Lysabild Solpark

Nordic Solars første solpark med fokus på naturgenoprettelse og biodiversitet

Se, hvordan Lysabild Solpark blev bygget med fokus på naturgenoprettelse

Om Lysabild Solpark

Lysabild Solpark ligger på Als i Sønderjylland, og dækker et område på 33 hektar, som svarer til knap 50 fodboldbaner. Solparken har en kapacitet på 33 MWp og kan dermed producere strøm svarende til forbruget i ca. 9.000 husholdninger. Solparken blev bygget i 2022 og havde officiel åbning d. 27. januar 2023, hvor Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, klippede båndet.

I samarbejde med rådgivningsfirmaet Mols Consulting er Lysabild Solpark udviklet med særlig hensyntagen til naturgenoprettelse i og omkring parken fra projektets start. Solparken er etableret på tidligere landbrugsjord, hvilket som udgangspunkt ikke er rig på biodiversitet. Nogle af de naturgenopretningstiltag, der er etableret i solparken, inkluderer derfor en tilpasning af jordbunden og valg af planter til blandt andet læhegnene, som giver levegrundlag for mange forskellige arter. På den måde håber vi at skabe et bedre levegrundlag for de arter, som lever i området i forvejen, hvilket vi løbende vil måle på.

I Lysabild Solpark er nogle af de konkrete tiltag, der er taget til at genoprette naturen og øge biodiversiteten, følgende:

  • Jordlag skrælles af, og der udlægges sand. Den opdyrkede jord, som findes i det meste af Danmark, er rig på næringsstoffer. Nogle arter trives bedst under nøjsomme forhold.
  • Det er bestemt i lokalplanen, at området skal afskærmes af læhegn. Der vælges særlige planter til læhegnene, for eksempel slåen, seljepil og fuglekirsebær. Dermed er der sikret pollen fra det tidligere forår til sent efterår, som nogle arter af bier er afhængige af.
  • Over området er der ført højspændingsledninger. Der kan ikke stå solceller under disse, så jorden bliver derfor tilsået med blomster, der er gode for blandt andet dobbeltbåndet svirreflue.
  • Genetablering af vandhuller. Dette er gode steder at yngle for paddearter, da der ikke kan leve større vandlevende rovdyr, som eksempelvis æder haletudser.

  • Strategiske steder bliver der sat sten- og kvasdynger, som er gode levesteder for nogle arter. Når afklippede grene ikke køres væk og forarbejdes, spares der samtidig CO2.

Besøg vores biodiversitetsside for at lære mere om vores biodiversitetsinitiativer.

Sammen med Nordic Solar har vi tilegnet os en ny tankegang i vores tilgang til biodiversitet, hvor de identificerede og anbefalede tiltag prioriteres efter deres effekt på de økonomiske og praktiske rammer for solparken. Vi skal finde de tiltag, hvor der er den største synergi mellem driften af solparkerne og naturen – og så lade naturen gøre sit arbejde, for sådan skaber vi den største positive indvirking.

– Mols Consulting

Et grønt samarbejde

Gennem en PPA/strømsalgsaftale leverer Lysabild Solpark grøn strøm til Danmarks eneste papirvirksomhed, Skjern Paper. Skjern Paper opererer allerede med en cirkulær økonomisk tilgang, der fokuserer på fuld affaldsgenbrug, reduktion af vandforbrug og udnyttelse af spildvarme, hvilket hjælper med at dække over halvdelen af Skjerns opvarmningsbehov.

Skjern Paper vil være fremtidens bæredygtige papirfabrik og er i fuld gang med at indføre klimaneutral fabriksdrift i hele deres fødekæde. Med grøn energi fra Lysabild Solpark, når Skjern Paper en vigtig milepæl i forhold til deres ambitioner vedrørende cirkulær økonomi.