Ny brancheforening for solenergi vil
sikre grøn og støttefri energi til danskerne

Solenergi er i dag den billigste grønne energiform og forventes at koste halvdelen af havvind i 2030. I løbet de seneste år er de første støttefrie solcelleparker allerede blevet anlagt og udgør en genvej til at nå klimamålene. Dansk Solkraft, der lanceres i dag, har som målsætning at accelerere den grønne omstilling.

En ny brancheforening for solenergi skal styrke Danmarks position som et grønt foregangsland og accelerere den grønne omstilling. Bag Dansk Solkraft står en række af danske udviklere inden for solenergi, der er gået sammen for at arbejde for et velfungerende, bæredygtigt energisystem, der understøtter opfyldelsen af Danmarks klimamålsætninger.

– Vi har meget travlt, hvis vi skal nå vores klimamål, og vi skal bruge rigtig meget grøn strøm. Derfor er det altafgørende, at Danmarks vedvarende energiproduktion for alvor tager fart de kommende år. Samtidig er det vigtigt, at den grønne omstilling sker i samarbejde med og opbakning fra både politikere, borgere og lokale myndigheder. Danmark får nu en fælles stemme på den grønne omstilling, der vil styrke kendskabet til solenergiens muligheder i Danmark, siger Dansk Solkrafts nytiltrådte direktør, Thomas Aarestrup Jepsen.

Analyser har tidligere konkluderet, at det danske elforbrug vil stige med over 100% frem mod 2030 blandt andet som følge af den større efterspørgsel efter el til transport og industri. Hvis Danmark skal væk fra de fossile brændsler, skal der være en hurtigere udbygning af de billigste grønne energiformer.

Dansk Solkraft er i gang med at få udarbejdet en analyse af Ea Energianalyse om solenergiens muligheder i Danmark. Foreløbige resultater fra analysen viser, at en omlægning af blot 0,5% af den samlede landbrugsjord til solmarker kan forsyne ca. en fjerdedel af danskernes elforbrug i 2030. Den virkelig gode nyhed for det danske samfund er at det kan gøres uden, at staten skal have én krone op af lommen:

– Det er en solstrålehistorie, at vi kan levere solenergi fri af statsstøtte, og det skal vi fortsætte med at gøre i fremtiden også. Til gengæld håber vi, regeringen og Folketinget vil hjælpe med at rydde forhindringerne ad vejen, så vi kan skrue op for soludbygningen. Soludviklerne er klar, siger Anders Dolmer, der er formand for bestyrelsen.

Den nye brancheforening har udviklet et sæt fælles retningslinjer for, hvordan medlemsvirksomhederne skal opføre deres solenergiparker rundt om i Danmark. Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvordan medlemmerne skal inddrage lokale myndigheder og borgere, samt hvordan man skal placere anlæggene, så de indgår i omgivelserne på den bedst tænkelige måde.

Dansk Solkraft består af European Energy, Better Energy, Eurowind Energy, BeGreen, Nordic Solar og GreenGo Energy og får kontorer sammen med Brintbranchen, Wind Denmark og Global Wind Organisation.

Kontakt Dansk Solkraft:
Thomas Aarestrup Jepsen, Adm. direktør,
telefon: 31 15 48 71
e-mail: [email protected]

Fakta om Dansk Solkraft

Dansk Solkraft er en brancheforening, der samler virksomheder, der professionelt beskæftiger sig med solcelleanlæg.

Formålet med Dansk Solkraft er at udbrede kendskabet til og accepten af solenergi i Danmark, og at medvirke til at udbygge og videreudvikle et velfungerende energisystem, der understøtter opfyldelsen af Danmarks klimamålsætninger og forøgede elektrificering uden statstilskud.

Dansk Solkrafts opgaver er derfor bl.a. at:

 • Skabe og støtte initiativer, der bidrager væsentligt til omstillingen af den danske energisektor gennem solenergi,
 • Udbrede kendskabet til fordelene ved solcelleteknologien hos politikere, beslutningstagere, interesseorganisationer, interessenter og borgere
 • Kommunikere med politikere og myndigheder om fordelene ved solcelleanlæg i Danmark
 • Positionere solenergianlæg, der arbejder for at reducere klimakrisen og understøtte en bæredygtig transformation og forøgelse af energiforbruget ved elektrificering

Organisation
Pr. 1. juni er Thomas Aarestrup Jepsen ansat som adm. direktør for Dansk Solkraft, og der vil over de kommende måneder blive tilføjet yderligere medarbejdere til sekretariatet. Adm. direktør Thomas Aarestrup Jepsen refererer til bestyrelsen, der består af:

 • Anders Dolmer, Managing Partner, BeGreen (formand)
 • Knud Erik Andersen, CEO & Founder, European Energy (næst-formand)
 • Rasmus Lildholdt Kjær, CEO, Better Energy
 • Jens Rasmussen, CEO, Eurowind Energy
 • Karsten Nielsen, CEO & Founder, GreenGo Energy
 • Holger Bang, Investor Director, Nordic Solar

Fakta om solkraft

 • Ved at installere solcelleanlæg på 0,5% af Danmarks landbrugsareal kan Dansk Solkraft levere en fjerdedel af danskernes elforbrug i 2030.

 • Biodiversiteten kan forbedres markant ved omlægning fra landbrugsjord til solcelleanlæg. Biodiversiteten kan stige fra ca. 0,6% før anlæggelse af et solcelleanlæg til omkring 25% efter fem år og helt op til 60% efter 30 år.
 • En fodboldbane med solcelleanlæg kan forsyne 177 gennemsnitlige danske husstande i et år.
 • Solenergi er den billigste kilde til elektricitet i verdenshistorien ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA). Det koster i dag under 25 øre at producere en kWh fra markbaserede solceller.
 • Blot halvanden times sol er nok til at dække hele verdens årlige energiforbrug.
 • I EU var solenergi den energiform, som med 15% voksede mest i 2020.

Der er 33 store solcelleparker etableret i Danmark ved udgangen af 2020. De leverer tilsammen lidt over halvdelen af de 3,4% af Danmarks samlede energiproduktion, der i 2020 kom fra solenergi.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev