Solar en ny retning for selskabet, hvor strategiske frasalg af operationelle solparker skal sikre recirkulation af kapital til nye større investeringer i udviklings- og byggeprojekter. Samtidig markerer frasalget fremadrettet Nordic Solars fokus på jordbaserede storskalaprojekter. Nordic Solar forventer at gennemføre flere frasalg af solparker i 2024.

Nordic Solar har frasolgt en del af sin italienske portefølje af solparker med salget af Sella-porteføljen fordelt over Italien. Porteføljen består af flere taganlæg med en samlet kapacitet på 12,84 MWp. Køberen er en erfaren udvikler og operatør inden for vedvarende energi, som fokuserer på drift af solenergi og tilhørende infrastruktur i Italien. Nordic Solar købte selv porteføljen i 2018 og har efter frasalget fortsat to solparker i drift på det italienske marked.

Med selskabets første frasalg markerer Nordic Solar, at det strategiske fokus på at kunne recirkulere kapital til nye investeringer gennem frasalg af aktiver er skudt i gang. Nordic Solar har flyttet fokus i værdikæden og investerer alene i udviklingsprojekter, hvor selskabet selv står for design og byggeri af solparker.

”Det er med stor glæde, at vi har gennemført det første frasalg i Nordic Solar. Det er en milepæl på vores vækstrejse, og med planer om yderligere frasalg er vi kommet godt ind i det nye år. Frasalg er et vigtigt ben i vores forretningsstrategi, som giver os mulighed for at styrke vores pipeline af udviklingsprojekter fra greenfield-udvikling til efterfølgende byggeri og drift gennem reinvestering. Vi har et meget erfarent hold af kolleger, der arbejder med frasalg, og vil have stærkt fokus på dette i de kommende år,” siger Nikolaj Holtet Hoff, CEO, Nordic Solar.

Fokus på udvikling af storskala solparker på land
Ud over at markere salget af et aktiv markerer frasalget af Sella også selskabets strategiske fokus på udvikling, byggeri og drift af store jordbaserede solparker.

”Det er et vigtigt strategisk skridt for Nordic Solar, vi har taget med frasalget af Sella i vores italienske portefølje. Vi har gennem de seneste år fokuseret på køb af projektrettigheder og udvikling af storskala solparker på land på tværs af det europæiske marked. At vi nu har gennemført vores første frasalg, som vi forventer efterfulgt af en række yderligere frasalg i år, betyder, at vi både kan øge værdiskabelsen og skalere vores forretning med fokus på volumen og kapacitet til fordel for en hurtigere udbredelse af vedvarende energi,” siger Holger Bang, Chief Investment Officer, Nordic Solar.

For yderligere information, kontakt:
Head of Communications & Marketing, Maria Jørvad, Nordic Solar A/S
Tlf. +45 20 96 53 79, [email protected]

Om Nordic Solar A/S
Nordic Solar er en dansk solenergivirksomhed, som udvikler, bygger og driver storskala solparker i Europa. Siden etableringen i 2010 er behovet og markedet for vedvarende energi steget kraftigt, og Nordic Solar ønsker at være en central del af den grønne omstilling. Selskabet er ejet af ca. 725 aktionærer og beskæftiger mere end 100 medarbejdere. I dag driver Nordic Solar solparker med en samlet kapacitet på knap 400 MWp over hele Europa og har en planlagt udviklingsportefølje på knap 1,6 GW. www.nordicsolar.eu

Tilmeld dig vores nyhedsbrev