Ansat i Nordic Solar

Få indsigt i, hvad du kommer til at arbejde for hos
Nordic Solar, og hvad vi tilbyder dig som arbejdsplads.

Ansat i Nordic Solar

Få indsigt i, hvad du kommer til at arbejde for hos
Nordic Solar, og hvad vi tilbyder dig som arbejdsplads.

Det, du er med til at arbejde for

Nordic Solar bygger på ambitionerne om at producere grøn energi til glæde for både virksomheder og forbrugere ud fra en ansvarlig og skalerbar forretningsmodel, der er med til at sikre vækst og potentiale for nye investeringer i solparkprojekter.

Mission

Vores mission er at udbrede solenergi til gavn for alle. Vi ser solen som en vigtig del af løsningen, når det handler om fremtidens energiforsyning, hvor vi som samfund globalt set skal væk fra at bruge fossile brændstoffer i strømproduktionen. Ved at producere meget mere solenergi kan vi bidrage til, at flere og flere private husstande og virksomheder bliver forsynet med grøn strøm.

Vision

Vores vision er at være det førende solenergiselskab i Norden. Vi har en forretningsmæssig ambition om at fremme udbredelsen af solenergi, og vi har valgt at fokusere vores forretning udelukkende på sol. Derfor er det også inden for solenergi, vi har vores ekspertise og et stærkt hold af dygtige medarbejdere, som kender markedet, branchen og teknologien.

Værdier

Vi bygger både vores forretning og arbejdsplads på fire kerneværdier:

  • Grundighed
  • Åbenhed
  • Ærlighed
  • Work-life balance

Det, vi tilbyder dig som ansat

Vi har også høje ambitioner, når det handler om at være en attraktiv arbejdsplads. Det betyder i praksis, at vi prioriterer at sikre attraktive vilkår. Det gælder f.eks. vores barselsordning, der giver begge forældre lige mulighed for at holde orlov med løn og mulighed for at vende tilbage fra barsel på nedsat tid i en periode med fuld løn. Derudover har vi fokus på en række helt konkrete tilbud til medarbejderne.

Vi fokuserer også på, at der skal være rig mulighed for at styrke de faglige og kollegiale relationer på tværs af vores organisation. Fagligt sker det, når vi tager på personaleseminar sammen, og på den kollegiale front holder vi bl.a. sommerfest og julefrokost, ligesom vi har fredagsbar med bordfodbold og hygge og en personaleforening med flere initiativer i løbet af året, som er med til at skabe sammenhold og sikre gode oplevelser med kollegerne.

  • Sundhedsforsikring
  • Attraktiv barselsordning for både mødre og fædre
  • Massageordning med firmatilskud
  • Funktionel træning med instruktør
  • Personaleseminarer
  • Sociale arrangementer som fredagsbarer, sommerfest og julefrokost