Investér I solceller med omtanke og sikkerhed

Sådan hjælper vi dig

Hør mere
Se præsentation
Se årsrapporter
Nordic Solar management

Nordic Solar A/S

 • En investering i mere solenergi.
  Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

 • Investering i byggeprojekter af industrielle solparker

 • Forventet afkast på 7-11% årligt*
  *Dette scenarie er et skøn over den fremtidige udvikling baseret på nuværende markedsforhold og er ikke en præcis indikator. Investeringens afkast afhænger af udviklingen i markedet og en række andre faktorer, samt investeringens levetid. Anbefalet investeringsperiode er 20 år.

 • Afkast de seneste 7 år på 9,3%*
  *Historiske afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.

 • Geografisk spredning i 12 europæiske lande
 • Årlige udbyttebetalinger
 • Ledelsen er selv medaktionærer
Læs mere om Nordic Solar

Fakta om Nordic Solar

Etableret i 2010

70+ medarbejdere

Samlede investeringer
for DKK 4 mia.

359 MWp produktion i 12
forskellige lande

700+ aktionærer

Afkast de seneste 7 år på 9,3% p.a.

Historiske afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast

Hvorfor solenergi?

McKinsey & Company forudser i deres “Global Energy Perspective 2019”, at mere end halvdelen af energiforbruget i verden, i 2035, kommer fra bæredygtig grøn energi, og at inden 2050 vil solenergi være den største enkeltstående energikilde. De skønner også, at der frem mod 2050 Globalt vil blive investeret USD 12.000 mia. i solenergi.

Se rapporten

Hvorfor Nordic Solar?

»Det er vores strategi at være lidt konservative og anlægge en forsigtighedsbetragtning, når vi investerer i nye solcelleparker. Det betyder, at de cash flows, vi har købt os ind i, dem opnår vi også. Det giver en stor tillid blandt aktionærerne, at man kan producere de afkast, som man har lovet. Vi får det afkast, vi skal have« siger Christian Sagild, bestyrelsesformand hos Nordic Solar.

Læs hele indlægget

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan er vækst og afkast potentialet for ét selskab?

Vi har gennem de sidste 12-18 måneder opbygget en meget stor udviklingsportefølje af nye projekter i såvel Danmark, Italien, Polen, Grækenland og Portugal med flere på vej ind. Dette er projekter, der skal bygges over de næste 1-5 år og som, hvis de alle sammen lykkes, vil tredoble selskabets kapacitet op imod 1 GWp. Byggeriet i Polen og Portugal er i fuld gang.

Vi forventer i perioden at kunne levere et afkast til aktionærerne på mellem 7% og 11%.* 

*Dette scenarie er et skøn over den fremtidige udvikling baseret på nuværende markedsforhold og er ikke en præcis indikator. Investeringens afkast afhænger af udviklingen i markedet og en række andre faktorer, samt investeringens levetid. Den anbefalede investeringshorisont er 20 år.

Hvad har det historiske afkast været?

En aktieinvestering i Nordic Solar har siden 2015 givet et stabilt gennemsnitligt afkast på 9,3% årligt. *

*Historiske afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solpark.

Se også Investor Memorandum

Hvad er gearingen i selskabet?

Fremmedfinansieringen udgør for indeværende ca. 50% i Nordic Solar A/S. Lånefinansieringen bliver primært optaget som fastforrentede og uopsigelige lån, ca. 90%. For at optimere afkast til vore aktionærer, er målsætningen at få en lidt højere grad af lånefinansiering.

Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Hvornår kan jeg forvente at mine penge bliver investeret?

Som udgangspunkt mellem 2-5 måneder, somme tider endnu hurtigere.
Teoretisk set kan det tage op til 12 måneder, men det er udfra en meget konservativ vurdering.

Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang selskabet har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har selskabet en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe en del af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores aktionærer roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med aktionærernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, aktionærerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Se alle ofte stillede spørgsmål

Læs vores nyheder

Få mere viden her

Klar til at se hvad Nordic Solar kan gøre for dig?

Book uforpligtende møde

Vi vil gerne imødekomme alle spørgsmål, derfor gør et møde det let at få svar på alle dine spørgsmål om investering i solenergi. Book et online eller aftal et fysisk møde med vores eksperter her.

Book uforpligtende møde
Investor præsentation

Bestil præsentationsmateriale

Vores materiale giver dig dybdegående viden om Nordic Solar og investering i solenergi, så du efterfølgende kan træffe en beslutning omkring, hvorvidt du ønsker at investere.

Bestil materiale
Go to Top