Nordic Solars regn­skaber og ESG-rapporter

Her finder du rapporter og præsentationer af Nordic Solars regnskaber. Du kan se årsrapporter, halvårsrapporter, kvartalsrapporter og ESG-rapporter.

Regnskabsgrundlaget er IFRS (International Financial Reporting Standards), som er regnskabsstandarden for børsnoterede selskaber.

Koncernregnskaberne er således i overensstemmelse med IFRS som udstedt af International Accounting Standards Board og som er godkendt af EU samt opfylder danske oplysningskrav for virksomheder i regnskabsklasse B.

Efter fusionen af de 3 selskaber er vi blevet til ét selskab; Nordic Solar A/S, hvor der laves et samlet årsregnskab.

Nordic Solars aktiekurs

Webinarer

Rapporter 2010 – 2020

Nordic Solar Energy A/S

Rapporter 2010 – 2020

Nordic Solar Global A/S

Investor præsentation
Investor præsentation

Få tilsendt præsentationsmateriale

Vil du gerne vide mere om Nordic Solar, så kan du vælge at downloade vores præsentationsmateriale. I vores præsentationsmateriale får du bl.a.:

  • En grundig gennemgang af selskabet Nordic Solar

  • Personkredsen bag selskabet – ledelse og bestyrelse
  • Hvad det vil sige at være investor

  • Gennemgang af historisk og forventet fremtidigt afkast

Langt de fleste, vælger at følge deres download af præsentationsmaterialet op med et uforpligtende møde med én af vores erfarne rådgivere.

Book et uforpligtende møde

Book et uforpligtende 30-minutters online-møde med én af vores erfarne rådgivere, hvor du får et grundigt indblik i, hvad det vil sige at være investor i Nordic Solar, hvordan investeringsprocessen foregår m.m.

Samtidig får du rig lejlighed til at få svar på alle de spørgsmål, du måtte have.