Et energiselskab ejet af private investorer.

Imens du besøger denne hjemmeside, sparer vi miljøet for denne mængde CO2 (kg).

Med dig kan vi spare endnu mere…

Grøn energi til 9.300 hustande i 2017

Nordic Solar Energy producerede i 2017 32.544 MWt grøn energi svarende til omtrent 9.300 hustandes årlige elforbrug eller 16.345 ton udledning af CO2. Der udarbejdes årligt en opgørelse for den enkelte aktionærs andel af denne grønne energiproduktion.
Selskabet ejer i alt 68 MWp solenergianlæg fordelt på 8 lande i EU. Porteføljen består af 9 belgiske solenergianlæg med en samlet kapacitet på 8,2 MWp, et anlæg i Tyskland på 1 MWp, 49 % af et anlæg i Spanien på 2 MWp, 1 MWp i Italien, yderligere 3,3 MWp i Italien, 13,2 MWp i England, 2,8 MWp i Frankrig, 2,3 MWp i Portugal, en større portefølje på 24,2 MWp bestående af 26 anlæg i Belgien og en portefølje af 10 MWp i Polen. Der er p.t. også andre investeringer under forhandling i Frankrig, Portugal, Polen og Italien.

Selskabet har en målsætning om et afkast på over 6 % p.a. på den samlede solenergiportefølje. Afkastet skal ses i sammenhæng med den risiko, der er knyttet til den enkelte investering samt afkastniveauet generelt i markedet. Eksempelvis er et afkast på 5 % i intern rente (IRR) over projektets 20 årige løbetid på et tysk solenergianlæg attraktivt i det nuværende marked.

En konservativ tilgang til budgetter og ingen indregnet scrapværdi på solanlæg betyder høj grad af sikkerhed for de fremtidige afkast.

1-2 gange om året er det muligt for nye og eksisterende aktionærer at tegne aktier i Nordic Solar Energy til den gældende kurs i det omfang selskabet har identificeret egnede investeringsobjekter i form af nye solenergianlæg.

Investeringspolitikken danner rammen omkring NSE´s investeringer og kan løbende tilpasses af bestyrelsen, så den afspejler aktionærernes interesser og udviklingen i markedet. Et væsentligt element omkring nye investeringer er den begrænsede risiko selskabets aktionærer ønsker at påtage sig. Eksempelvis ønsker selskabet ikke p.t. at investere i Grækenland, Bulgarien og Rumænien hvor risikoen vurderes at være væsentlig større end i resten af EU.

Nordic Solar Energy ønsker så stor en spredning i aktionærkredsen som muligt og alle aktionærer er medejere af selskabet på lige vilkår. Bestyrelsen vælges årligt på den ordinære generalforsamling.

Nordic Solar Energy består af en gruppe aktionærer der gennem bestyrelsen sætter rammerne for selskabets drift og udvikling. Nøglebegreberne i selskabet er gennemskuelighed, stabilitet og ansvarlighed.

Enhver ny investering forudsætter at selskabet har investerbar kapital. Da udbytter fra de underliggende parker betales ud til NSE’s aktionærer hvert år, vil nye investeringer kræve et forudgående kapitaltilførsel. Det er i den forbindelse vigtigt, at selskabet har et fair system for fastsættelse af aktiekursen. Da NSE’s aktier ikke er børsnoterede og dermed ikke har en officiel handelskurs, fastsættes kursen af bestyrelsen i forbindelse med nye kapitaludvidelser.

En gang årligt udbetales der udbytte til aktionærerne, når det er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamlingen.

2011: 6,0 kr. pr. aktie

2012: 5,0 kr. pr. aktie
2013: 7,0 kr. pr. aktie
2014: 7,0 kr. pr. aktie
2015: 6,0 kr. pr. aktie
2016: 5,5 kr. pr. aktie
2017: 4,5 kr. pr. aktie (budget)

Fair value per aktie siden jan. 2012

Vision, mission og strategi

Nordic Solar Energy ønsker at skabe en folkeaktie inden for solenergi.
Selskabet vil etablere sig som investorernes foretrukne solenergiselskab med en diversificeret portefølje af solanlæg i EU.
Visionen nås ved løbende gennemførelse af en række kapitaludvidelser samt investeringer i solenergianlæg. Målet er at have etableret 100 MWp solenergianlæg i løbet af de næste år med en modsvarende egenkapital på 700-1000 millioner kroner.
Det er selskabets ønske at børsnotere Nordic Solar Energy, i det omfang dette skaber yderligere værdi for selskabets aktionærer.

SolarPark-Zerre

Leje af jord:

20 år, kan forlænges 10 år
Solpaneler:

GermanSolar AG Crystalline
Vekselretter (inverter):
Power One
Entreprenør:
German Solar Project GmbH
O&M leverandør:
BayWa r.e.
Revisor:
Grant Thornton GmbH
Feed-in-tarif:
0,2843 (€/kWh i 20 år)

Selskabets første solenergianlæg, Zerre V solpark (herefter »Zerre V«), blev opført som et turnkeyprojekt og blev tilsluttet det tyske el-net i juni 2010.

Det budgetterede afkast på investeringen er målt over 20 år. Der er i denne forrentning kun regnet med produktion i de 20 år, anlægget har kontrakt på. Anlægget forventes at have en levetid på 30-40 år, og der er mulighed for forlængelse af lejekontrakten på jorden fra de nuværende 20 år med yderligere minimum 10 år. Efter de første 20 års drift med høj fast elpris, kan selskabet således producere og sælge strøm til markedspris. Denne indtjeningsmulighed er ikke medregnet, og scrapværdien af anlægget er således 0 kr. i værdiansættelsen af aktivet.

Leje af jord:
40 år
Solpaneler:
Trina Solar Crystalline
Vekselretter (inverter):
Fagor FSI-100
Entreprenør:
Celemin Energy s.l.
O&M leverandør:
Valtec
Revisor:
KPMG
Feed-in-tarif:
0,44 + inflationssikring
(€/kWh i 30 år)

NSE’s anden investering er en andel på 49 % af et solenergianlæg tæt ved Alicante i Spanien, 29 % blev overtaget pr. 1. juli 2011 og yderligere 20 % i juni 2013. Anlægget er etableret af det danske selskab European Energy i 2008 og European Energy er fortsat medejer af parken og forestår den daglige drift samt administrationen. Samarbejdet med European Energy fungerer upåklageligt og en aktionæroverenskomst sikrer, at NSE er med til at træffe alle væsentlige afgørelser.

Beniarbeig-anlægget blev, ligesom alle andre solenergianlæg etableret i Spanien i 2008-2010, ramt af et regeringsindgreb i december 2010. Der blev sat et loft på den produktion, der måtte sælges til subsidieret pris i en periode. For Beniarbeig havde indgrebet begrænset effekt på forrentningen i projektet, og da NSE investerede, var ændringernes effekt allerede kendt. Spanien har per 1. januar 2013 indført en generel skat på energi, som har påvirket værdien af denne investering negativt.

Der er 12. juli 2013 vedtaget en ny lov i Spanien, der regulerer det maksimale afkast, et energiproducerende anlæg kan opnå gennem subsidier fra feed-in tariffer.

Leje af jord:
Ubegrænset, NSE ejer jorden
Solpaneler:
Q-cells model ES-200 P60 polycrystalline
Vekselretter (inverter):
Refusol
Entreprenør:
Codam srl
O&M leverandør:
BayWa r.e.
Revisor:
Studio Baldanzini
Feed-in-tarif:
0,346 (€/kWh i 20 år)

Selskabets tredje solenergianlæg er opført af italienske Codam srl og blev tilsluttet det italienske elnet i juli 2011. I forrentningen af anlægget er der kun regnet med produktion i de 20 år, anlægget har kontrakt på. Anlægget forventes at have en levetid på 30-40 år og NSE Pellegrino ejer selv jorden. Efter de første 20 års drift med høj fast elpris, kan selskabet således producere og sælge strøm til markedspris. Denne indtjeningsmulighed er ikke medregnet i værdiansættelsen af solenergianlægget og scrapværdien af anlægget er således 0 kr.

Leje af tag:
20 år
Solpaneler:
Suntech Multi-crystalline
Vekselretter (inverter):
Danfoss + SMA
Entreprenør:
Oskomera Solar Power
Solutions B.V.
O&M leverandør:
BayWa r.e.
Revisor:
Grant Thornton
Feed-in-tarif:
0,35 på 3,55 MWp og
0,33 på 4,65 MWp (€/kWh i 20 år)

Selskabet investerede i 2013 i sin fjerde solpark, bestående af 9 solenergianlæg i Flandern på tilsammen 8,2 MWp. Anlæggene blev tilsluttet det belgiske elnet i løbet af 2010 og 2011.

Anlæggene er tagprojekter, der ligger på 6 forskellige lokationer med 9 individuelle tag-lejeaftaler. Der er i denne forrentning kun regnet med produktion i de 18 år, anlæggene har kontrakt på. Anlæggene kan herefter overgå til udlejer eller genforhandles.

Billede1

Leje af jord:
21 år med mulig 5 års forlængelse
Solpaneler:
REC 260PE poly-crystalline
Vekselretter (inverter):
Central inverter SMA Sunny Central 900CP XT
Entreprenør:
Goldbeck Solar GmbH
O&M leverandør:
Goldbeck Solar Limited
Revisor:
Grant Thornton
Feed-in-tarif:
0,17 (€/kWh i 20 år)

Selskabets største investering er et solenergianlæg nær Oxford, nord for London på 13,2 MWp. Anlægget blev tilsluttet det engelske el-net i marts 2015 i tide til at falde under den såkaldte ROC 1.4 tilslutningsordning. Anlægget er opført af den erfarne tyske entreprenør Goldbeck, som Nordic Solar Energy har et tæt samarbejde med.

Anlægget er et enkeltstående jord-monteret solanlæg, der ligger på ikke-dyrkbar landbrugsjord med en 26 års lejeaftale. Anlægget har en forventet levetid på 35-40 år, og værdien af produktionen fra år 26 og frem er således ikke med i værdiansættelsen. Scrapværdien er således opgjort til 0 kr. i denne konservative vurdering.

Leje af jord:
20 år med mulig 5 års forlængelse
Solpaneler:
Jinko JKM300M-72 Mono-crystalline
Vekselretter (inverter):
Central inverter SMA Sunny Central 760CP XT
Entreprenør:
Voltalia SA
O&M leverandør:
Voltalia SA
Revisor:
Mazars
Feed-in-tarif:
0,322 (€/kWh i 20 år)

Selskabets sjette investering er et solenergianlæg mellem Marseilles og Nice på 2,8 MWp. Anlægget blev tilsluttet det franske el-net i april 2013 med aftale om aftagning af strøm med eldistributør EDF. Anlægget er opført af den store franske udvikler og entreprenør Voltalia SA.

Montmayon er et enkeltstående jord-monteret solanlæg, der ligger i et bjergrigt område med en 20+5 års jordlejeaftale. I forrentningen af anlægget er der regnet med produktion i de 25 år, anlæggene har kontrakt på, med salg af strøm til markedspris fra feed-in tariffen udløber i år 2032 og til år 2041. Scrapværdien er således konservativt opgjort til 0 kr. derefter.

chignolo-po

Leje af tag:
15 år
Solpaneler:
Sopray Energy SR-156P-230 og ET Solar ET-P660230 Poly-krystallinsk
Vekselretter (inverter):
Central inverter Bonfiglioli RPS 340 TL
Entreprenør:
Enfinity
O&M leverandør:
BayWa r.e.
Revisor:
Studio Baldanzini
Feed-in-tarif:
0,308 (€/kWh i 20 år)

Selskabets syvende investering er et solenergi-anlæg 42 km sydøst for Milano på 3,3 MWp. Anlægget er tilsluttet det Italienske el-net i juni 2011 med aftale om aftagning af strøm med eldistributør ENEL. Anlægget er installeret på et enkelt tag over et logistikcenter ejet af supermarkeds-kæden Carrefour, og er udviklet af et af de ledende firmaer i solenergi-brancen ET Solar.

Chignolo Po er et enkeltstående solanlæg, der ligger i et kommercielt område med en 20 års taglejeaftale siden 2011. I forrentningen af anlægget er der regnet med produktion i de resterende 15 år, anlæggene har kontrakt på, med salg af strøm til markedspris samt feed-in tarif med udløb i år 2030. Der er ikke beregnet Scrapværdi herefter.

Leje af jord:
20 år
Solpaneler:
Jinko JKM 260PP-60
Vekselretter (inverter):
Sinvert 1000 MS TL
Entreprenør:
Martifer Solar
O&M leverandør:
Voltalia
Revisor:
MRG – Roberto, Graça & Associados, SROC, Lda
Feed-in-tarif:
0,255 (€/kWh i 20 år)

Selskabets ottende investering er et solenergianlæg i Vilares, lidt nordøst for Porto på 2,3 MWp. Anlægget blev tilsluttet el-nettet i Portugal i juli 2016 med aftale om aftagning af strøm med den lokale eldistributør. Anlægget er opført af den Portugisiske udvikler og O&M operatør Martifer Solar, hvor O&M-afdelingen senere er opkøbt af den store Franske udvikler Voltalia SA, som fortsætter den daglige administration af driften.

Trofa er et enkeltstående jord-monteret solanlæg, der ligger i et skovrigt område med en 20 års jordlejeaftale, hvor noget af den omkringliggende jord også er ejet af NSE. I forrentningen af anlægget er der regnet med produktion i de 20 år, anlægget har feed-in tarif kontrakt på, uden salg af strøm til markedspris efter år 2036. Herefter er scrapværdien konservativt opgjort til 0 kr.

Leje af jord:
6-14 år
Solpaneler:
Jinko solar, TP, Solarfun, Trinasolar, Hanwha, CEEG
Vekselretter (inverter):
String: SMA, PowerOne, Danfoss, Fronius
Central: Vacon, Xantrex, Fronius, SolarMax
Entreprenør:
Invictus, Martifer, Ikaros, Oskomera, Airclima, Engie
O&M leverandør:
BayWa r.e.
Revisor:
PricewaterhouseCoopers
Feed-in-tarif:
0,374 (€/kWh i 6-14 år)

Selskabets største investering i 2017 er en portefølje af tagbaserede solenergianlæg spredt udover Flandern og Bruxelles på 24,225 MWp totalt. Anlæggene blev tilsluttet elnettet i Belgien mellem december 2009 og så sent som i maj 2017. Anlæggene har hver især aftaler med både tagejeren og den lokale eldistributør angående aftagning af strøm. De mange anlæg er løbende blevet samlet i én portefølje af den belgiske udvikler og O&M operatør Orka, før NSE købte den samlede portefølje.

Porteføljen består af 24 tagmonterede solanlæg, med størrelser fra 5.004 KWp og helt ned til 72 KWp pr. anlæg. Anlæggene ligger på industri-tage i fortrinsvis det centrale og nordlige Belgien, med lejeaftaler med de enkelte bygningsejere. Udover værdien af de grønne certifikater givet for strømproduktionen, sælges en del af strømmen også direkte til bygningsejer/lejer. I forrentningen af anlæggene er der regnet med produktion i de 6-14 år, anlæggene har feed-in tarif kontrakt på, uden salg af strøm til markedspris efter år 2031. Herefter opgives scrapværdien til 0 kr.

Leje af jord:
20+10 år
Solpaneler:
BYD P6C-30
Vekselretter (inverter):
Huawei SUN2000-36KTL
Entreprenør:
PBDI S.A., ELWAR Sp. z.o.o.
O&M leverandør:
PBDI S.A.
Revisor:
Rödl & Partner GmbH
Feed-in-tarif:
0,092 (€/kWh i 15 år)

Selskabets første investering i Polen er en 10 MWp portefølje af jordbaserede solenergianlæg i to grupper af hhv. 6×1 MWp (Mierki) og 4×1 MWp (Dobrcz). Anlæggene er tilsluttet det polske elnet i foråret 2018, og blev opført imellem at selskabet forhandlede købsaftalen på plads, og den endelige overtagelse hvor porteføljen blev tilsluttet. Anlæggene er opført af den polske EPC PBDI S.A., og grupperne har hver især aftaler med jordejeren og de lokale eldistributører angående aftagning af strøm, hhv. Energa Operator S.A. og Enea Operator S.A.

Porteføljen får en tarif udover salg af strøm, baseret på det polske auktionssystem (CfD) for produktion af grøn energi. I forrentningen af anlæggene er der regnet med produktion i de 15 år, anlæggene har CfD-kontrakt på, med salg af strøm til markedspris efter år 2033. Efter projektets estimerede levetid på 30 år er scrapværdien fastsat til 0 kr.

Invester i Nordic Solar Energy

  • Højt stabilt afkast og løbende udbytte

  • Risikospredning i porteføljen

  • Ingen developer-risiko

  • Stærk aktionærkreds

  • Konservative budgetter

  • Likviditet i aktien

  • Fremtidig børsnotering

  • Stiftere og ledelse investerer egne midler

Kontakt os nu!

Bestyrelsen

Christian Sagild
Christian SagildBestyrelsesformand

Født 1959, Aktuar, cand. act. fra Københavns Universitet, 1985.

35 års erhvervserfaring indenfor pension og finans, fra 2006 Koncerndirektør i Topdanmark (Liv/Pension, HR, IT mm.), Adm. direktør i Topdanmark fra 2009-2017

Bestyrelsesmedlem Ambu A/S (formand revisionsudvalget)
Adm. direktør Sagild ApS
Bestyrelsesmedlem SGD Invest A/S
Bestyrelsesmedlem Royal Unibrew

Tidligere tillidshverv

Bestyrelsesmedlem Johannes Fog A/S
Formand for en række selskaber i Topdanmark
Bestyrelsesmedlem i Brancheforeningen Forsikring og Pension
Formand for bestyrelsen Forsikring og Pension

Marinus Boogert
Marinus BoogertNæstformand

Født 1969, Master in Business, University of Groningen

12 års erfaring i solindustrien bla. i Shell Solar

Fra 2008 grundlægger og Administrerende Direktør i Onestone Solar Holding B.V.

Tidligere ansættelser

• Scheuten Solar Holding BV, NL, direktør salg & marketing
• Shell Solar: adm. dir. Sydafrika, salgsdirektør Sydeuropa/Mellemøsten/Afrika, salgsdirektør Off-grid
• Nuon Duurzame Energie, NL, produktchef
• Dikema T.O.P., NL, Forretningsudvikling
• Shell Solar Energy BV, NL, salgschef
• Lamco Int. Trading Inc., Filippinerne, direktør
• Victron UPS Ltd., Hong Kong, adm. dir. Pacific region
• Probos Bedrijfsondersteuning, NL, adm. dir./stifter

NSE Management A/S (Bestyrelsesmedlem)
Eindelÿk Zon B.V. (Medejer/Grundlægger)
Phocus Holding B.V. (Medejer)
Solesta B.V. (Administrerende Direktør)
SMPF Pte Ltd. (Ejer/Grundlægger)
Onestone Solar Holding (Administrerende Direktør)

Per Thrane
Per ThraneBestyrelsesmedlem

Født 1949, Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet

1981 grundlægger og tidligere administrerende direktør for Thrane & Thrane, verdensleder inden for satellitkommunikationsudstyr. Noteret på NASDAQ OMX i 2001-2012. 600 medarbejdere og omsætning på DKK 1.200 mio

Tidligere ansættelser

• Thrane & Thrane, grundlægger og tidligere administrerende direktør. Verdensleder inden for satellitbaseret kommunikationsudstyr. Noteret på NASDAQ OMX København 2001-2012. 600 ansatte, årlig omsætning 1.200 mio. DKK

BB Electronics A/S (Næstformand)
BB Electronics Holding A/S (Næstformand)
Force Technologies (Bestyrelsesmedlem)
DBC Marine ApS (Direktør)
Per Thrane Holding ApS (Direktør)
Per Thrane Holding II ApS (Direktør)
Gentofte Kommunes Havne (Bestyrelsesformand)
Poseidon Shipbuilding ApS (Direktør)

Frank Schyberg
Frank Schyberg Bestyrelsesmedlem

Født 1962, Forsikringsuddannet (Niveau 5), Pengeinstitutuddannelse

Administrerende direktør, IQ Energy Nordic

Tidligere ansættelser

• Direktør, Senior Partner, Signium International, Danmark
• Administrerende direktør, Institut for Karriereudvikling
• Administrerende direktør, Stepstone
• Rekrutteringschef, Attention/Adecco
• Ansættelser i den finansielle sektor (1983-1998)

Jobconsulting ApS (Direktion)
Jobconsulting Holding ApS (Grundlægger/Ejer/Direktion)
VL Gruppe 10
Theis Vine ApS (Bestyrelsesmedlem)
IQ Energy Nordic ApS (Administrerende Direktør)

Iben Mai Winsløw
Iben Mai WinsløwBestyrelsesmedlem

Født 1967, Jurist fra Københavns Universitet

Advokat med møderet for landsretten, medlem af Advokatrådet

Grundlægger af Byggesocietets Solenergiudvalg og Advokat for virksomheder i solindustrien

Grundlægger af Winsløw

Medlem af advokatrådet
Frederiksberg Centret ApS (Formand)
Byggesocietetet København (Næstformand)
I/S Gotham City
K/S Gotham City II (Formand)
Gotham City II Komplementar ApS (Direktion)
Windspace A/S (Bestyrelsesmedlem)
Dark Hill ApS (Administrerende Direktør)
Core Bolig VI P/S (Bestyrelsesmedlem)
Heather Valley ApS (Administrerende Direktør)
Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 (Bestyrelsesmedlem)
Virumgårdsvej 25 A/S (Formand)

Aktionærerne

Navne

Per Thrane (Thrane & Thrane)
Den faberske fond (Ejvind Sandal)
Allan Feldt (Aqua D’or)
Pasiladi
Kenneth Ramstrup (Tidl. Pandora)
Eigild Bødker Christensen (Color Print)
Michael Moesgaard Andersen
Andreas Kjærgaard (Hjerting Laks)
Fam. Rosenkilde (Ikast Beton)
Frederik Heegaard (Novasol)
IMK Fonde
Erik Juhler
Jan Overgaard (Persano)
Jesper Aggerholm
Frank Schyberg
Marinus Boogert
Familien Aagaard (Troldekugler)
Christian Hoff
Johan Langgassner
Nikolaj Hoff
Anders Søgaard-Jensen

Selskaber

Per Thrane Holding
AHF Holding
Feldt Holding
Pasiladi
Kr-Kurs

Andersen Advisory Group
AWK Holding
Lima Holding
Furesøen Holding
Imk Almene Fond og Imk Erhvervsstøttefond
Juhler Holding
Pif Holding
Gongfi
Jobconsulting Holding
Focus Holding
Zen Capital
Lille Fix Holding
LL Multi Asset & LL Premium Option Fund

Investorer investerer

Selskabsmidler
Frie midler

Ledelse

Nikolaj Hoff
Nikolaj HoffManaging Director

vCard
nikolaj@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 20 31 61 30

Master of Economics, University of Copenhagen

992-1994
Gudme Raaschou. M&A
1995-1997
ANP / AT Kearney. Management consultant
1997-1999
Carli Gry International, Corporate controller
1999-2000
VELCAP (VELUX Group) Business development
2000-2002
Faber France (VELUX Group). Sales & marketing director
2002-2004
Faber A/S Marketing & product development director
2004-2010
SR Private Brands A/S, Founder and CEO

Semler Holding
Marianne Dulong

Tidligere tillidshverv

• Steffen Rønn Fondsmæglerselskab, formand
• Restaurationselskabet Nørrebro Bryghus A/S, formand
• Bryggeriet Baldersbrønde A/S, formand
• Ticket to Heaven A/S, formand
• Unidrain A/S
• Mammamia Danmark A/S, formand
• Solarstocc GmbH
• Selskaber i Semler Group

Anders Søgaard-Jensen
Anders Søgaard-JensenSales Director

vCard
anders@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 20 66 86 18

Bank Trained Market Economist
1988-1995
BG Bank, Børs, Bond dealer
1996-2000
ABN Amro, Bond dealer
2000-2005
IBM Account manager
2005-2006
Estatum Client executive
2006-2008
Capinordic Bank Client executive
2009-2011
Proadvisor group Client executive
Maria Lønborg-Andersen
Maria Lønborg-AndersenChief Financial Officer

vCard
maria@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 60 12 61 17

Cand. Merc. Aud. (Chartered Accountant), Copenhagen Business School
1994-1997
KPMG, Accountant
1997-1998
Coca-Cola Nordic Beverages A/S, Financial Analyst
1998-2001
UUNET Denmark (Now Verizon), Business Planning Manager
2001-2004
End2End, VP Commercial Finance
2004-2008
Experian A/S, CFO
2008-2012
Data Respons A/S, Finance Director
2012-2014
SPX Flow Technology A/S, Finance Director
2015-2015
Verifone A/S, Finance Director
Holger Bang
Holger BangInvestment Director

vCard
holger@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 30 38 10 71

M.Sc. Business Administration, Copenhagen Business School (CBS)
CEMS MIM, Copenhagen Business School (CBS) and WU Wien
2005 – 2007
TDC, Graduate
2007 – 2008
TDC, Project Manager
2008 – 2010
European Energy A/S, Area Manager Germany
2010 – 2016
European Energy A/S, Director of M&A
2016 – 2017
European Energy A/S, Chief Investment Officer
Frederik Villiam Hoff
Frederik Villiam HoffInvestment Manager

vCard
frederik@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 61 46 99 91

MSc in International Business & Politics, Copenhagen Business School (CBS)
2008 – 2009
Department of Strategic Management & Globalization (CBS), Research Assistant
2010
Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Trainee, Private Sector Development Program
2011 – 2012
Novozymes, Financial Analyst
Tim Gadatsch
Tim GadatschLegal Director, Rechtsanwalt, LL.M.

vCard
tim@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 53 83 24 07

Maîtrise en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
LL.M. (Köln / Paris I), University of Cologne
First Legal State Examination, University of Cologne
Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy Studies, College of Europe, Bruges
Second Legal State Examination, Superior Court of Justice Berlin
2010 – 2012
Assistant Attorney (Legal Clerkship) with positions at CMS Hasche Sigle, the Federal Chancellery of Germany and the German Embassy in Denmark
2013 – 2015
European Energy A/S, Legal Manager
2015 – 2016
German Engineering Federation (VDMA), European Office, Legal and Trade Advisor
2016 – 2018
European Energy A/S, Senior Legal Manager
Anette Engstrøm
Anette EngstrømChief Accountant

vCard
anette@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 27 87 14 45

Economist in Accounting, Helsingør Business School
1989 – 1993
DSB Business Travel, Copenhagen
Ticket Office Employee
1993 – 1995
Greenland Travel, Nuuk
Head of Departement for Business Travels
1995 – 1997
Albatros Travel, Copenhagen
Head of Departement for Ticket Office
1997 – 1999
Familile Ferie Bornholm, Rønne
Account Manager
1999 – 2001
Rø Golf Court, Rø
Business Manager
2001 – 2005
Asserbo Golf Club, Frederiksværk
Club Manager
2005 – 2007
Intergolf of Scandinavia A/S, Tikøb
Chief Accountant & Administration
2007 – 2016
Lemco ApS, Hellebæk
Chief Accountant & Administration
2016 – 2017
Woolspire ApS, Copenhagen
Chief Accountant & Administration
Jan Guštinčič
Jan GuštinčičTechnical Manager

vCard
jan@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 27 10 30 18

MSc in Sustainable Energy Systems, Chalmers University of Technology, Gothenburg
2014
European Association for the Storage of Energy, Policy Assistant
United Nations Framework for Climate Change Convention, Technical Assistant
2015
Snow Energy and Forte Renewables, Sales and Project Development Engineer
Max Hilligsøe Nørgaard
Max Hilligsøe NørgaardSenior controller

vCard
max@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 61 65 41 44

MSc Political Science, Aarhus University (AU)
HD Financial and Management accounting, Copenhagen Business School (CBS)
2010 – 2011
Controller, Ministry of Social Affaris
2011 – 2013
Consultant, Deloitte Process Solutions
2013 – 2017
Controller, Nordisk Film A/S
2017 – 2018
Business Controller, Telenor Danmark A/S
Marta Káradóttir
Marta KáradóttirSales & Marketing Coordinator

vCard
marta@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 20 54 80 18

BA (Hons) International Business with Spanish, European Business School (EBS), London (UK)

MSc International Business & Marketing, Reykjavik University (RU)

2013
The Representation of the Faroes in Reykjavik, Assistant Project Manager
2013 – 2018
Nordic Style Magazine, Editor & Content Coordinator
2014 
Design Center Iceland, PR & Marketing Coordinator
2015 – 2017
Tempo EHF, Market Research & Data Analysis
2017 – 2018
Getty Images, Account Executive

Yassine Chahi
Yassine ChahiInvestment Associate

vCard
yassine@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) xx xx xx xx

Ledig stilling
Ledig stillingController

vCard
xxxxxxxx@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) XX XX XX XX

Bestil vores materiale i dag

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte nordicsolar.eu accepterer du vores brug af cookies.