Nordic Solar offentliggør regnskab for andet kvartal 2023:

Øget elproduktion men faldende elpriser giver lavere omsætning i andet kvartal 2023. Forventningerne til hele 2023 nedjusteres

Trods stigende elproduktion må Nordic Solar konstatere, at et større fald end ventet i elpriserne resulterer i et fald i omsætningen i andet kvartal af 2023. Det betyder, at Nordic Solar sænker forventningerne til omsætningen og indtjeningen i hele 2023. Med indgåelse af en aftale om en lånefacilitet på EUR 300 mio. med den amerikanske kapitalfond EIG er Nordic Solar godt polstret til at eksekvere på de langsigtede vækstplaner.  

Som følge af lavere elpriser faldt omsætningen i årets andet kvartal ca. 16% til ca. EUR 21 mio. sammenlignet med andet kvartal 2022. Den faldende elpris opvejes af stigningen på ca. 15% i elproduktionen til ca. 172 GWh, blandt andet som følge af åbningen af en ny solpark i Danmark. Med idriftsættelsen af den 32 MWp-store Højby Solpark på Fyn i starten af tredje kvartal har Nordic Solar i dag solparker med en produktionskapacitet på i alt 390 MWp i drift. Dertil kommer, at Nordic Solar i kvartalet har igangsat byggeriet af solparker med en produktionskapacitet på 282 MWp. Ved udgangen af kvartalet var den samlede udviklingsportefølje på knap 1,7 GWp.

Som følge af de lavere elpriser forventer Nordic Solar nu en omsætning for hele 2023 i intervallet EUR 57-67 mio. (tidligere EUR 65-85 mio.) og en driftsindtjening (EBITDA) i intervallet EUR 32-39 mio. (tidligere EUR 45-65 mio).

”Vi er kommet ud af andet kvartal 2023 med et resultat, der afspejler et større fald i elpriserne end ventet, hvilket mere end opvejer en stigende elproduktion fra vores solparker. De lavere elpriser betyder, at vi har sænket vores forventninger til hele året. Men vi er tilfredse med den fortsatte fremdrift i vores portefølje, og låneaftalen med EIG Partners ser vi som en blåstempling af vores forretningsmål og langsigtede vækstpotentiale,” siger Jes Vengaard, CFO, Nordic Solar.

Lånefacilitet på EUR 300 mio. skal medvirke til fortsat vækst

Nordic Solar har i forlængelse af årets første halvår indgået aftale med den amerikanske kapitalfond EIG om en lånefacilitet på EUR 300 mio., hvoraf EUR 200 mio. skal finansiere byggeprojekter, og EUR 100 mio. kan benyttes til at finansiere nye udviklingsprojekter i porteføljen. Sammenlagt skal låneaftalen medvirke til at realisere selskabets ambitiøse vækstmål frem mod 2025, der indebærer en femdobling af produktionskapaciteten i den operationelle portefølje. Aftalen er en milepæl i forhold til at kunne foretage de nødvendige investeringer frem mod 2025, som skal realisere udviklingsprojekterne i selskabets pipeline, og som efterfølgende, når de er overgået til drift, skal medvirke til at sikre finansiering af yderligere vækst fremover.

”Aftalen med EIG stiller os stærkt i forhold til at kunne sikre fremadrettet vækst i vores portefølje, og med finansieringsstrategien på plads for de kommende år bevarer vi momentum og kan fremskynde de investeringer, der skal medvirke til at oparbejde en operationel portefølje med 2 GWp i drift i 2025,” siger Jes Vengaard.

Se rapporten for andet kvartal 2023 her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev