Den danske regering har onsdag udtrykt sin opbakning til anbefalingerne fra den Michael Bloomberg-ledede arbejdsgruppe TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosures) om finansiel klimarapportering.

Kilde: Finanswatch, 21.10.2020