Et energiselskab ejet af private investorer.

Imens du besøger denne hjemmeside, sparer vi miljøet for denne mængde CO2 (kg).

Med dig kan vi spare endnu mere…

Grøn strøm til 43.000 hustande i 2019

Nordic Solar Energy producerede i 2019 150.000 MWt grøn strøm svarende til omtrent 43.000 hustandes årlige elforbrug eller 80.000 ton udledning af CO2. Der udarbejdes årligt en opgørelse for den enkelte aktionærs andel af denne grønne strømproduktion.
Selskabet ejer i alt 156 MWp solenergianlæg fordelt på 9 lande i EU. Porteføljen består af 9 belgiske solenergianlæg med en samlet kapacitet på 8,2 MWp, et anlæg i Tyskland på 1 MWp, 49 % af et anlæg i Spanien på 2 MWp, 1 og 3,3 MWp i Italien, yderligere 13,8 MWp i Italien, 13,2 MWp i England, 2,8 MWp i Frankrig, yderligere 24 MWp af 300 MWp i Frankring, 2,3 MWp i Portugal, en større portefølje på 24,2 MWp bestående af 26 anlæg i Belgien, 10 MWp i Polen og den nyeste portefølje af 32 MWp i Danmark. Der er p.t. også andre investeringer under forhandling i Spanien, Tyrkiet og Portugal.

Selskabet har en målsætning om et afkast på over 6 % p.a. på den samlede solenergiportefølje. Afkastet skal ses i sammenhæng med den risiko, der er knyttet til den enkelte investering samt afkastniveauet generelt i markedet. Eksempelvis er et afkast på 5 % i intern rente (IRR) over projektets 20 årige løbetid på et tysk solenergianlæg attraktivt i det nuværende marked.

En konservativ tilgang til budgetter og ingen indregnet scrapværdi på solanlæg betyder høj grad af sikkerhed for de fremtidige afkast.

1-2 gange om året er det muligt for nye og eksisterende aktionærer at tegne aktier i Nordic Solar Energy til den gældende kurs i det omfang selskabet har identificeret egnede investeringsobjekter i form af nye solenergianlæg.

Investeringspolitikken danner rammen omkring NSE´s investeringer og kan løbende tilpasses af bestyrelsen, så den afspejler aktionærernes interesser og udviklingen i markedet. Et væsentligt element omkring nye investeringer er den begrænsede risiko selskabets aktionærer ønsker at påtage sig. Eksempelvis ønsker selskabet ikke p.t. at investere i Grækenland, Bulgarien og Rumænien hvor risikoen vurderes at være væsentlig større end i resten af EU.

Nordic Solar Energy ønsker så stor en spredning i aktionærkredsen som muligt og alle aktionærer er medejere af selskabet på lige vilkår. Bestyrelsen vælges årligt på den ordinære generalforsamling.

Nordic Solar Energy består af en gruppe aktionærer der gennem bestyrelsen sætter rammerne for selskabets drift og udvikling. Nøglebegreberne i selskabet er gennemskuelighed, stabilitet og ansvarlighed.

Enhver ny investering forudsætter at selskabet har investerbar kapital. Da udbytter fra de underliggende parker betales ud til NSE’s aktionærer hvert år, vil nye investeringer kræve et forudgående kapitaltilførsel. Det er i den forbindelse vigtigt, at selskabet har et fair system for fastsættelse af aktiekursen. Da NSE’s aktier ikke er børsnoterede og dermed ikke har en officiel handelskurs, fastsættes kursen af bestyrelsen i forbindelse med nye kapitaludvidelser.

En gang årligt udbetales der udbytte til aktionærerne, når det er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamlingen.

2011: 6,0 kr. pr. aktie

2012: 5,0 kr. pr. aktie
2013: 7,0 kr. pr. aktie
2014: 7,0 kr. pr. aktie
2015: 6,0 kr. pr. aktie
2016: 5,5 kr. pr. aktie
2017: 4,5 kr. pr. aktie
2018: 5,5 kr. pr. aktie
2019: 6,5 kr. pr. aktie
2020: 6,5 kr. pr. aktie (budget)

Bestil vores materiale i dag

Hvorfor investere i Nordic Solar?

Som aktionær får du:

    • Et attraktivt afkast
    • En grøn investering
    • Årlige udbyttebetalinger
    • Risikospredning i porteføljen
    • Et attraktivt aktionærnetværk
    • Mulighed for at handle aktierne
    • Mulig ekstra gevinst ved børsnotering eller salg

Hold dig opdateret

Minimumsinvestering er DKK 750.000Mød vores investorer

Fair value per aktie siden jan. 2012

Nordic Solar Energy ønsker at skabe en folkeaktie inden for solenergi.
Selskabet vil etablere sig som investorernes foretrukne solenergiselskab med en diversificeret portefølje af solanlæg i EU.

Visionen nås ved løbende gennemførelse af en række kapitaludvidelser samt investeringer i solenergianlæg. Målet er at have etableret 300 MWp solenergianlæg i løbet af de næste år med en modsvarende egenkapital på minimum 1 milliard kroner.
Det er selskabets ønske at børsnotere Nordic Solar Energy, i det omfang dette skaber yderligere værdi for selskabets aktionærer.

SolarPark-Zerre

Leje af jord:
20 år, kan forlænges 10 år
Solpaneler:
GermanSolar AG Crystalline
Vekselretter (inverter):
Power One
Entreprenør:
German Solar Project GmbH
O&M leverandør:
BayWa r.e.
Revisor:
Grant Thornton GmbH
Feed-in-tarif:
0,2843 (€/kWh i 20 år)

Selskabets første solenergianlæg, Zerre V solpark (herefter »Zerre V«), blev opført som et turnkeyprojekt og blev tilsluttet det tyske el-net i juni 2010.

Det budgetterede afkast på investeringen er målt over 20 år. Der er i denne forrentning kun regnet med produktion i de 20 år, anlægget har kontrakt på. Anlægget forventes at have en levetid på 30-40 år, og der er mulighed for forlængelse af lejekontrakten på jorden fra de nuværende 20 år med yderligere minimum 10 år. Efter de første 20 års drift med høj fast elpris, kan selskabet således producere og sælge strøm til markedspris. Denne indtjeningsmulighed er ikke medregnet, og scrapværdien af anlægget er således 0 kr. i værdiansættelsen af aktivet.

Leje af jord:
40 år
Solpaneler:
Trina Solar Crystalline
Vekselretter (inverter):
Fagor FSI-100
Entreprenør:
Celemin Energy s.l.
O&M leverandør:
Valtec
Revisor:
KPMG
Feed-in-tarif:
0,44 + inflationssikring
(€/kWh i 30 år)

NSE’s anden investering er et solenergianlæg tæt ved Alicante i Spanien, hvor 29 % blev overtaget pr. 1. juli 2011 og yderligere 20 % i juni 2013. De sidste 51 % købte NSE pr. 1. maj 2019. Anlægget er etableret af det danske selskab European Energy i 2008 og European Energy var fortsat medejer af parken indtil 2019, hvor inden de forestod den daglige drift samt administration.

Beniarbeig-anlægget blev, ligesom alle andre solenergianlæg etableret i Spanien i 2008-2010, ramt af et regeringsindgreb i december 2010. Der blev sat et loft på den produktion, der måtte sælges til subsidieret pris i en periode. For Beniarbeig havde indgrebet begrænset effekt på forrentningen i projektet, og da NSE investerede, var ændringernes effekt allerede kendt. Spanien har per 1. januar 2013 indført en generel skat på energi, som har påvirket værdien af denne investering negativt.

Der er 12. juli 2013 vedtaget en ny lov i Spanien, der regulerer det maksimale afkast, et energiproducerende anlæg kan opnå gennem subsidier fra feed-in tariffer.

Leje af jord:
Ubegrænset, NSE ejer jorden
Solpaneler:
Q-cells model ES-200 P60 polycrystalline
Vekselretter (inverter):
Refusol
Entreprenør:
Codam srl
O&M leverandør:
BayWa r.e.
Revisor:
Studio Baldanzini
Feed-in-tarif:
0,346 (€/kWh i 20 år)

Selskabets tredje solenergianlæg er opført af italienske Codam srl og blev tilsluttet det italienske elnet i juli 2011. I forrentningen af anlægget er der kun regnet med produktion i de 20 år, anlægget har kontrakt på. Anlægget forventes at have en levetid på 30-40 år og NSE Pellegrino ejer selv jorden. Efter de første 20 års drift med høj fast elpris, kan selskabet således producere og sælge strøm til markedspris. Denne indtjeningsmulighed er ikke medregnet i værdiansættelsen af solenergianlægget og scrapværdien af anlægget er således 0 kr.

Leje af tag:
20 år
Solpaneler:
Suntech Multi-crystalline
Vekselretter (inverter):
Danfoss + SMA
Entreprenør:
Oskomera Solar Power
Solutions B.V.
O&M leverandør:
BayWa r.e.
Revisor:
Bgh Accountants & Adviseurs
Feed-in-tarif:
0,35 på 3,55 MWp og
0,33 på 4,65 MWp (€/kWh i 20 år)

Selskabet investerede i 2013 i sin fjerde solpark, bestående af 9 solenergianlæg i Flandern på tilsammen 8,2 MWp. Anlæggene blev tilsluttet det belgiske elnet i løbet af 2010 og 2011.

Anlæggene er tagprojekter, der ligger på 6 forskellige lokationer med 9 individuelle tag-lejeaftaler. Der er i denne forrentning kun regnet med produktion i de 18 år, anlæggene har kontrakt på. Anlæggene kan herefter overgå til udlejer eller genforhandles.

Billede1

Leje af jord:
21 år med mulig 5 års forlængelse
Solpaneler:
REC 260PE poly-crystalline
Vekselretter (inverter):
Central inverter SMA Sunny Central 900CP XT
Entreprenør:
Goldbeck Solar GmbH
O&M leverandør:
Goldbeck Solar Limited
Revisor:
Grant Thornton
Feed-in-tarif:
0,17 (€/kWh i 20 år)

Selskabets største investering er et solenergianlæg nær Oxford, nord for London på 13,2 MWp. Anlægget blev tilsluttet det engelske el-net i marts 2015 i tide til at falde under den såkaldte ROC 1.4 tilslutningsordning. Anlægget er opført af den erfarne tyske entreprenør Goldbeck, som Nordic Solar Energy har et tæt samarbejde med.

Anlægget er et enkeltstående jord-monteret solanlæg, der ligger på ikke-dyrkbar landbrugsjord med en 26 års lejeaftale. Anlægget har en forventet levetid på 35-40 år, og værdien af produktionen fra år 26 og frem er således ikke med i værdiansættelsen. Scrapværdien er således opgjort til 0 kr. i denne konservative vurdering.

Leje af jord:
20 år med mulig 5 års forlængelse
Solpaneler:
Jinko JKM300M-72 Mono-crystalline
Vekselretter (inverter):
Central inverter SMA Sunny Central 760CP XT
Entreprenør:
Voltalia SA
O&M leverandør:
Voltalia SA
Revisor:
Mazars
Feed-in-tarif:
0,322 (€/kWh i 20 år)

Selskabets sjette investering er et solenergianlæg mellem Marseilles og Nice på 2,8 MWp. Anlægget blev tilsluttet det franske el-net i april 2013 med aftale om aftagning af strøm med eldistributør EDF. Anlægget er opført af den store franske udvikler og entreprenør Voltalia SA.

Montmayon er et enkeltstående jord-monteret solanlæg, der ligger i et bjergrigt område med en 20+5 års jordlejeaftale. I forrentningen af anlægget er der regnet med produktion i de 25 år, anlæggene har kontrakt på, med salg af strøm til markedspris fra feed-in tariffen udløber i år 2032 og til år 2041. Scrapværdien er således konservativt opgjort til 0 kr. derefter.

chignolo-po

Leje af tag:
15 år
Solpaneler:
Sopray Energy SR-156P-230 og ET Solar ET-P660230 Poly-krystallinsk
Vekselretter (inverter):
Central inverter Bonfiglioli RPS 340 TL
Entreprenør:
Enfinity
O&M leverandør:
BayWa r.e.
Revisor:
Studio Baldanzini
Feed-in-tarif:
0,308 (€/kWh i 20 år)

Selskabets syvende investering er et solenergi-anlæg 42 km sydøst for Milano på 3,3 MWp. Anlægget er tilsluttet det Italienske el-net i juni 2011 med aftale om aftagning af strøm med eldistributør ENEL. Anlægget er installeret på et enkelt tag over et logistikcenter ejet af supermarkeds-kæden Carrefour, og er udviklet af et af de ledende firmaer i solenergi-brancen ET Solar.

Chignolo Po er et enkeltstående solanlæg, der ligger i et kommercielt område med en 20 års taglejeaftale siden 2011. I forrentningen af anlægget er der regnet med produktion i de resterende 15 år, anlæggene har kontrakt på, med salg af strøm til markedspris samt feed-in tarif med udløb i år 2030. Der er ikke beregnet Scrapværdi herefter.

Leje af jord:
20 år
Solpaneler:
Jinko JKM 260PP-60
Vekselretter (inverter):
Sinvert 1000 MS TL
Entreprenør:
Martifer Solar
O&M leverandør:
Voltalia
Revisor:
MRG – Roberto, Graça & Associados, SROC, Lda
Feed-in-tarif:
0,255 (€/kWh i 20 år)

Selskabets ottende investering er et solenergianlæg i Vilares, lidt nordøst for Porto på 2,3 MWp. Anlægget blev tilsluttet el-nettet i Portugal i juli 2016 med aftale om aftagning af strøm med den lokale eldistributør. Anlægget er opført af den Portugisiske udvikler og O&M operatør Martifer Solar, hvor O&M-afdelingen senere er opkøbt af den store Franske udvikler Voltalia SA, som fortsætter den daglige administration af driften.

Trofa er et enkeltstående jord-monteret solanlæg, der ligger i et skovrigt område med en 20 års jordlejeaftale, hvor noget af den omkringliggende jord også er ejet af NSE. I forrentningen af anlægget er der regnet med produktion i de 20 år, anlægget har feed-in tarif kontrakt på, uden salg af strøm til markedspris efter år 2036. Herefter er scrapværdien konservativt opgjort til 0 kr.

Leje af tag:
6-14 år
Solpaneler:
Jinko solar, TP, Solarfun, Trinasolar, Hanwha, CEEG
Vekselretter (inverter):
String: SMA, PowerOne, Danfoss, Fronius
Central: Vacon, Xantrex, Fronius, SolarMax
Entreprenør:
Invictus, Martifer, Ikaros, Oskomera, Airclima, Engie
O&M leverandør:
BayWa r.e.
Revisor:
Andy Alaerts BV
Feed-in-tarif:
0,374 (€/kWh i 6-14 år)

Selskabets største investering i 2017 er en portefølje af tagbaserede solenergianlæg spredt udover Flandern og Bruxelles på 24,225 MWp totalt. Anlæggene blev tilsluttet elnettet i Belgien mellem december 2009 og så sent som i maj 2017. Anlæggene har hver især aftaler med både tagejeren og den lokale eldistributør angående aftagning af strøm. De mange anlæg er løbende blevet samlet i én portefølje af den belgiske udvikler og O&M operatør Orka, før NSE købte den samlede portefølje.

Porteføljen består af 24 tagmonterede solanlæg, med størrelser fra 5.004 KWp og helt ned til 72 KWp pr. anlæg. Anlæggene ligger på industri-tage i fortrinsvis det centrale og nordlige Belgien, med lejeaftaler med de enkelte bygningsejere. Udover værdien af de grønne certifikater givet for strømproduktionen, sælges en del af strømmen også direkte til bygningsejer/lejer. I forrentningen af anlæggene er der regnet med produktion i de 6-14 år, anlæggene har feed-in tarif kontrakt på, uden salg af strøm til markedspris efter år 2031. Herefter opgives scrapværdien til 0 kr.

Leje af jord:
20+10 år
Solpaneler:
BYD P6C-30
Vekselretter (inverter):
Huawei SUN2000-36KTL
Entreprenør:
PBDI S.A., ELWAR Sp. z.o.o.
O&M leverandør:
PBDI S.A.
Revisor:
LEX FIN Sp. z.o.o
Feed-in-tarif:
0,092 (€/kWh i 15 år)

Selskabets første investering i Polen er en 10 MWp portefølje af jordbaserede solenergianlæg i to grupper af hhv. 6×1 MWp (Mierki) og 4×1 MWp (Dobrcz). Anlæggene er tilsluttet det polske elnet i foråret 2018, og blev opført imellem at selskabet forhandlede købsaftalen på plads, og den endelige overtagelse hvor porteføljen blev tilsluttet. Anlæggene er opført af den polske EPC PBDI S.A., og grupperne har hver især aftaler med jordejeren og de lokale eldistributører angående aftagning af strøm, hhv. Energa Operator S.A. og Enea Operator S.A.

Porteføljen får en tarif udover salg af strøm, baseret på det polske auktionssystem (CfD) for produktion af grøn energi. I forrentningen af anlæggene er der regnet med produktion i de 15 år, anlæggene har CfD-kontrakt på, med salg af strøm til markedspris efter år 2033. Efter projektets estimerede levetid på 30 år er scrapværdien fastsat til 0 kr.

Leje af jord:
30 år
Solpaneler:
Canadian Solar CS6X-305P & Yingli Solar YL305P-35b
Vekselretter (inverter):
Schneider Electric SC XC680
Entreprenør:
Eiffage Construction
O&M leverandør:
Clemessy, Schneider Electric
Revisor:
Deloitte SAS
Feed-in-tarif:
0,1055 (€/kWh i 20 år)

Selskabets største investering i Frankring på 24 MWp er en del af Europas største solenergianlæg, Cestas på i alt 300 MWp. Anlægget blev tilsluttet det franske el-net i december 2015 og leverer strøm til ca. 110.000 husstande. Anlægget er opført af den store franske udvikler og entreprenør Eiffage Construction.

Cestas er et enkeltstående jord-monteret solanlæg, der spreder sig over 250-hectar nær Bordeaux og har en 30 års jordlejeaftale. I forrentningen af anlægget er der regnet med produktion i de 30 år lejeaftalen løber, og med salg af strøm til markedspris fra feed-in tariffen udløber i år 2035 og til år 2045. Scrapværdien er således konservativt opgjort til 0 kr. derefter.

Leje af jord:
15-21 år
Solpaneler:
REC 250 PE, REC 240 PE, REC 245 PE, REC 255 PE, REC 275 PE, REC 260 PE
Vekselretter (inverter):
PVI-334.0-TL, FLX Pro 15, IF-100, STP 17000TL-10, PVI-267.0-TL, PVI-200.0-TL, PVI-400.0-TL, TRIO-27.6-TL-OUTD
Entreprenør:
REC SYSTEMS Germany GmbH
O&M leverandør:
Eneri P Service S.r.l.
Revisor:
Studio Baldanzini
Feed-in-tarif:
0,2007 (€/kWh i 20 år)

Selskabets tredje investering i Italien er en 13,8 MWp portefølje af tag- og jordbaseret solenergianlæg. Anlæggene er tilsluttet det italienske elnet i foråret 2018, og blev efter den sidste byggefase forhandlet en købsaftalen, og den endelige overtagelse hvor porteføljen blev tilsluttet. Anlæggene er opført af REC SYSTEMS Germany GmbH.

Solenergianlæggene er delt op i 10.8 MWp tagbaseret og 3 MWp jordbaseret solenergianlæg i nord og central Italien.  I forrentningen af anlæggene er der regnet med produktion i de 15 til 21 år, anlæggene har kontrakt på, med salg af strøm til markedspris i hele perioden, samt feed-in tarif med udløb i år 2032. Efter projektets estimerede levetid på 21 år er scrapværdien fastsat til 0 kr

Leje af jord:
30 år
Solpaneler:
DMEGC DM325-P156-72
Vekselretter (inverter):
Huawei SUN2000-42TKL
Entreprenør:
RTB Developer Sp. z.o.o
O&M leverandør:
Polish Solar North (Better Energy)
Revisor:
LEX FIN Sp. z.o.o
Feed-in-tarif:
0,0539 (€/kWh i 15 år)

Selskabets næste investering i Polen er en 10 MWp portefølje af jordbaserede solenergianlæg. Anlæggene forventes at blive tilsluttet det polske elnet i foråret 2019. Anlæggene bliver opført af den polske udvikler og entreprenør RTB Developer Sp. z.o.o.

Anlæggene ligger fordelt i central og syd for byen, Gdansk. Porteføljen får en tarif udover salg af strøm, baseret på det polske auktionssystem (CfD) for produktion af grøn energi. I forrentningen af anlæggene er der regnet med produktion i de 15 år, anlæggene har CfD-kontrakt på, med salg af strøm til markedspris efter år 2034. Efter projektets estimerede levetid på 30 år er scrapværdien fastsat til 0 kr.

Leje af jord:
20 år med 2x 5 års forlængelse
Solpaneler:
Tata TP325 Polycrystalline
Vekselretter (inverter):
String inverters: Huawei SUN2000-36KTL
Entreprenør:
Better Energy Management A/S
O&M leverandør:
Better Energy Management A/S
Revisor:
PwC
Feed-in-tarif:
128,9 (DKK/kWh i 20 år)

Selskabets første danske investering er en 32 MWp portefølje af jordbaserede solenergianlæg i to grupper af hhv. 7 MWp placeret i Nees og 25 MWp Vollerup i Vest- og Sønderjylland, Danmark. Anlæggene er tilsluttet det danske el-net i december 2018 med aftale om aftagning af strøm med eldistributør Energi Danmark A/S. Anlæggene er udviklet af Better Energy Management A/S.

Nees & Vollerup er to enkeltstående solanlæg, der ligger i et kommercielt område med en 20 (+ 2x 5 år) års lejeaftale siden 2018. I forrentningen af anlæggene er der regnet med produktion i de resterende 30 år, anlæggene har kontrakt på, med salg af strøm til markedspris samt feed-in tarif med udløb i år 2038. Herefter er Scrapværdi beregnet til 0 kr.

Leje af jord:
Jorden er ejet
Solpaneler:
Violin CHSM6610P
Vekselretter (inverter):
SG60KTL, SG80KTL-M
Entreprenør:
Greencells GmbH
O&M leverandør:
Greencells GmbH
Revisor:
LEX FIN Sp. z.o.o
Feed-in-tarif:
0,098 (€/kWh i 15 år)

Selskabets seneste investering i Polen er en 5,9 MWp portefølje af 6 jordbaserede solenergianlæg. Anlæggene blev tilsluttet det polske elnet i efteråret 2018. Anlæggene bliver opført af den tyske udvikler og entreprenør Greencells GmbH.

Anlæggene ligger fordelt i central og syd for byen, Gdansk. Porteføljen får en tarif udover salg af strøm, baseret på det polske auktionssystem (CfD) for produktion af grøn energi. I forrentningen af anlæggene er der regnet med produktion i alt 30 år, 15 år hvor anlæggene har CfD-kontrakt på og yderligere 15 år med salg af strøm til markedspris. Efter projektets estimerede levetid på 30 år er scrapværdien fastsat til 0 kr.

Leje af jord:
Vi ejer jorden
Solpaneler:
Siliken & SolarWorld, polycrystalline silicon
Vekselretter (inverter):
Siemens central inverters
Entreprenør:
Endesa Ingeniería
O&M leverandør:
Solraba, S.L.U.
Revisor:

Feed-in-tarif:
Cirka 240 €/MWh plus salg på markedsvilkår.

Invester i Nordic Solar Energy

 • Højt stabilt afkast og løbende udbytte

 • Risikospredning i porteføljen

 • Ingen developer-risiko

 • Stærk aktionærkreds

 • Realistiske budgetter

 • Likviditet i aktien

 • Fremtidig børsnotering

 • Stiftere og ledelse investerer egne midler

Kontakt os nu!

Bestyrelsen

Christian Sagild
Christian SagildBestyrelsesformand

Født 1959, Aktuar, cand. act. fra Københavns Universitet, 1985.

35 års erhvervserfaring indenfor pension og finans, fra 2006 Koncerndirektør i Topdanmark (Liv/Pension, HR, IT mm.), Adm. direktør i Topdanmark fra 2009-2017

Bestyrelsesmedlem Ambu A/S (formand revisionsudvalget)
Adm. direktør Sagild ApS
Bestyrelsesmedlem Danske Bank A/S
Bestyrelsesmedlem Blue Ocean Robotics ApS
Bestyrelsesmedlem Blue Ocean Robotics Holding ApS
Bestyrelsesmedlem Royal Unibrew A/S
Bestyrelsesformand Nordic Solar Global A/S

Tidligere tillidshverv

Bestyrelsesmedlem Johannes Fog A/S
Formand for en række selskaber i Topdanmark
Bestyrelsesmedlem i Brancheforeningen Forsikring og Pension
Formand for bestyrelsen Forsikring og Pension

Marinus Boogert
Marinus BoogertNæstformand

Født 1969, Master in Business, University of Groningen

12 års erfaring i solindustrien bla. i Shell Solar

Fra 2008 grundlægger og Administrerende Direktør i Onestone Solar Holding B.V.

Tidligere ansættelser

• Scheuten Solar Holding BV, NL, direktør salg & marketing
• Shell Solar: adm. dir. Sydafrika, salgsdirektør Sydeuropa/Mellemøsten/Afrika, salgsdirektør Off-grid
• Nuon Duurzame Energie, NL, produktchef
• Dikema T.O.P., NL, Forretningsudvikling
• Shell Solar Energy BV, NL, salgschef
• Lamco Int. Trading Inc., Filippinerne, direktør
• Victron UPS Ltd., Hong Kong, adm. dir. Pacific region
• Probos Bedrijfsondersteuning, NL, adm. dir./stifter

Nordic Solar Management A/S (Bestyrelsesmedlem)
Eindelÿk Zon B.V. (Medejer/Grundlægger)
Phocus Holding B.V. (Medejer)
Solesta B.V. (Administrerende Direktør)
Eindelÿk Zon B.V. (Administrerende Direktør)
SMPF Pte Ltd. (Ejer/Grundlægger)
Onestone Solar Holding (Administrerende Direktør)
Nordic Solar Global A/S (Bestyrelsesmedlem)

Per Thrane
Per ThraneBestyrelsesmedlem

Født 1949, Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet

1981 grundlægger og tidligere administrerende direktør for Thrane & Thrane, verdensleder inden for satellitkommunikationsudstyr. Noteret på NASDAQ OMX i 2001-2012. 600 medarbejdere og omsætning på DKK 1.200 mio

Tidligere ansættelser

• Thrane & Thrane, grundlægger og tidligere administrerende direktør. Verdensleder inden for satellitbaseret kommunikationsudstyr. Noteret på NASDAQ OMX København 2001-2012. 600 ansatte, årlig omsætning 1.200 mio. DKK

BB Electronics A/S (Næstformand)
BB Electronics Holding ApS (Næstformand)
DBC Marine ApS (Direktør)
Per Thrane Holding ApS (Direktør)
Per Thrane Holding II ApS (Direktør)
Gentofte Kommunes Havne (Bestyrelsesformand)
Poseidon Shipbuilding ApS (Direktør)
Nordic Solar Global A/S (Bestyrelsesmedlem)

Frank Schyberg
Frank Schyberg Bestyrelsesmedlem

Født 1962, Forsikringsuddannet (Niveau 5), Pengeinstitutuddannelse

Administrerende direktør, IQ Energy Nordic

Tidligere ansættelser

• Direktør, Senior Partner, Signium International, Danmark
• Administrerende direktør, Institut for Karriereudvikling
• Administrerende direktør, Stepstone
• Rekrutteringschef, Attention/Adecco
• Ansættelser i den finansielle sektor (1983-1998)

Jobconsulting ApS (Direktion)
Jobconsulting Holding ApS (Grundlægger/Ejer/Direktion)
VL Gruppe 10
IQ Energy Nordic ApS (Administrerende Direktør)
Nordic Solar Global A/S

Iben Mai Winsløw
Iben Mai WinsløwBestyrelsesmedlem

Født 1967, Jurist fra Københavns Universitet

Advokat med møderet for landsretten, medlem af Advokatrådet

Grundlægger af Byggesocietets Solenergiudvalg og Advokat for virksomheder i solindustrien

Grundlægger af Winsløw

Medlem af advokatrådet
Byggesocietetet København (Næstformand)
I/S Gotham City
K/S Gotham City II (Formand)
Gotham City II Komplementar ApS (Direktion)
Windspace A/S (Bestyrelsesmedlem)
Core Bolig VI Kommanditaktieselskab (Bestyrelsesmedlem)
Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 (Bestyrelsesmedlem)
Zeso Arkitekter A/S (Bestyrelsesformand)
Heather Valley ApS (Administrerende Direktør)
Nordic Solar Global A/S (Bestyrelsesmedlem)

Et udvalg af vores bæredygtige investorer

Aros Forsikring GS

Per Thrane (Thrane & Thrane)

Den faberske fond (Ejvind Sandal)

Allan Feldt (Aqua D’or)

Pasiladi

Kenneth Ramstrup (Tidl. Pandora)

Michael Moesgaard Andersen

Andreas Kjærgaard (Hjerting Laks)

Fam. Rosenkilde (Ikast Beton)

Frederik Heegaard (Novasol)

IMK Fonde

Erik Juhler

Familien Aagaard

Jan Overgaard (Persano)

Jesper Aggerholm

Frank Schyberg

Marinus Boogert

Christian Hoff

Nikolaj Hoff

Anders Søgaard-Jensen

Jørn Ingemann Iversen

Jørgen Asger Nielsen

Bo Andersen

Kristian Skov Alanin

Klaus Johansen

Jan Krustrup

Christian og Véronique Havrehed

Christian Bülow Nielsen

Steffen Baungaard

Steffen Bering Jensen

Hans Jürgen-Müller

Jakob Ferløv Greth

Poul Bech Sørensen

Jesper Schierbeck-Hansen

Flemming Kozok Sørensen

Ejvind E. Sørensen

Henrik Gram

Frederik Hastrup-Johansson

Troels Hammer

Jan Mølhave Pedersen

Jens Hald Mortensen

Klaus Søgard

Per Seidelin

Sanne Fisker

Lise Rosegaard Thøgersen

Kim Kristensen Walber

Mads Holst

Morten Per Varbaek Mortensen

Marianne og Jesper Nygart

Benthe Albertsen

Per Holm

Peter Morell Hansen

Ledelse

Nordic Solar Management står for den daglige drift af Nordic Solar Energy og Nordic Solar Global. Vi har gennem en årrække opbygget stor erfaring med solenergi generelt, samt drift, administration og indkøb af nye parker. Selskabet varetager i dag alle væsentlige opgaver for de to selskaber.

Managementselskabet har med succes

 • etableret og administreret Nordic Solar Energy A/S siden 2010
 • opbygget en stærk organisation til drift, indkøb og administration af solparker
 • erhvervet 91 solcelleparker, en samlet investering på 1,8 mia. DKK (156 MWp)
 • leveret et afkast på 49,7 % siden etableringen af NSE, heraf DKK 41,5 i udbytte eller ca. 6,6 % årligt
 • opbygget et stærkt investornetværk af danske formuende personer, selskaber, fonde samt professionelle kapitalforvaltere
Nikolaj Holtet Hoff
Nikolaj Holtet HoffManaging Director

nhh@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 20 31 61 30

Master of Economics, University of Copenhagen

1992-1994
Gudme Raaschou. M&A
1995-1997
ANP / AT Kearney. Management consultant
1997-1999
Carli Gry International, Corporate controller
1999-2000
VELCAP (VELUX Group) Business development
2000-2002
Faber France (VELUX Group). Sales & marketing director
2002-2004
Faber A/S Marketing & product development director
2004-2010
SR Private Brands A/S, Founder and CEO

Semler Holding
Marianne Dulong

Tidligere tillidshverv

• Steffen Rønn Fondsmæglerselskab, formand
• Restaurationselskabet Nørrebro Bryghus A/S, formand
• Bryggeriet Baldersbrønde A/S, formand
• Ticket to Heaven A/S, formand
• Unidrain A/S
• Mammamia Danmark A/S, formand
• Solarstocc GmbH
• Selskaber i Semler Group

Anders Søgaard-Jensen
Anders Søgaard-JensenSales Director

asj@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 20 66 86 18

Bank Trained Market Economist
1988-1995
BG Bank, Børs, Bond dealer
1996-2000
ABN Amro, Bond dealer
2000-2005
IBM Account manager
2005-2006
Estatum Client executive
2006-2008
Capinordic Bank Client executive
2009-2011
Proadvisor group Client executive
Maria Lønborg-Andersen
Maria Lønborg-AndersenChief Financial Officer

mlb@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 60 12 61 17

Cand. Merc. Aud. (Chartered Accountant), Copenhagen Business School

Executive MBA fra Henley Management College

1994-1997
KPMG, Accountant
1997-1998
Coca-Cola Nordic Beverages A/S, Financial Analyst
1998-2001
UUNET Denmark (Now Verizon), Business Planning Manager
2001-2004
End2End, VP Commercial Finance
2004-2008
Experian A/S, CFO
2008-2012
Data Respons A/S, Finance Director
2012-2014
SPX Flow Technology A/S, Finance Director
2015-2015
Verifone A/S, Finance Director
Tim Gadatsch
Tim GadatschLegal Director, Rechtsanwalt, LL.M.

tjg@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 53 83 24 07

Maîtrise en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
LL.M. (Köln / Paris I), University of Cologne
First Legal State Examination, University of Cologne
Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy Studies, College of Europe, Bruges
Second Legal State Examination, Superior Court of Justice Berlin
2010 – 2012
Assistant Attorney (Legal Clerkship) with positions at CMS Hasche Sigle, the Federal Chancellery of Germany and the German Embassy in Denmark
2013 – 2015
European Energy A/S, Legal Manager
2015 – 2016
German Engineering Federation (VDMA), European Office, Legal and Trade Advisor
2016 – 2018
European Energy A/S, Senior Legal Manager
Holger Bang
Holger BangInvestment Director

hob@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 30 38 10 71

M.Sc. Business Administration, Copenhagen Business School (CBS)
CEMS MIM, Copenhagen Business School (CBS) and WU Wien
2005 – 2007
TDC, Graduate
2007 – 2008
TDC, Project Manager
2008 – 2010
European Energy A/S, Area Manager Germany
2010 – 2016
European Energy A/S, Director of M&A
2016 – 2017
European Energy A/S, Chief Investment Officer
Frederik Villiam Hoff
Frederik Villiam HoffSenior Investment Manager

fvh@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 61 46 99 91

MSc in International Business & Politics, Copenhagen Business School (CBS)
2008 – 2009
Department of Strategic Management & Globalization (CBS), Research Assistant
2010
Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Trainee, Private Sector Development Program
2011 – 2012
Novozymes, Financial Analyst
Yassine Chahi
Yassine ChahiInvestment Manager

yac@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 21 80 60 66

M.Sc. Economics, University of Copenhagen

2012 – 2014
Danish Financial Supervisory Authority, Securities Division
Student Analyst
2014 – 2017
Dong Energy, Quantitative Analytics
Student Analyst
2017 – 2018
Danske Bank, Risk Management
Credit Analyst
2018
Catella Corporate Finance, Debt Advisory
Associate

Mads Bøgebjerg Poulsen
Mads Bøgebjerg PoulsenInvestment Associate

mbp@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 61 50 80 43

M.Sc. Economics, University of Copenhagen

2017 – 2018:
Student Analyst at the Association of Danish Pharmacies
2018:
Teaching Assistant at the University of Copenhagen
2018 – 2019:
Student Analyst at Danske Bank, Business Intelligence and Financial Analysis

Kenth Meilgaard
Kenth MeilgaardClient Executive

kmj@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 42 15 10 10

2004 – 2008
Estatum A/S
Senior Account Manager
2008 – 2009
Investea A/S
Investment Director
2009 – 2010
Coin Fondsmæglerselskab A/S
Investment Adviser
2010 – 2012
Måde Esbjerg
Consultant
2013 – 2018
Nybolig Erhverv København A/S
Business Adviser
2018
EDC Erhverv Poul Erik Bech A/S
Business Adviser
2018
B.M. Christensen
Consultant

Marta Káradóttir
Marta KáradóttirSales & Marketing Coordinator

mak@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 20 54 80 18

BA (Hons) International Business with Spanish, European Business School (EBS), London
MSc International Business & Marketing, Reykjavik University (RU)

2013
The Representation of the Faroes in Reykjavik, Assistant Project Manager
2013 – 2018
Nordic Style Magazine, Editor & Content Coordinator
2014
Design Center Iceland, PR & Marketing Coordinator
2015 – 2017
Tempo EHF, Market Research & Data Analysis
2017 – 2018
Getty Images, Account Executive

Anette Engstrøm
Anette EngstrømChief Accountant

ane@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 27 87 14 45

Economist in Accounting, Helsingør Business School
1989 – 1993
DSB Business Travel, Copenhagen
Ticket Office Employee
1993 – 1995
Greenland Travel, Nuuk
Head of Departement for Business Travels
1995 – 1997
Albatros Travel, Copenhagen
Head of Departement for Ticket Office
1997 – 1999
Familile Ferie Bornholm, Rønne
Account Manager
1999 – 2001
Rø Golf Court, Rø
Business Manager
2001 – 2005
Asserbo Golf Club, Frederiksværk
Club Manager
2005 – 2007
Intergolf of Scandinavia A/S, Tikøb
Chief Accountant & Administration
2007 – 2016
Lemco ApS, Hellebæk
Chief Accountant & Administration
2016 – 2017
Woolspire ApS, Copenhagen
Chief Accountant & Administration
Max Hilligsøe Nørgaard
Max Hilligsøe NørgaardSenior controller

mhn@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 61 65 41 44

MSc Political Science, Aarhus University (AU)
HD Financial and Management accounting, Copenhagen Business School (CBS)

2010 – 2011
Controller, Ministry of Social Affaris
2011 – 2013
Consultant, Deloitte Process Solutions
2013 – 2017
Controller, Nordisk Film A/S
2017 – 2018
Business Controller, Telenor Danmark A/S

Vibeke Jespersen
Vibeke JespersenSenior Group Financial Controller

vij@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 53 88 20 44

MSc in Business Administration and Auditing, Copenhagen Business School (CBS)

2007 – 2011
Grant Thornton
Assistant Manager
2011 – 2016
DONG Energy
Senior Financial Controller
2016 – 2017
PFA Pension
Financial Controller
2017 – 2019
Falck A/S
Group Financial Controller

Anne Lund-Hansen
Anne Lund-HansenFinancial Controller

alh@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 24 84 19 93

MSc in Business and Economics and Auditing, Copenhagen Business School (CBS)

2003 – 2004
Ernst & Young
Auditor
2005 – 2009
Revisor-Team A/S
Auditor
2010 – 2012
Kreston Hørsholm CM
Auditor
2012 – 2018
European Energy A/S
Financial Controller
2018 – 2019
NNE A/S
Financial Controller

Silke Edvardsen
Silke EdvardsenController

ske@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 22 15 25 82

HD Financial and Management accounting, Copenhagen Business School (CBS)

2016 – 2018
Accountant Trainee, EY
2018
Accountant, BjørnLaursen Registrerede Revisorer A/S

Sille Christiansen
Sille ChristiansenAccountant

sch@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 30 62 10 50

Financial accounting & bookkeeping at Bigum&Co
Fundamental accounting at ZBC Næstved

2015 – 2019
H.W. Larsen
Accountant

Kristian Pedersen
Kristian PedersenBusiness Controller

kpe@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 61 50 80 42

Gabrielle Meersohn
Gabrielle MeersohnHead of Operations

gam@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 60 39 02 14

CEMS Msc International Management, Copenhagen Business School (CBS) and Universität zu Köln

MSc in Business, Language and Culture, Copenhagen Business School (CBS)

Bachelor in Political Science, University of Southern Denmark

2018-2020
Project Manager, Global Data Center Connectivity Facebook Inc.

2015-2018
Procurement Manager, Solar PV European Energy AS

2013-2015
Project Manager for Solar in Denmark and UK, European Energy AS

2011-2013
Project Manager, HVDC Converter Valves, ABB Ltd.

2009-2011
International Project developer and Project Manager, Italy Colexon Energy AG

Jan Guštinčič
Jan GuštinčičSenior Operations Engineer

jag@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 27 10 30 18

MSc in Sustainable Energy Systems, Chalmers University of Technology, Gothenburg
2014
European Association for the Storage of Energy, Policy Assistant
United Nations Framework for Climate Change Convention, Technical Assistant
2015
Snow Energy and Forte Renewables, Sales and Project Development Engineer
Alicja Wiktoria Firlejczyk
Alicja Wiktoria FirlejczykJunior Engineer

awf@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 21 80 60 32

MSc in Environmental Engineering, Aalborg University (AAU)
B. Eng. in Renewable Energy Sources and Waste Management, University of Environmental and Life Science in Wroclaw

2013
Wroclaw Combined Heat and Power Plant Kogeneracja S.A.
Renewable Energy intern
2014
EDF Oil & Energy, Poland
Waste Management intern
2016
University of Beira Interior, Portugal
Environmental Engineering intern

Camilla Rose
Camilla RoseCommunications Manager

car@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 28 19 29 09

MBA
BA in Performance-enhancing psychology, CBS
BSc, International Business, Communications and International studies, Copenhagen Business School (CBS)

2010 – 2013
Head of Communications
DE Association
2013 – 2015
Head of Communications
Vestforbrænding
2015 – 2017
Head of Communications & Executive Communications Advisor
Lighthouse Consulting
2017 – 2020
Executive Strategic Communications & Business Development Advisor

Christina Andersen
Christina Andersen Senior Legal Manager

cha@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 51 81 03 04

Juridisk embedseksamen fra Københavns Universistet

Advokatfuldmægtiguddanelsen ved Advokatsamfundet

2010-2014 Advokat og Avokatfuldmægtig hos Kromann Reumert

2014-2018 Senior Legal Manager hos European Energy A/S

2019-2020 Senior Legal Councel hos Greencells Group

Anne Wichmann
Anne WichmannLegal Secretary

aww@nordicsolar.eu
Tlf.: (+45) 51 48 57 66

Paralegal AU Plus, Jurainstituttet
BA in International Corporate Communication, Copenhagen Business School (CBS)
2008 – 2018
European Energy A/S
Senior Legal Secretary
2018
Accura Advokatpartnerselskab
Legal Secretary
Maria Bjergsted Christensen
Maria Bjergsted Christensen Administrative Assistant

2000 HF student fra Efterslægten

Internt uddannet i KBH Lufthavn

2005 – 2017 Passager agent i KBH Lufthavn

Tobias Olsen Larsen
Tobias Olsen LarsenController

tol@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 20 26 16 09

HD Financial and Management accounting, Copenhagen Business School (CBS)

2016 – 2020

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Accountant

Simon Estrup
Simon EstrupSenior Group Financial Controller

State Authorised Public Accountant (FSR)

2011 – 2020
EY
Senior manager

2006 – 2011
Grant Thornton
Assistant

Denis Lange
Denis LangeSenior Operations Engineer

del@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 23 38 02 09

Cologne University of Applied Sciences (FH Köln)

Degree course: Production engineering

Graduation: Diplom-Ingenieur (FH)

In 2018:

TÜV Rheinland AG, Köln

Certified expert for PV plants (TÜV)

2015 – 2020: Alternative Energy Solutions GmbH (Alteso), Vienna – (Senior) Technical Operations Expert

2013 – 2015: Clean Economic Energy AG, Vienna – Technical Assistant

Victor Odorico Gormsen
Victor Odorico GormsenExecutive Assistant

vog@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 30 70 55 45

M.Sc. Economics, University of Copenhagen

2016-2019

Analyst at Copenhagen Corporate Finance

2016-2018:

Student Assistant at Modern Times Group (Now NENT), Finance

Nikolaj Bressendorf-Jakobsen
Nikolaj Bressendorf-JakobsenStudent Assistant

nbj@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 41 66 60 86

BSc. International Business & Politics, Copenhagen Business School (CBS)

Ole Witmeur
Ole WitmeurSenior Investment Manager

ohw@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 31 62 19 97

M.Sc. Economics, Copenhagen Business School (CBS)

2012-2019

Partner, Pareto Securities AS

2011-2012

StormHarbour Securities Ltd, Director

2010-2011

AGL Transaction Services A/S, Partner and Member of the Board

1999-2009

DEPFA BANK Ltd/Deutche Pfandbriefbank AG, Managing Director

1996-1999

General Re Financial Securities Ltd, Vice President

1989-1996

Gudme Raaschou Investment Bank, Vice President

1987-1989

Bikuben, Analyst

Sofus Tobias Føns
Sofus Tobias Føns Legal Manager

stf@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 40 11 95 22

Københavns Universitet, Cand. Jur.

Advokatsamfundet, Advokatfuldmægtiguddannelsen

2019-2020

Skau Reipurth & Partnere, Advokat

2018-2019

Nuna Advokater, Advokatfuldmægtig

2015-2018

Siemens A/S, Contract Manager/Advokatfuldmægtig

2013-2015

Siemens Wind Power A/S, Contract Manager (Legal Graduate)

Torben Frederiksen
Torben Frederiksen Client Executive

tof@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 53 55 03 80

HD(f) fra CBS

Series 7, Finra

Series 63, Finra

2018 – 2020

SEB AB, Frankfurt Branch, Senior Sales Manager

2015 – 2018

Alm. Brand Kapitalforvaltning, Underdirektør

2014 – 2015

Danske Bank A/S, Head of Sales APAC and Middle East

2010 – 2014

Danske Markets Inc. (New York), Head of Sales and Sales Trading

2004 – 2010

Danske Bank A/S, Chief Sales Manager

2001 – 2004

Nordea Markets, Senior Sales Manager

1998 – 2001

Banque Indosuez, Senior Sales Manager

1995 – 1998

Alm. Brand Børs, Sales Manager

1993 – 1995

Banque Indosuez, Sales-Trader

1990 – 1993

Unibørs, Dealer

1989 – 1990

Unibank, Bankassistent

1987 – 1989

Privatbanken A/S, Bankelev

Barbara Anna Winsløw
Barbara Anna WinsløwPiccoline

baw@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 26 19 70 30

Nærum gymnasium (NAG) STX

Birgitte Hesselvig
Birgitte HesselvigFinance Manager

bih@nordicsolar.eu

Tlf.: (+45) 23 30 87 52

Registreret revisor

Merkonom i Revision

2017-2020 Økonomichef Dulong Fine Jewelry A/S

2015-2016 Regnskabschef Flying Tiger Copenhagen, DK (Zebra A/S)

2013-2014 Regnskabschef FolkeFerie.dk

2010-2013 Regnskabschef emmerys aps

2006-2010 Regnskabschef Unidrain A/S

2000-2005 Personskatterådgiver F.L.Smidth A/S

1994-2000 Registreret revisor Andersen Hübertz Kirkhoff

1987-1994 Revisorassisstent i Revisionsfirmaet J. Andersen A/S

Her finder du os

Nordic Solar Energy A/S

Strandvejen 102E 3. sal
DK-2900 Hellerup
Denmark
Tel. +45 7026 4444