Nordic Solars regn­skaber og bæredygtighedsrapporter

Her finder du rapporter og præsentationer af Nordic Solars regnskaber. Du kan se årsrapporter, halvårsrapporter, kvartalsrapporter og bæredygtighedsrapporter.

Regnskabsgrundlaget er IFRS (International Financial Reporting Standards), som er regnskabsstandarden for børsnoterede selskaber.

Koncernregnskaberne er således udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som udstedt af International Accounting Standards Board og som er godkendt af EU samt opfylder danske oplysningskrav for virksomheder i regnskabsklasse B.

Efter fusionen i 2021 af de tre selskaber Nordic Solar Energy A/S, Nordic Solar Global A/S og Nordic Solar Management er vi blevet til ét selskab, Nordic Solar A/S, hvor der laves et samlet årsregnskab.

Præsentationer

Rapporter 2018 – 2020

Nordic Solar Energy A/S

Rapporter 2018 – 2020

Nordic Solar Global A/S