Fusionen

Aktionærerne i Nordic Solars tre selskaber har besluttet at fusionere til én stærk samlet virksomhed. Ambitionen er at blive Nordens førende selskab indenfor solenergi.

Fordelene er mange for det fusionerede selskab:

  • Vi vil også fremadrettet kunne skabe et attraktivt risikojusteret afkast til aktionærerne.
  • Vi får mulighed for yderligere værdiskabelse gennem adgang til billigere finansiering, samt mulige løbende frasalg af minoritetsinteresser.
  • Vi får skabt den rigtige platform for en børsnotering af Nordic Solar.
  • Vi får mulighed for at fastholde eksisterende og tiltrække talentfulde nye medarbejdere.

Nordic Solar-modellen