Øget fokus på biodiversitet i alle Nordic Solars solparker:

Sønderjysk biodiversitetssolpark sætter grøn strøm til Skjern Paper

Nordic Solars kommende solpark på Als med en ny tilgang til biodiversitet skal forsyne Danmarks eneste papirfabrik, Skjern Paper, med grøn strøm. Solparken, som er klar til at levere 33 MWp bæredygtig energi senere på året, er i færd med at blive etableret og anlægges med en ny og innovativ tilgang til biodiversitet.

Den kommende solpark i Lysabild på Als med et nyt og innovativt fokus på biodiversitet kommer til at forsyne Danmarks eneste papirvirksomhed, Skjern Paper, med grøn strøm. Papirvirksomheden arbejder i forvejen med cirkulær økonomi og har bl.a. fokus på fuld genanvendelse af affald, vandreduktion og spildvarme, som hjælper med at dække over halvdelen af Skjerns varmebehov.

Med hjælp fra Nordic Solars solpark på Als bliver energiforbruget nu også baseret på grøn energi fra det kommende anlæg i Lysabild. Det spiller godt ind i Skjern Papers ambitiøse bæredygtighedspolitik.

”Skjern Paper vil være fremtidens bæredygtige papirfabrik, og vi er i fuld gang med at indføre klimaneutral fabriksdrift i hele vores fødekæde. Med grøn energi fra solparken i Lysabild når vi en vigtig milepæl i forhold til vores ambitioner vedrørende cirkulær økonomi, og vi vil gerne takke Nordic Solar og de øvrige samarbejdspartnere for at få dette til at lykkes,” siger CEO Nikolaj Bjerre Thybo, Skjern Paper.

Aftalen med Skjern Paper er blevet til i et innovativt samarbejde mellem Nordic Solar og EWII. Den indgåede aftale, som er initieret og gennemført af Energi Team og Our New Energy, har hjulpet parterne til at skabe en unik PPA-aftale med optimal risikoallokering og et simpelt kontraktgrundlag. Det er håbet, at lange strømsalgsaftaler som denne kan afhjælpe det stærkt stigende behov for grøn energi og danne skole for andre virksomheder, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling.

Etableringen af solparken i Lysabild på Als blev skudt i gang ved et arrangement i maj, hvor Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, tog første spadestik til solparken, som har et særligt fokus på biodiversitet.

Øget efterspørgsel på grøn energi kræver større fokus på naturen
Efterspørgslen på solenergi er i eksplosiv stigning, og med den voldsomme efterspørgsel kommer der samtidig et behov for store landarealer, hvor solparkerne kan placeres. Derfor er det ifølge Nordic Solar vigtigt at tage mest muligt hensyn til biodiversiteten i fremtidens mange solparker.

”Solenergi er i rivende udvikling, og der bliver behov for at inddrage flere landarealer for at opnå behovet for grøn energi. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi tager ansvar for biodiversiteten og tør tænke i nye innovative løsninger i både vores nye solparker, men også dem, vi allerede har etableret over hele Europa. Lysabild er kun startskuddet for den indsats, vi vil rulle ud rundt omkring. Vi har rigtig mange muligheder for at skabe et sundt miljø for planter, dyr og insekter, og det er vi i fuld gang med at implementere,” siger Glenn Aagesen, COO hos Nordic Solar.

Nye standarder for biodiversitet
Parken bliver den første af sin slags i Danmark og opføres i samarbejde med rådgivningsfirmaet Mols Consulting, der har mange års erfaring inden for natur- og miljøplanlægning. Omkring parken vil der blive plantet levende hegn, der vil afskærme for indsyn til solparken fra omkringliggende beboelse, og der vil blive genetableret vandhuller og placeret fældede træstammer omkring solcellerne, til glæde for forskellige insekter, svampe og dyr. Ifølge Kåre Würtz Sørensen, der er konsulent på projektet, og kommer fra Mols Consulting, har man fundet den rigtige løsning, hvor færrest ressourcer giver størst positiv påvirkning på naturen:

”Vi arbejder med en ny tankegang i vores tilgang til biodiversitet, hvor de identificerede og anbefalede tiltag prioriteres efter deres effekt på de økonomiske og praktiske rammer for solparken. Med andre ord skal vi bruge pengene og ressourcerne, dér hvor der opnås det største udbytte for naturen med den simpleste og mest omkostningseffektive indsats. Vi skal finde de tiltag, hvor der er den største synergi mellem driften af solparkerne og naturen – og så lade naturen gøre sit arbejde, for sådan skaber vi den største succes.”

Foruden samarbejdet med Skjern Paper og EWII etableres solparken i samarbejde med Our New Energy og Energi Team samt Sparekassen Kronjylland som byggefinansieringspartner, og Mols Consulting som står for biodiversitetsprojektet i Lysabild solpark.

Yderligere information
Nordic Solar
Head of Communication & Sustainability Camilla Rose
Tlf. +45 28 19 29 09, [email protected]

Skjern Paper
CEO Nikolaj Bjerre Thybo
Tlf. + +45 40 40 92 02

EWII-koncernen
PR- og pressechef Anya Palm
TLF 51 15 25 55

Om Skjern Paper A/S
Skjern Paper er Danmarks eneste papirfabrik og har siden 1967 fremstillet bæredygtige kvalitets­produkter af 100 pct. genbrugspapir til den europæiske emballage- og papirindustri. Skjern Paper har siden 2005 været ejet af Buur Invest og enkelte ledende medarbejdere.
www.skjernpaper.com

Om EWII
Koncernen har hovedkvarter i Trekantområdet, hvor vi er leverandør af elnet, vand, varme og fiber. Derudover sælger vi el, bredbånd, varmepumper, ladestandere og giver energirådgivning til kunder over hele landet. Vi er med til at forme fremtiden for energibranchen, og spiller en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens intelligente løsninger og fleksible energisystemer for at sikre en optimal udnyttelse af de grønne teknologier. Vi investerer ansvarligt og fremsynet i udviklingen af vores fælles samfund. EWII er én af Trekantområdets største private arbejdspladser med mere end 500 medarbejdere.
https://www.ewii.dk/

Om Energi Team ApS
Energi Team er Danmarks største uvildige energimægler. Energi Team ApS har siden 2011 hjulpet danske virksomheder med at optimere deres energiaftaler. Dette arbejde omfatter nu således også at skabe overblik til at indgå de relativt komplicerede PPA-aftaler.
www.energiteam.dk 

Om Our New Energy A/S
Our New Energy er en rådgivningsvirksomhed med hovedkontor beliggende i Århus, og har derudover kontorer i Spanien og Italien. Siden Our New Energy blev etableret i 2016, har virksomheden opbygget en førende markedsposition indenfor PPA-rådgivning, og har til dato ageret som enerådgiver på PPA’er mere end 4.5GW på tværs af Europa.
https://ournewenergy.com/ 

Om Mols Consulting – Natur & Miljø ApS
Mols Consulting er et mindre rådgivningsfirma, der rådgiver primært inden for plan, biodiversitet, natur og miljøforhold. Firmaet assisterer kunder i hele Danmark. Vores profil henvender sig især til kommuner og offentlige myndigheder, men vi servicerer også private, virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner m.v. Firmaet har sit udspring i Mols, og vi er beliggende på toppen af nationalparken Mols Bjerge. Vi trækker især på lokale samarbejdspartnere, og vi henter vores inspiration i de omgivende landskabsbakker, skove og kystlandskabet.
https://www.molsconsulting.dk/om/

Om Nordic Solar A/S
Nordic Solar er en solenergivirksomhed, der udvikler, bygger og driver solparker i industriel skala over hele Europa. Selskabet, som er beliggende i København, er ejet af mere end 650 aktionærer og beskæftiger 60 medarbejdere med 8 forskellige nationaliteter. Siden Nordic Solar blev etableret i 2010, har virksomheden fokuseret på, at den bæredygtige solenergi har leveret afkast til virksomhedens aktionærer og grøn el til slutbrugerne. I dag ejer Nordic Solar solparker med en samlet kapacitet på 326 MWp over hele Europa.
www.nordicsolar.eu

Tilmeld dig vores nyhedsbrev