Nordic Solar fastholder forventninger i Q1-rapport og sætter turbo på byggeriet af solparker

Nordic Solar, der bygger og driver solparker i Europa, planlægger i løbet af 2023 at igangsætte byggeri af 240 MWp, hvoraf en stor del er påbegyndt i starten af året. På linje med virksomhedens forventninger om lavere elprisers indvirkning på regnskabet landede omsætningen for årets første kvartal på EUR 10,2 mio. Nordic Solar, som i dag har 358 MWp i drift, 212 MWp under opførelse og en udviklingsportefølje på knap 1,7 GWp, har ansat Tina Mose som ny CPO for at sikre, at organisationen er gearet til det høje aktivitets- og ambitionsniveau.

Nordic Solar, der udvikler, bygger og driver solparker i Europa, har skudt 2023 i gang med fuld fart på byggeriet af flere af solparkprojekterne i porteføljen.

Siden nytår har Nordic Solar sat gang i byggeriet af to solparker i Litauen med en samlet forventet kapacitet på 180 MWp. Inden udgangen af 2023 skal der igangsættes byggeri af yderligere 60 MWp. Til sammenligning igangsatte Nordic Solar i 2022 byggeri af solparkprojekter på i alt 65 MWp og med planerne om at sætte gang i byggeriet af i alt 240 MWp i år, skruer selskabet for alvor op for byggeaktiviteterne.

Nordic Solar har desuden tilføjet to nye udviklingsprojekter til porteføljen. Begge projekter er i Sverige og har en samlet forventet kapacitet på 83 MWp. Dermed har selskabet i dag 358 MWp i drift, 212 MWp under opførelse og en udviklingsportefølje på 1.683 MWp.

Holder fast i forventningerne for 2023
Nordic Solar kommer ud af første kvartal med en omsætning på EUR 10,2 mio., og selvom det er et fald på ca. 20 pct. sammenlignet med første kvartal 2022, er det som forventet:

”Vi har været igennem en periode med høje elpriser, som nu er ved at aftage, og det afspejler sig naturligt i både omsætning og indtjening til trods for, at vi generelt har en lidt højere produktionskapacitet sammenlignet med første kvartal sidste år. Overordnet ser vi stadig rentestigninger og inflation på markederne, så vi er tilfredse med et solidt resultat, og de finansielle forventninger for 2023 som helhed holder fortsat,” siger Jes Vengaard, CFO i Nordic Solar.

I forbindelse med årsregnskabet for 2022 fremlagde Nordic Solar sine finansielle forventninger for 2023, hvor der forventes en omsætning i intervallet EUR 65-85 mio. (EUR 72,4 mio. i 2022) og EBITDA i intervallet EUR 45-60 mio. (EUR 49,3 mio. i 2022). Forventningerne er sat med udgangspunkt i, at elpriserne i 2023 gradvist falder til det forventede gennemsnitsniveau for 2024.

”Vi kommer først til at kunne se den indtjeningsmæssige effekt af de solparker, som vi igangsætter byggeriet af nu og resten af året, i 2024. Men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se en kraftig stigning i byggeaktiviteten i løbet af 2023, når vi sammenligner med de tidligere år,” siger Jes Vengaard.

 Ny CPO til organisation i vækst
De ambitiøse vækstplaner og det medfølgende høje aktivitetsniveau betyder, at Nordic Solars organisation er vokset meget gennem de seneste år, og for at sikre, at organisationen er rustet til den markante vækst, har Nordic Solar skruet op for tiltag, der skal tiltrække, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere.

Nordic Solar har netop ansat Tina Mose som Chief People Officer (CPO). Tina Mose kommer fra en stilling som HR-direktør hos byggemarkedskæden STARK og har tidligere haft nøgleroller hos bl.a. Falck Healthcare og LanguageWire. Hos Nordic Solar er CEO Nikolaj Holtet Hoff glad for at kunne byde Tina Mose velkommen som nyt medlem af ledergruppen:

”Nordic Solar har fortsat store vækstambitioner, og med et mål om at kunne bygge 1 GWp årligt fra og med 2025 skal vi have en organisation, der kan følge med denne udvikling. Med Tina Mose har vi fået et stærkt kort på hånden i forhold til at skalere organisationen hurtigt, hvilket vi har brug for. Tina kommer med den nødvendige erfaring og en solid baggrund og indsigt, som er værdifuld, når vi over de kommende år for alvor skal accelerere byggeriet af vores egne solparker og styrke organisationen hele vejen rundt,” siger Nordic Solars CEO Nikolaj Holtet Hoff.

Fortsætter europæisk vækstrejse
Nordic Solar befinder sig på en ambitiøs vækstrejse, og selskabet har en målsætning om at have en portefølje af solparker i drift på samlet 2 GWp ved udgangen af 2025 samt en projektportefølje på 4 GWp. Nordic Solar har siden etableringen i 2010 ekspanderet hastigt og er i dag blandt de 35 største porteføljer i Europa.

Se rapporten for første kvartal 2023 her

Om Nordic Solar A/S
Nordic Solar er en dansk solenergivirksomhed, som udvikler, bygger og driver solparker i industriel skala over hele Europa. Siden etableringen i 2010 er behovet og markedet for grøn energi steget kraftigt, og Nordic Solar ønsker at være en central del af den grønne omstilling. Selskabet er ejet af ca. 700 aktionærer og beskæftiger mere end 80 medarbejdere. I dag driver Nordic Solar solparker med en samlet kapacitet på 358 MWp over hele Europa og har en planlagt udviklingsportefølje på knap 1,7 GW.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev