Ny solpark i Højby skal være et biodiversitetsfyrtårn

Nordic Solar A/S etablerer en ny, stor solpark i Højby, som vil have fokus på biodiversitet og skal danne skole for kommende solparker i forhold til den omkringliggende natur. Danmark har akut brug for mere solenergi, og hos Odense Kommune glæder man sig over, at solparken vil bidrage til at opfylde kommunens ambitiøse klimahandleplan.

Nordic Solar A/S etablerer en ny, stor solpark i Højby, som vil have fokus på biodiversitet og skal danne skole for kommende solparker i forhold til den omkringliggende natur. Danmark har akut brug for mere solenergi, og hos Odense Kommune glæder man sig over, at solparken vil bidrage til at opfylde kommunens ambitiøse klimahandleplan.

Den danske solenergivirksomhed Nordic Solar tager i november 2022 første spadestik til en ny solpark i Højby på Fyn. Solparken, som har et særligt fokus på biodiversitet, vil få en årlig kapacitet på 32 MWp og skal forsyne det, der svarer til 11.000 husholdninger eller en række virksomheder med grøn elektricitet.

Omkring solparken i Højby vil der bl.a. blive plantet levende hegn, som vil afskærme for indsyn til solparken fra omkringliggende beboelse, og der vil blive genetableret vandhuller og placeret fældede træstammer omkring solcellerne, til glæde for forskellige insekter og dyr.

Understøtter Odenses ambitiøse klimamål
Udbygningen af det grønne energinet er en del af Odense kommunes strategi for den grønne omstilling. Her er der stor glæde over etableringen af den nye fynske solpark:

”Vi er meget glade for, at der i Højby bliver etableret en solpark, der kan understøtte Odenses grønne omstilling. Særligt i en tid, hvor vi lige nu ser, at der er ekstra pres på vores energiforsyning. Det er vigtigt, at vi får skabt en endnu større produktion, der kan skabe grøn energi”, siger Søren Windell (C), der er rådmand for By- og kulturforvaltningen i Odense Kommune, og som bakkes op af Tim Vermund (A), der er klima- og miljørådmand: ”Vi har store ambitioner for den grønne omstilling i Odense, og alle byrådspartier står bag aftalen om, at Odense senest i 2030 skal være klimaneutral. Det kan den nye solpark i Højby bidrage til. Og så glæder jeg mig selvfølgelig over, at der i projektet er et fokus på biodiversitet, så solparken også gavner dyrelivet”, siger Tim Vermund.

Høj efterspørgsel efter solenergi kræver fokus på biodiversitet
Efterspørgslen efter solenergi stiger hele tiden markant, men med den voldsomme efterspørgsel kommer der samtidig et behov for enorme landarealer. Og det kalder, ifølge Nordic Solar, på, at der skal tænkes i biodiversitet i alle fremtidige solparker:

”Selvom det reelt kun vil kræve to procent af Danmarks landbrugsarealer at dække hele landets elforbrug med solenergi, så skal vi selvfølgelig tænke naturen med, når vi laver solparker, og derfor skal vi tænke biodiversitet ind i endnu højere grad end før. Vi er ved at færdiggøre en solpark på Als med fokus på biodiversitet, og det er de erfaringer og tanker, vi tager med ind i projektet her på Fyn. Vi tror og håber på, at solparken i Højby kan blive et fyrtårn og eksempel på, hvordan man kan inddrage høje ambitioner for biodiversitet i byggeriet af solparker. Vi har flere gode muligheder for at skabe et sundt miljø for planter, dyr og insekter, og vi arbejder det ind i alle vores fremtidige solparker, hvor det kan lade sig gøre,” fortæller Glenn Aagesen, der er COO hos Nordic Solar.

Højby er første etape af en samlet investering på over 1 mia. kr.
Solparken i Højby etableres i samarbejde med GreenGo Energy Group, som sammen med Nordic Solar sigter mod en portefølje på mere end 250 MWp, svarende til en investering på mere end 1 milliard kroner over de næste 3-5 år:

”Vi er stolte over at kunne bidrage til den grønne omstilling og glæder os over partnerskabet med Nordic Solar. Vi forventer os meget af samarbejdet og går i gang med opbygningen af solparken i Højby til november, som er den første etape af en større aftale,” siger Karsten Nielsen, der er CEO hos GreenGo Energy.

Igangsættelsen af arbejdet med solparken i Højby starter i november 2022, og solparken forventes at være klar til drift i løbet af 2023.

Foruden samarbejdet med GreenGo Energy vil solparken blive etableret med rådgivningsvirksomheden Mols Consulting, der står for arbejdet med biodiversitet i solparken.

For yderligere information, kontakt:

Head of Communication & Sustainability,
Camilla Rose, Nordic Solar A/S
Tlf. +45 28 19 29 09, [email protected]

Rådmand for By- og kulturforvaltningen,
Søren Windell, Odense Kommune
Tlf. +45 30 70 36 93

Klima- og miljørådmand,
Tim Vermund, Odense Kommune
Tlf. +45 40 22 88 75

Om Nordic Solar A/S
Nordic Solar er en solenergivirksomhed, der udvikler, bygger og driver solparker i industriel skala over hele Europa. Selskabet er beliggende i København, er ejet af ca. 700 aktionærer og beskæftiger 65 medarbejdere med otte forskellige nationaliteter. Siden Nordic Solar blev etableret i 2010, har virksomheden fokuseret på, at den bæredygtige solenergi har leveret afkast til virksomhedens aktionærer og grøn el til slutbrugerne og virksomheder. Nordic Solar har investeret i alt DKK 5 mia. i solparker i hele Europa. www.nordicsolar.eu

Om GreenGo Energy Group A/S
GreenGo Energy blev grundlagt i 2011 med visionen om at accelerere konverteringen til vedvarende energiproduktion ved hjælp af en innovativ og skalerbar forretningsmodel. GreenGo Energy’s 360 graders komplette serviceplatform inkluderer oprindelse, udvikling, afvikling, ingeniørarbejde, indkøb, byggestyring, drifts- og vedligeholdelsestjenester, fuldt skræddersyet til kundernes behov og investeringsprofil. GreenGo Energy har nu mere end 6,5 GWp sol- og energiprojekter i forskellige udviklings- og konstruktionsstadier i udvalgte amerikanske stater og Nordeuropa, hvoraf mere end 1,7 GWp har opnået fuld cyklusfinansiering gennem partnerskabsaftaler med tier 1-investorer i vedvarende energi. www.greengoenergy.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev