Privatlivsnotits

Information om behandling af personoplysninger

Databeskyttelse og fortrolighed har høj prioritet i Nordic Solar A/S (“Nordic Solar” eller ”vi”). Denne Privatlivsnotits beskriver, hvordan Nordic Solar behandler de personoplysninger, vi indsamler. Ydermere indeholder notitsen oplysninger om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandling af personoplysninger, er:

Nordic Solar A/S
Strandvejen 102E, 3.
DK-2900 Hellerup
CVR-nr.: 32677819
+45 70 26 44 44
[email protected]

Nordic Solar kan kontaktes ved at anvende kontaktinformationerne ovenfor.

Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor fremgår en beskrivelse af de personoplysninger, Nordic Solar indsamler og behandler om dig og til hvilke formål. Du kan ligeledes finde information om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysningerne.

Aktionærer

Nordic Solar var frem til maj 2023 registreret som selvforvaltende AIF (alternativ investeringsfond), hvilket betød, at vi som virksomhed var underlagt hvidvaskloven og dermed havde pligt til at indhente visse personoplysninger om vores aktionærer, herunder CPR-nr., legitimation, samt afdækning af formål og midlers/formuens oprindelse. Vi behandler disse oplysninger på grundlag af en retlig forpligtelse.

Efter afregistreringen som selvforvaltende AIF, kan Nordic Solar facilitere kontakt mellem eksisterende aktionærer, der ønsker at sælge aktier og eksisterende eller potentielle nye aktionærer, der ønsker at købe aktier. I den forbindelse indhenter Nordic Solar personoplysninger på potentielle nye aktionærer i form af CPR-nr., legitimation og kontaktoplysninger. Vi behandler disse oplysninger på grundlag af en legitim interesse, hvor formålet er at opnå sikkerhed for, hvem det er, vi henviser til den aktionær, der ønsker at sælge.

For at sikre, at vores aktionærer er velinformerede om deres investering, indsamler og behandler vi kontaktoplysningerne om aktionærer, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnr., til brug for løbende kontakt og aktionærpleje, herunder udsendelse af nyhedsbreve, invitation til generalforsamling mv. Vi behandler disse oplysninger på grundlag af en legitim interesse.

Rekruttering

Nordic Solar behandler personoplysninger om ansøgere til ledige stillinger, og når der sendes uopfordrede ansøgninger. Vi indsamler og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Oplysningerne omfatter ansøgning, CV, kontaktoplysninger og eventuel øvrig information, du som ansøger har fremsendt. Vi behandler disse oplysninger på grundlag af en legitim interesse.

I forbindelse med et rekrutteringsforløb anvender vi personligheds- og/eller færdighedstests. Dette er ligeledes baseret på grundlag af en legitim interesse.

Nordic Solar vil bede om dit samtykke i forbindelse med indhentning af referencer.

Hvis du bliver ansat, vil du i forbindelse med konktraktindgåelsen få fremsendte vores privatlivsnotits til medarbejdere, som beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger om vores ansatte.

Pårørende til medarbejdere

I forbindelse med vores arbejde med personaleadministration og i tilfælde af en nødsituation, hvor det er nødvendigt at kontakte en pårørende til en ansat, behandler vi personoplysninger om pårørende, herunder navn, telefonnummer og relation til den pågældende medarbejder. Personoplysningerne om pårørende modtager vi fra den ansatte. Vi behandler disse oplysninger på grundlag af en legitim interesse.

Markedsføring og nyhedsbreve

Hvis du ønsker at abonnere på Nordic Solars nyhedsbrev, vil du i forbindelse med tilmeldingen blive informeret om, hvilken behandling der finder sted. Du vil også blive bedt om at give dit samtykke.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, opsamles der ved brug af cookies personoplysninger. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie Declaration, som findes nederst på vores hjemmeside.

Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet til.

Nordic Solar skal opfylde opbevaringskravene i hvidvaskloven. Det betyder, at vi er forpligtet til at opbevare dine oplysninger som aktionær i 5 år efter, at du ikke længere er aktionær.

Tredjeparter

Modtagere
Vi behandler personoplysninger fortroligt og videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger. Dette kan dog ske til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Nordic Solar med drift af virksomheden.

Overførsler til tredjelande
Vi bestræber os på at begrænse overførsel af persondata til modtagere uden for EU/EØS, og vi overfører kun dine personoplysninger til modtagere i tredjelande, når vi har en gyldig grund til at overføre det i overensstemmelse med reglerne i kapitel V i Databeskyttelsesforordningen.

Dine rettigheder

Vi gør opmærksom på, at du har følgende rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.
  • Retten til berigtigelse: Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger om dig selv.
  • Retten til sletning (“retten til at blive glemt”): I meget specielle tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger før de angivne tidsfrister.
  • Retten til begrænsning af behandling: I visse situationer har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Behandlingen vil blive begrænset til opbevaring alene.
  • Ret til indsigelse mod behandling: Du kan altid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på vores legitime interesse.
  • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet os, i et maskinlæsbart format. Denne ret gælder kun for personoplysninger, der behandles automatisk.
  • Ret til at trække samtykke tilbage: Når grundlaget for vores behandling er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os:

Nordic Solar A/S
Strandvejen 102E, 3.
DK-2900 Hellerup
CVR.:32677819
+45 70 26 44 44
[email protected]

Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vi henviser i den forbindelse til datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer

Denne privatlivsnotits vil blive opdateret i takt med at der sker ændringer i lovgivningen eller justeringer i vores interne procedurer.

Denne notits er senest opdateret 11. juli 2023.