Bestyrelsen og Direktionen i

Nordic Solar A/S

Filmen om Nordic Solar

Bestyrelsen og Direktionen i

Nordic Solar A/S

Filmen om Nordic Solar

Bestyrelsen varetager investorernes interesser med fokus på risikostyring, samt løbende tilpasning af investeringsstrategien. Nøglebegreberne i dette arbejde er en langsigtet, grundig og realistisk tilgang til investeringerne, hvor målet er kvalitet frem for kvantitet. Bestyrelsen skal godkende alle væsentlige beslutninger.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har til opgave at være sparringspartner for direktionen og sikre gennemførelse af selskabets investeringspolitik. Bestyrelsen sikrer, som aktionærernes repræsentanter, at alle investeringsbeslutninger følger investeringspolitikken.

Christian Sagild
Christian SagildFormand
Christian har en solid finansiel baggrund med en uddannelse som aktuar fra Københavns Universitet og har haft en lang karriere indenfor pensions- og forsikringsbranchen. Han var ansat i Topdanmark fra 1996-2018 og fra 1998 var han administrerende direktør for Topdanmark Life Insurance. Fra 2009-2018 var han koncernchef for Topdanmark.

Christian fokuserer nu på bestyrelsesposter og har indtil 2021 siddet i Danske Banks bestyrelse,

Christian er i dag bestyrelsesmedlem i Royal Unibrew A/S og Ambu A/S samt bestyrelsesformand i Nordic Solar Energy A/S og Nordic Solar Global A/S.

Christian er investor i begge Nordic Solar selskaberne.

Iben Mai Winsløw
Iben Mai WinsløwBestyrelsesmedlem
Iben er advokat fra Københavns Universitet og advokat ved landsretten samt medlem af Advokatnævnet. Iben har været ekstern lektor og eksaminator ved Københavns Universitet og Dansk Advokatsamfund.

Ud over at være stifter af Byggesocietets Solenergiudvalg og advokat for virksomheder i solcelle industrien, så er Iben også stifter af Winsløw Advokatfirma med ekspertise indenfor ejendomshandel, erhvervsleasing og ejendomsudvikling.

Iben er bestyrelsesformand for Zeso Arkitekter A/S, Zeso Alliance A/S, Winsløw Advokatpartnerselskab and Winlaw Advokatanpartsselskab samt bestyrelsesmedlem i Core Bolig VI, WindSpace A/S, Nordic Solar Global A/S and Nordic Solar Energy A/S.

Iben er investor i Nordic Solar Global A/S.

Frank Schyberg
Frank Schyberg Bestyrelsesmedlem
Frank er Bankuddannet og Exam. Erhvervsassurandør fra Academy of Insurance (FOAK, niveau 5, HD). Frank er CEO og medejer af IQ Energy Nordic. IQ Energy Nordic leverer “Energy Management Systems” til virksomheder i hele Norden.

Frank har arbejdet 14 år i rekrutteringsbranchen, blandt andet som CEO i Institut for Karriereudvikling, som Direktør og seniorpartner i Signium International, samt som Nordisk Direktør for Stepstone.

Frank var tidligere ansat i den finansielle sektor i forskellige lederstillinger og har været bestyrelsesmedlem, herunder bestyrelsesformand, i flere danske organisationer og virksomheder.

I dag er Frank bestyrelsesmedlem i Nordic Solar Global A/S og Nordic Solar Energy A/S og han er medlem af VL-gruppe 10 i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL).

Frank er investor i Nordic Solar Energy A/S.

Vibeke Bak Solok
Vibeke Bak SolokBestyrelsesmedlem
Vibeke Bak Solok har en solid finansiel- og risikostyringsbaggrund. Hun er uddannet statsautoriseret revisor og har tilbragt 18 år i PwC i både Danmark og Tyskland, herunder som revisionspartner fra 2006 til 2013.
Vibeke kom til Dansk Bank som Executive Vice President i 2013, hvor hun tilbragte 3 år i Group Finance, hvor hun sluttede som meddirektør. Derefter fulgte 4 år i Danske Banks risikostyringsafdeling, hvor hun sluttede som COO for koncernens risikostyring med et bredt ansvar for risikostyring i koncernen.

Vibeke har været bestyrelsesmedlem i flere danske virksomheder samt virksomheder i Indien og Norge i sin tid i Danske Bank. Fra 2018 til 2021 var Vibeke bestyrelsesmedlem i Co-Ro, en dansk drikkevare virksomhed med globalt salg og var blandt andet del af oprettelsen af et revisionsudvalg.

Vibeke har siden 2021 været en del af bestyrelsen i November First A/S, en dansk fintech-virksomhed.

Christian Dulong Hoff
Christian Dulong Hoff Bestyrelsesmedlem
Christian Dulong Hoff er uddannet cand. polit fra Københavns Universitet og har haft en lang karriere i dansk og norsk erhvervsliv indenfor energi og detail. Dels som CEO i 7-Eleven Danmark og i YX Energi Danmark og Norge, hvor store investeringsprojekter og en fuldstændig omlægning af virksomheden blev gennemført.
I dag fokuserer Christian udelukkende på investeringer i langsigtede aktiver samt scale-up virksomheder og på bestyrelseskarriere, med formandsposter i Easytranslate A/S, Comadso A/S, Dulong Fine Jewelry A/S og Nordic Solar Management A/S samt en menig bestyrelsespost i Semlergruppen.

Christian er investor i Nordic Solar A/S.

Direktionen

Direktionen kan ikke foretage investeringer uden at bestyrelsen har vurderet og godkendt dem. Bestyrelsen vælges årligt på den ordinære generalforsamling.

Nikolaj Holtet Hoff
Nikolaj Holtet HoffAdm. direktør
Nikolaj har mere end 20 års erfaring med investering og med virksomhedsledelse og -drift i kraft af sit arbejde for Aarsøe Nielsen & Partners, IC Companys, VELUX Gruppen og SR Private Brands.

Nikolaj har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet og har i de sidste 16 år forvaltet investeringsselskaber.

I 2010 var Nikolaj med til at grundlægge Nordic Solar, og er i dag blandt selskabets største investorer. Nikolaj er ansvarlig for den daglige drift og ledelse af Nordic Solar A/S.

Nikolaj er tidligere bestyrelsesmedlem i Semler Gruppen, Dulong Fine Jewelry A/S og Unidrain, og har tidligere været bestyrelsesformand for Nørrebro Bryghus og Ticket to Heaven.

Anders Søgaard-Jensen
Anders Søgaard-Jensen Sales Director

Anders har mere end 30 års erfaring med investering, salg og virksomhedsledelse. Han har en fortid som børsmægler i BG Bank og Abn Amro. Derudover har Anders arbejdet for IBM Danmark i mange år.

Anders er uddannet markedsøkonom og har i de sidste 9 år haft ansvaret for opbygningen af Nordic Solars kundeportefølje, IT infrastruktur og kommunikation. Han er medansvarlig for den daglige drift og ledelse af Nordic Solar A/S.

Anders er investor i Nordic Solar A/S.

Anders er tidligere bestyrelsesmedlem i Nordic Solar Management A/S.

Få rådgivning om din bæredygtige investering i solenergi

Kontakt mig, tak