Investér I solceller med omtanke og sikkerhed

Nordic Solar
- investering i solenergi

Med vores mange års erfaring med succesfulde investeringer i solcelleparker, opnår vi et attraktivt niveau af både afkast og risiko til vores investorer. Se filmen

Nordic Solar
- investering i fremtiden

Analyser viser at investeringer i bæredygtig energi, klarer sig bedre end andre. Solenergi udråbes af eksperterne til at være fremtidens bæredygtige energiform. Bestil præsentationsmateriale

Sådan hjælper vi dig

Hør mere
Se præsentation
Se årsrapporter

Mød seks af vores investorer her

Kim René Pedersen, Partner i ATRIUM Kapitalforvaltning

Pernille Foss, Bestyrelsesmedlem og impact investor

Tommy Andersen, byFounders stifter

Jesper Ryby, stifter af Ryby Hvidevarer A/S

Michael Moesgaard, Iværksætter

Frederik Heegaard, medejer af Nørrebro Bryghus

Accepter venligst marketing cookies for at se vores videoer.

Nordic Solar management

Du får som investor adgang til
2 forskellige investeringsprofiler

Nordic Solar Energy investerer i færdigbyggede solparker,
og Nordic Solar Global investerer i byggeklare projekter til solcelleparker.

Nordic Solar Energy

Nordic Solar
Energy

  • Investering i solparker i hele Europa

  • Forventet afkast på 6-8% årligt

  • De sidste 6 år årligt afkast på 8,5%

  • Årlige udbyttebetalinger
  • Lav risiko

Læs mere om Nordic Solar Energy

Læs seneste årsrapport

Nordic Solar
Global

  • Investering i udviklings- og byggeprojekter af store solparker

  • Afkast på 8-12% årligt
  • Afkast i 2019 på 16,5%
  • Afkast i 2020 på 10,1%

  • Moderat risiko

Læs mere om Nordic Solar Global

Læs seneste årsrapport

Fakta om Nordic Solar

Etableret i 2010

35 medarbejdere

Samlede investeringer
for DKK 3,2 mia.

119 parker i ni forskellige lande

400+ aktionærer

Afkast i 2020:
NSE 12,1% og Global 10,1%

Hvorfor solenergi?

McKinsey & Company forudser i deres “Global Energy Perspective 2019”, at mere end halvdelen af energiforbruget i verden, i 2035, kommer fra bæredygtig grøn energi, og at inden 2050 vil solenergi være den største enkeltstående energikilde. De skønner også, at der frem mod 2050 Globalt vil blive investeret USD 12.000 mia. i solenergi.

Se rapporten

Hvorfor Nordic Solar?

»Det er vores strategi at være lidt konservative og anlægge en forsigtighedsbetragtning, når vi investerer i nye solcelleparker. Det betyder, at de cash flows, vi har købt os ind i, dem opnår vi også. Det giver en stor tillid blandt investorerne, at man kan producere de afkast, som man har lovet. Vi får det afkast, vi skal have« siger Christian Sagild, bestyrelsesformand hos Nordic Solar.

Læs hele indlægget

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er muligheden for at komme ud af sin investering – er der en binding?

Begge selskaber, Nordic Solar Energy og Global, har begge mulighed for at købe aktier tilbage. Derudover har vi investorer som står på venteliste, som kan overtage, hvilket vi tager et beskedent administrationsfee på 1% for.

Hvad er gearingen i selskaberne?

Fremmedfinansieringen i de to selskaber udgør for indeværende ca. 65% i Nordic Solar Energy A/S (NSE) og ca. 25% i Nordic Solar Global A/S (NSG). Lånefinansieringen i begge selskaber bliver optaget som fastforrentede og uopsigelige lån. For at optimere afkast til vore investorer, er målsætningen at få en lidt højere grad af lånefinansiering i NSE, og i NSG en andel på lidt under den i NSE.

Hvornår kan jeg forvente at mine penge bliver investeret?

Som udgangspunkt mellem 2-5 måneder, somme tider endnu hurtigere.
Teoretisk set kan det tage op til 12 måneder, men det er udfra en meget konservativ vurdering.

Hvad har det historiske afkast været?

8,5% i Nordic Solar Energy A/S siden 2015
14,9% i Nordic Solar Global A/S siden 2019

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvordan beregner Nordic Solar værdien af de enkelte solparker?

Værdien af den enkelte solpark er opgjort ved at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme i budgettet til nutidsværdi. Den interne rente der anvendes til dette, kan variere fra land til land, og afspejler en realistisk vurdering af markedsafkastet i det pågældende land på det pågældende tidspunkt.

Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solparker.

Hvad er aktiekursen lige nu i de 2 investeringsselskaber?
Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang det pågældende selskab har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har begge selskaber en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe 10% af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar Energy har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb, en lignende kredit forventes etableret i Nordic Solar Global.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvordan beskattes udbyttet og afkastet?
Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores kunder roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med investorernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, investorerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Se alle ofte stillede sprøgsmål

Læs vores nyheder

Få mere viden her

Bestil præsentationsmaterialet

Book et uforpligtende intromøde med

Torben Frederiksen | Client Executive

Når du klikker dig videre her, kan du vælge en tid som passer dig.

Book et møde
Go to Top