Biodiversitet hos Nordic Solar

Biodiversitet hos Nordic Solar

Det er Nordic Solars ambition at implementere biodiversitetsinitiativer i alle nye solpark-projekter med respekt for lokal natur og miljø

Biodiversitet i vores solparker

Hos Nordic Solar designer, udvikler og bygger vi vores egne solparkprojekter. Dette betyder, at vi kan implementere en helhedsorienteret tilgang til biodiversitet i vores solparkers design.

Ved at inkludere elementer til naturgenopretning fra begyndelsen af projektet kan vi tage hensyn til den lokale fauna og vegetation som en integreret del af designet og konstruktionen af vores solparker. Som for eksempel at omgive solparkerne med levende hegn, der fungerer som levesteder for dyreliv og samtidig giver naboerne udsigt til naturen i stedet for solpanelerne.

Vi har samarbejdet med eksterne lokale specialister med mange års erfaring inden for biodiversitet. Dette gøres for at sikre både den rette implementering for solparken og det lokale miljø, men også for at sikre, at vi kan måle effekten af de forskellige biodiversitetsinitiativer over tid.

På lang sigt forventer vi ydmygt, men realistisk, at disse biodiversitetsinitiativer vil bidrage positivt til naturen og det lokale miljø.

FAQ

Hvorfor er der behov for at arbejde med naturgenoprettelse i solparker?

Efterspørgsel efter grøn energi øger behovet for landarealer, hvor bl.a. solparker kan placeres. Når Nordic Solar designer, bygger og driver solparker, er det særligt vigtigt for os at tage hensyn til naturen på de landarealer, hvor solpanelerne står. På denne måde bidrager vi både til den grønne omstilling og til at bekæmpe den biodiversitetskrise, som verden står overfor. Det gør vi blandt andet ved at designe vores solparker med fokus på naturgenoprettelse fra starten af solparkprojektets tilblivelse.  

Hvordan arbejder Nordic Solar med naturgenoprettelse i solparkerne?

Nordic Solars biodiversitetsstrategi går ud på at implementere elementer, der tiltrækker en øget biodiversitet, for alle nye solparkprojekter fra 2022 og frem, hvor det giver mening i forhold til naturen og det lokale miljø. Det gør vi blandt andet ved at designe vores solparker med fokus på naturgenoprettelse fra starten. Det kan f.eks. ske ved at fjerne eller tilføje jordlag, plante levende hegn, genetablere vandhuller og placere fældede træstammer omkring solpanelerne, som dermed er med til at invitere biodiversiteten ind i parkerne. Vi vil også evaluere, om det giver mening at iværksætte naturbaserede løsninger i nogle af vores ældre og driftsaktive solparker.

Hvad får lokalsamfundet ud af det?

Da der bliver plantet et levende hegn rundt om solparken, kan det delvist skærme lokalbefolkningen, og særligt naboerne, for en direkte udsigt til solpaneler, som dermed bedre vil kunne integreres i lokale landskab. Derudover vil biodiversiteten for hele lokalområdet også blive styrket, da forskellige arter såsom fugle og insekter vil have bedre vilkår for at bevæge sig fra sted til sted og finde føde.  

Hvordan måler Nordic Solar biodiversiteten i solparkerne?

En biolog udfører først en baselinemåling af forskellig flora og fauna, inden anlægsfasen for solparkprojektet går i gang. Derefter foretages der løbende målinger for at sikre data for, hvilken slags flora og fauna der udvikler sig i parken over tid. Vi forventer dog ikke at kunne se resultaterne af vores indsats før efter 5-10 år, da naturen skal have tid til at udvikle sig. Nordic Solar har en ydmyg og realistisk forventning om, at vores indsats vil bidrage til genopretningen af naturen i solparkerne og i bedste fald øge biodiversiteten i det lokale natur- og miljøområde.  

Er landbrug eller solparker bedst for biodiversiteten?

Dette spørgsmål er der højst sandsynligt forskellige holdninger til. Dog er der evidens for at sige, at i konventionelt landbrug, hvor der ofte kun er én dominerende afgrøde, vil markerne i biodiversitetssammenhæng betragtes som en ørken for fugle og insekter. Når Nordic Solar går ind og designer en solpark med fokus på naturgenoprettelse fra starten, giver det mulighed for både at ændre på jordlag og tilføje elementer som blandet vegetation, vandhuller og levende hegn. Dette gavner både flora og fauna og kan dermed på sigt hjælpe med at styrke biodiversiteten i et givent område, da der kommer flere levesteder til bl.a. fugle og insekter.  

Solenergi er i rivende udvikling, og der bliver behov for at inddrage flere landarealer for at opnå behovet for grøn energi. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi tager ansvar for biodiversiteten og tør tænke i nye innovative løsninger i både vores nye solparker og, også dem, vi allerede har etableret over hele Europa. Lysabild er bare startskuddet for den indsats, vi vil rulle ud rundt omkring. Vi har rigtig mange muligheder for at skabe et sundt miljø for planter, dyr og insekter, og det er vi i fuld gang med at implementere

– Glenn Aagesen, COO

Nordic Solars første solpark med fokus på naturgenoprettelse

Lysabild Solpark blev bygget i 2022 og er den første solpark, hvor vi har fokuseret på naturgenopretning fra begyndelsen. Besøg siden om Lysabild for at lære mere om solparken og de biodiversitetsinitiativer, vi har implementeret i parken.

Go to Top