Persondatapolitik

Da Nordic Solar A/S (“Selskabet”) behandler persondata, har Selskabet vedtaget følgende persondatapolitik:

Kontaktoplysninger

Nordic Solar A/S
Strandvejen 102E, 3. 1.
2900 Hellerup
CVR-nr.: 33367023
Telefon: 70 26 44 44
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.nordicsolar.eu

Formål med indsamling af persondata

Selskabet indsamler og opbevarer følgende typer af persondata med følgende specifikke formål:

  • Klienters persondata: stille information vedrørende investeringer til rådighed for klienter, udførelsen og administrationen af investeringer

Derudover indsamler og opbevarer Selskabet persondata i det omfang, det er påkrævet efter loven, herunder hvidvasklovgivningen.
Selskabet indsamler og opbevarer kun persondata i det omfang, det er påkrævet for at opfylde de formål, der er defineret ovenfor.

Information om opbevaring af persondata

Enhver person, hvis persondata er blevet indsamlet og opbevaret af Selskabet, kan ved forespørgsel blive oplyst om, (i), hvilke data, der er opbevaret, (ii) hvordan denne data er blevet indsamling, (iii) til hvilket formål, informationen anvendes samt (iv) til hvilke personer, denne data er blevet overført til (hvis relevant). Forespørgslen skal sendes til Selskabet. Se venligst kontaktoplysninger ovenfor.

Ændringer opbevaret persondata (berigtigelse, sletning, bekræftelse og opdatering)

For ønske om ændring eller sletning af persondata, skal en forespørgsel sendes til Selskabet. Se venligst kontaktoplysninger ovenfor. Selskabet vil undersøge, hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt og, såfremt dette er tilfælde, ændre eller slette persondataen så hurtigt som muligt.

Persondata bekræftes i forbindelse med indsamlingen og derefter løbende for at sikre, at oplysningerne ikke er fejlagtige eller vildledende. Persondata opdateres løbende. Fejlagtig registreret persondata korrigeres.

Persondata bliver slettet så snart opbevaringen ikke længere er påkrævet i henhold til de formål, der i første omgang berettigede indsamlingen og opbevaringen af persondataen. Selskabet har etableret den følgende regel for sletning af persondata:

  • Klienters persondata: persondata slettes 5 år efter afslutningen af klientens investering administreret af

Overførsel af persondata

Persondata overføres ikke til tredjeparter bortset fra de tilfælde, hvor Selskabet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at indberette sådanne persondata til offentlige myndigheder eller på grundlag af databehandleraftaler, der i overensstemmelse med gældende lovgivning, der regulerer sådanne aftaler, sikrer den berørte persons rettigheder.

Sikkerhed af persondata

Persondata er sikret på behørig vis mod tab og uberettiget adgang og offentliggørelse. Adgang til den opbevarede data er begrænset til udvalgte ansatte hos Selskabet i det omfang den ansattes adgang er nødvendig for at opfylde formålet. De ansatte, der har adgang til persondata, har kun adgang ved brug af personlige passwords.

Procedure ved overtrædelse af sikkerhed

Ved mistanke om overtrædelse af sikkerheden for persondaten – f.eks. tab af data, mulig uberettiget adgang osv. – skal den ansatte, der bliver opmærksom på den potentielle overtrædelse straks informere den af Selskabets direktører, der er ansvarlig for dette. Direktøren vil dokumentere og indsamle al tilgængelig information vedrørende den mistænkte overtrædelse. Såfremt det bekræftes, at der sket en overtrædelse skal direktøren sammen med den relevante ansatte og/eller databehandleren, der måtte være ansvarlig for den berørte persondata skal udarbejde en skriftlig vurdering af konsekvenserne forbundet med overtrædelsen, hvor der tages til højde for overtrædelsens alvorlighed sammen med typen af persondata, det vedrører. Den skriftlige vurdering skal deles med Selskabets bestyrelse, og såfremt det anses som nødvendigt på baggrund af overtrædelsens karakter med Datatilsynet og de personer, hvis oplysninger har været berørt ved overtrædelsen.

Cookies og samtykke

Hjemmesiden www.nordicsolar.eu benytter sig af cookies. Formålet er markedsanalyse og marketing. Brugeren kan vælge at give samtykke hertil, når denne besøger hjemmesiden, men brugeren kan ligeledes vælge ikke at give samtykke, hvorefter kun nødvendige cookies anvendes. Brugeren kan tilbagekalde cookie tilsagn ved at kontakte Selskabet på den ovenfor anførte kontaktoplysninger.