Om Nordic Solar Energy

Nordic Solar Energy der blev etableret i 2010 køber, ejer og driver solcelleparker i Europa – porteføljen udvides løbende. Selskabet ejer i alt 90 solparker på samlet 165 MWp fordelt på 9 lande.

Bestil præsentationsmateriale

300+ investorer

Afkast i 2020: 12,1%

Samlede investeringer
for DKK 2,6 mia.

Et selskab i vækst

Nordic Solar Energy er inde i en rivende udvikling, og vi ser stor interesse fra aktionærerne, nye kunder samt kapitalforvaltere for at investere med os i solenergi. En af grundene er det stabile og forudsigelige afkast investorerne har fået gennem flere år. Det årlige afkast til aktionærerne, efter alle omkostninger, har de sidste 6 år i gennemsnit ligget på 8,5%.

Vi er nået langt siden 2010, og ejer nu solparker for ca. 2,5 mia. DKK fordelt på mere end 90 parker i ni forskellige lande. En portefølje af den størrelse giver god risikospredning og mange stordriftsfordele. Vi er i dag blandt de 50 største porteføljer i Europa og ambitionerne er fortsat store.

Lavest mulig risiko

Det er forbundet med risiko at investere i solparker, da der er tale om drift af en virksomhed – om end det er en simpel drift og vedligeholdelse.

Det er selskabets mål at minimere aktionærernes risiko ved investeringen, og dette prioriteres over et eventuelt højere afkast. Grundig due diligence og ingen projektudvikling sikrer lavere risiko. Inden vi investerer i et nyt solcelleanlæg foretages en meget grundig gennemgang, lige fra det tekniske over det økonomiske til det juridiske. Således sikres det, at alle investeringer er sunde, velfungerende og eventuelle risici er afdækket.

Planen er at fordoble selskabet

Gennem flere investeringer over de kommende år er planen at fordoble selskabets størrelse.

For perioden fra 2020 frem mod en mulig børsnotering, er det ambitionen at skabe værdiforøgelse i selskabet udover det årlige budgetterede afkast. Dette kan opnås gennem optimeringer, rationaliseringer, refinansieringer, ny software og ikke mindst en forbedret værdiansættelse af aktien, i takt med at den planlagte vækst realiseres med en eventuel børsnotering.

Central investorinformation Nordic Solar Energy

“Jeg sætter mine penge
på solen og solenergi.
Hvilken kilde til energi!
Jeg håber ikke vi skal vente
indtil olie og kul slipper op,
før vi løser det.”

Thomas Edison, 1931

Historiske afkast

Nordic Solar Energy (NSE) blev etableret i 2010 og fejrede sit 10-års jubilæum i januar 2020. Ser man tilbage på de første 10 år, har væksten været betydelig, dog er det blevet vanskeligere at opnå de samme vækstrater år efter år, i takt med at selskabet har fået en vis størrelse. Tabellen viser 10 års udvikling i nøgletal. Siden 2010 har væksten i aktiver målt i DKK i gennemsnit været 66% pr. år og væksten i egenkapitalen på ca. 70% pr. år. Målt i MWp-kapacitet, har den gennemsnitlige årlige vækst i porteføljen været på 75%.

Væksten i NSE i de seneste år, har foregået i et hurtigt voksende marked. I perioden er solenergi markedet vokset med 36% om året fra 40 GWp installeret kapacitet på verdensplan i 2010 til 626 GWp i 2019. Efter 10 år har virksomheden opbygget en diversificeret portefølje af solparker i hele Europa, og investorerne har fået et samlet afkast på ca. 63%, bestående af 47% udbytte, og de resterende 16% i form af aktiekursstigninger.

Se årsrapporter

Bestil præsentationsmaterialet

Book et uforpligtende intromøde med

Torben Frederiksen | Client Executive

Når du klikker dig videre her, kan du vælge en tid som passer dig.

Book et møde